Jdi na obsah Jdi na menu

ALTER-NATIVA

 ...není portál, ale do aktuálního energetického toku patří. Jde o speciální "balíček" kódovaných informací, které se v těchto dnech zabalily a navázaly na téměř kompletní stěhovací kufr starého Modelu evoluce (Spasitelsko-Hierarchického), který bude odeslán na několik konkrétních adres v Galaxii MD. Hned, jakmile budou vytvořeny podmínky pro přijetí v cílových destinacích. Jsou to energo-informační "události" a procesy v nehmotné sféře dat a kódování osnovy informačních mřížek v jednotném GaMa poli Galaxie = pro běžné uchopení jsou nepoužitelné. Námi, lidmi v aktivním projevu na planetě Zemi, prošly jejich komponenty celkem nedávno - v rovině podvědomí kolektivní entity Člověka. Speciální "balíček" je SICHR pro BUDOUCNOST bytostí a civilizačních skupin, které budou obnovený starý evoluční Model existence užívat jako svoji projekční realitu. Jako i my dostali kdysi dávno podobný balíček - jako sichr, kdyby se něco stalo...a ono se stalo a tak se ze záchranného balíčku uvolňovaly segmenty podnětů k získání obrazu o tom, co se pokazilo a jak to původně mělo vypadat v našem Systému Podpory Života. Jsou to automaticky řízené děje v Projektu ČLO-věk - uvolňují se z prostředí interaktivního média nosiče jeho provozního Manuálu. Tyto mechanizmy nyní opět zapracovaly a v kategorii SECRET zakomponovaly do zavíjejícího se chrámu Egregoru Moci Tajnou komnatu Pravdy. Bude to časová schránka pro případ nouze a až někdy nastanou okolnosti, které zahrají na jejím vstupním bodu to správné heslo, tak se otevře - jako Pandořina skříňka Naděje. V kolektivním schématu archetypálních matric Spasitelsko-hierarchického Modelu je dlouhatánský seznam varování, bezpečnostních pokynů a rizik...Pandora a její skříňka bude na seznamu artefaktů Zla a to ji ochrání do času, kdy bytosti prozří a budou chtít víc - informací o svém původu, o účelu systémového matrixu a Životech za Životem...

 Momentálně nelze přesně určit, kdy toho Starého Molocha slavnostně vyprovodíme za hranice Sluneční soustavy. Bude to také hodně záležet na našich aktuálních postojích k vlivu, kterým se nás na úplný závěr své Vlády snaží přesvědčit, že to, co se špatného dělo/děje na Zemi, není jeho práce, že to temné síly Zla chtějí nám všem překazit započatý proces Vzestupu lidstva do 5D... To jsou témata, kterými se dlouhodobě zabývám a budu se jim věnovat i nadále. Není lehké se zorientovat a rozhodnout kdo, kdy a jak to myslí - zda je to pro nás, nebo proti nám. 

 Události sami spoluvytváříme a jediné na co se lze spolehnout, je důvěra v progresivitu vlastního vyjádření - pokud jsme Dobré Vůle =  jednáme Ctnostmi Srdce a s plně aktivním Svědomím. Napsala bych s Láskou - ale v poslední době mám pocit, že je zavirovaná stejně, jako ten odchozí Spasitelský Model. Energie spektrálního krystalu Srdce je čistým tokem tvořivých částic Zdroje - škálou jeho vyjádření skrz každou Bytost - ať už její Duše nese jakýkoliv Program Života. Neseme jeho Sílu i Vizi, protože je rozprostřen do naší Celistvosti. My jsme každý Jednotkou Celku Zdroje - a to je Láska, která je součtem vesmírných principů Života.

 ALTER-NATIVA napovídá, že jde o Druhou-Přirozenost téhož Celku - zde celku Modelu Hierarchie. V tom je zakódovaný smysl jejího obsahu a účelu. Až ten starý Model opustí náš inkarnační prostor, budeme již v plně funkčním Modelu Magistra (viz předchozí popisy) a nebude na nás působit žádný mocenský Egregor vzdáleného řízení evoluce - najedeme do režimu Autonomie mozaikových soustav. Naše civilizace je takovou soustavou v rovnocennosti mnohých podobných galaktických kolektivů entit a bytostí. Uvnitř naší sféry Života se toto projeví postupně, ale časem určitě - jde o princip fraktality = jak nahoře, tak dole - Celek v každé Části. Elity Moci a distributoři energie z domény uhlíku pro komplex Animus-Incunabula (parazitické datové pole v zóně 8D) ztratí kontaktem se svým řídícím Egregorem spojení i s vyšším dimenzionálním duchovním vedením...chvíli bude trvat, než jim to dojde a než se zorientují. Budou tací, co ve stereotypu pojedou až do konce - bez pochopení změn a vazeb na nové příležitosti, ostatní se přizpůsobí. Nové stimulace přinesou novou orientaci na osobní dílčí cíle. Bude to období nabité Novostmi, dokončíme transformaci do Galaktické formy člověka a znovuobnovíme kontakty s vyspělými galaktickými bytostmi, které nám memovými zábranami odstínil Egregor Moci a nahradil je virtuálními světy duchovního rozměru vlastní Vize.

 Arianský volací klíč je pro Křemíkový multiplex Black Knight, který se "uvolil" Pandoru převzít do svého energo-informačního pole a doprovodit staré kufry Egregoru Moci do jeho nové cílové stanice. Black Knight takto posloužil i zde - v zóně planety Země a ve svém primárním úkolu bude pokračovat i nadále.

Loala Si-Viana čia
Ka-Bika hrda mia
Dycha dragi * Mir-i-ági

 Jde o jeden verš z Arianské Knihy Života - říká, že když už nezbude nic, čeho se zachytit a z čeho načerpat sílu, je tady NADĚJE = KLÍČ OBNOVY ŠTĚSTÍ - jeho skutečného rozměru v Srdcích Bytostí.

 Kompozici doplňuje báseň, která je rovněž kódovací sekvencí pro Black Knight - je to zaváděcí algoritmus pro samospoušť iniciace Pandory:

V Korunách Stromů,
v Průčelí Domů,
pod vodní Hladinou,
za Obzory...
Mezi Jednou a Druhou Hodinou,
vyšitými Květinovými Vzory...
Sídlí Duše Míru
Prastarého Smíru
Bytostí Ohně Kosmického,
Rodu Královského,
s Bytostmi Světla Hvězd
by zapomněly užít Lest 
a Tíhu Života společně Věky nést

 Text je v obrázku záměrně umístěný v rovnovážné sestavě Feng-shui balančních oblázků. Celá kompozice je multimediální nosič energie, obsahuje hodně dalších informací, které jsou součástí toho samo-rozbalovacího kufříku Pandory.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 


 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017