Jdi na obsah Jdi na menu

ÁN-A-STÁZI

 ...Brána Vzkříšení (Obrody), která souvisí nejen s periodickým svátkem Dušiček.

 V souvislosti s vlnou sekvenčních instalací, které jsou součástí Transformačního procesu kolektivního Vědomí lidí a bytostí, které s námi sdílí osnovu evoluce v Galaxii, se jedná o Portálovou anomálii, která přináší takové energo-informační paměťové celky, které tématicky tuto speciální kvalitu instalací charakterizují. My nemáme možnost "vidět" obsah těch exotických částic Informační datové podpory jinak, než formou smyslového prožitku - tedy jako nějaký Příběh, kde v prostředí fantazie oživujeme binární kódy vesmírných klíčů do zápletek s asociovaným dějem, který nějak oslovuje naše povědomí o možných souvislostech. 

 Tyto vhledy mají několik vrstev, co bychom mohli přirovnat:  

k vědomé složce účasti v událostech přítomného času
k podvědomé zóně tušení a intuitivně ladících zkušeností, které Přítomnost stimuluje
k nevědomým hlubinným tónům, které v pásmu různých vlnových délek rezonují do těch oblastí, které nazýváme doménou Duše

 Většina lidí se pohybuje v první vrstvě, kterou podpírá spontánní sken té druhé a občasná rezonance té třetí působí nespecifické zmatky a nedefinovatelný strach, či obavu z neznámých vlivů prostředí. Jsou to tzv. osobní perimetry (okraje vjemů), co nás nějak limitují a které neustále tvarujeme pomocí rozšiřování vědomostí a čerpání novostí na poli poznání. S tím souvisí Brána Obrody - nese pro naši podporu právě takové smyslové datové toky, které otevřou sféru šedé zóny podvědomí i nevědomí. Je to rovněž o přestavbě genetických dispozic buněčné paměti - instalace této emise částic bude rozšiřovat světelnou auru DNA, co by se dalo přirovnat k přechodu na kvantovou info-síť Galaxie (GaMa-Net, kterou známe také jako SIN = světelná informační síť). Setkala jsem se v poslední době s postřehy, že momentální transformační proces klade vysoké nároky na energetiku člověka (spotřebu energie a nedostatečnost jejího doplňování) - nemyslím, že by to tak bylo...naopak - otevírání aurického pole do kompatibility s Jednotným polem Galaxie (aktivace ÁRIA zdrojového kódu bytosti/Duše) znamená příval energie, která je okamžitě zpracovatelná = nepotřebujeme žádná speciální "zasvěcení" či jiná externí převáděcí zařízení, která bychom si museli koupit, aktivovat či splněním určených podmínek si zasloužit. Je to planetární emise kosmického záření, které není limitované na osobu a její privátní postavení ve společenstvu lidstva - je tedy pro každého, ať už si je či není sám-sobě vědomý souvislostí a možností, které mu to přináší. Každý si to prožíváme jinak a každý máme jiný práh citlivosti na změny energetiky aurického pole...

 Naše podvědomé chápání vlastní jedinečnosti - ve smyslu originality osobitého vyjádření do zóny Živosti - může budit dojem, že jsme jako jedinec nadřazenou bytostí, která je čímsi "vyšším", než ostatní lidé v kolektivu, ke kterému se řadíme. Jde o vzorec vyvolenosti (předurčeni) - to jsou běžná schémata chování těch, kteří nedokážou zpracovat expanzi svého Vědomí do otevřených sfér Jednotného pole a spadají do charakteristiky systémových pastí starého matrixu - postihuje ty, kteří jedou v setrvačníku starých systémových programů pro Model Života na Zemi. Jak se bude zvyšovat efektivita osobních dispozic - vlivem nové Podpory Života - budou tyto tendence ještě narůstat... Chvilku bude trvat, než si Vyvolení všimnou, že jedinečnost tkví v čemsi jiném - že jde o fraktalitu Zdrojové Reality Bytí, do které přesunuje lidstvo svoje kolektivní Vědomí - respektive, kterou si začínáme vědomě mapovat a poznávat její vlastnosti. 

 Otevření se Novostem je aktuální tématikou - ovšem není povinným předmětem "Školy-Života"...jde spíš o mimoškolní aktivity, které osloví ty, kteří cítí jejich atraktivitu.

 To by také mohlo být mottem uvedené Portálové kompozice, kterou jsem nazvala VZKŘÍŠENÍ = ANASTASIS (z řečtiny), které je zde pojato spíš jako OBNOVA. Obnovou se myslí regenerace Ducha, Duše a Těla - ve smyslu Troj-Jedinosti - když použijeme zaběhlý slovník. Jinak jde o novelizaci pojmů, které re-definují systémový Egregor Vědomí - podle nového evolučního Modelu Magistra, který nahrazuje starý Model Spasitelské Hierarchie Moci. Nyní se již jedná o Egregor čisté kolektivní Mysli bytostí sféry Živosti v multidimenzi 3D - 5D, který je totožný s doménou Inteligence Zdroje, kterou tvoří součet Života ve Vesmíru - každý jeden z nás jsme jeho plnohodnotnou replikou (neseme potenciál Celku). Jedná se o soubor vlastností a dispozic člověka v Galaktickém formátu vyjádření...proto také je tato Portálová anomálie na prahu Dušiček, protože propojení vrstev Světů v multidimenzi s tím transformačním procesem souvisí. Ne hned - ale časem se se všemi svými starými Já propojíme do komplexity Celistvosti (Jednoty) - Sféra Duší se otevře a kolektivní Vědomí expanduje do zatím nezmapovaných polí Galaxie. 

 Portálová kompozice ÁN-A-STÁZI nese arianský volací klíč, který je z Knihy-Stínů. Volně přeloženo říká, že i každá Duše je Svrchovaná multi-osobnost, která se do inkarnace neopakuje. Člověk má v albu své Knihy-Života všechny Portréty své vícečetné duchovní podstaty - tvoří speciální paměťový disk, který je částí disku Galaxie:

Án-GaMa Siri-ána
fia Tenzar liama Sen-Zar
DanKa via Zaria
langa mia Goria 

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstrakcí významu volacího klíče:

Kde tančí Duše Starodávné?
Kde leží Krajiny ty Slavné?
Tam éterické Víly v této chvíli
jsou stříbrným Vlasem
propleteny s Časem;
tajemná Sága věčného Mága,
co Života Pero píše
do nebeské Hvězdné říše...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Název také může navozovat podobnost s fenoménem Anastazie (příběhů ruské poustevnice) nebo s pojmem "stáze" (stav nebytí/hibernace), který je právě reverzním k pojmu "ana-stáze" (probuzení ze stáze)...

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017