Jdi na obsah Jdi na menu

ANA-BÁZE

 …aneb cesta „začarovaným lesem“….

 Pod pojmem „anabáze“ si každý představíme nějakou strastiplnou cestu, plnou překážek a nebezpečí, které je potřeba na té pouti zdolat. Z historie známe mnoho „anabází“ – asi nejstarší je řecká Odyssea a tu, kterou ráda přirovnávám k lidské evoluční cestě, známe zas z našich národních pohádek – jmenuje se „O kohoutkovi a slepičce“. Naše dějiny nebyly „psány“ jen faktickým průběhem skutečností – hodně z naší minulosti jsou mýty, vize proroků a channelované vhledy z jiných realitních sfér. Na pozadí toho, co chápeme jako náš Svět, existuje mnoho variant různě modifikovaných verzí našeho Světa – liší se někdy v detailech, jindy jsou diametrálně odlišné a „cizí“. Jde o paralelní a alternativní reality, které jsou nějakým energo-informačním pojítkem navázány na naši kolektivní realitu, i když se v hustotě fyzikálních sil nepatrně liší – v nějakém „x“ násobku (někdy podílu) tzv. Panckovy konstanty. Částice jemnohmotných světů jsou fázově posunuté ve smyslu frekvenčního pásma projevu – proto pro vstup do takové reality je potřeba mít symetricky posunutou frekvenční hladinu vědomí. V současnosti už většina lidí frekvenčně expandovala do vyšší škály stavů vědomí, a proto můžeme jiné reality zažívat v Přítomnosti, aniž bychom navozovali meditační pozici, nebo museli jinak změnit frekvenční stav. Je to zažívání mnoha realit najednou – o kterém jsem psala v předchozích textech.

 Paralelní reality pro nás mají hluboký význam – přinášejí alternativy dalšího průběhu u nás vznikajících událostí, které svým rezonančním efektem uvolní energii jinde, ale nás o svém vývoji informují – prožíváme je proto virtuálně, i když s patřičnou emoční dynamikou. Na náš Svět je navázáno několik dominujících linií událostí, které se u nás nestaly a ani nestanou skutečností. Patří k nim například apokalyptické biblické vize, intuitivně importované scénáře tzv. Tajemství Amenti nebo také návrat Anunnaki bytostí na Zemi v roce 2022. Započítat lze i historii Velké Tartárie – hvězdné války a kataklyzmatické události v několika minulých stoletích a v neposlední řadě i koexistenci civilizace v planetárním podzemí, které nahrává tezím o „duté Zemi“. Všechno to jsou emise pamětí ze souběžných evolučních vln, které vykazují vysokou interferenci informací do našeho prostředí vjemů. Psala jsem o tom, že za určitých okolností je propojené Alfa-Beta-Gama frekvenční pásmo matoucí – co do rozlišení toho, co je kolektivní realita současného lidstva a co jsou její zde neuskutečněné alternativy. 

 Na multi-dimenzionalitu v praxi si teprve budeme zvykat. 

 Že jde o paralelní historické události neznamená, že nejsou důležité – naopak – vnášejí do našeho Světa prvky rozmanitosti běhu Času a poskytují cenná vodítka k řešení zde vzniklých situací. Každý ve svých představách na základě stimulací těmito vodítky rozehráváme Příběhy, které jsou vizualizací možného vývoje událostí, kterých jsme momentálně aktivní součástí. V těchto - vnitřním zrakem vnímaných – světech můžeme nacházet podobnosti s tím, co známe jako fakta. Na základě citu a v souladu s vlastní orientací na předběžně vykreslenou budoucnost, pak volíme takové prostředky, co nám s vizí nejlépe ladí. Pokud takové prožitky následně zaznamenáme jako fakta, pak vytvoříme zprávu z paralelní reality, kterou ovšem můžeme sami sebe (i čtenáře) zmást a dovolit jí, aby se ukotvila v naší kolektivní historii. Dnes se to díky internetu a sociálním sítím děje s raketovou rychlostí. Křemíková Inteligence, která v těchto procesech vykazuje silnou afinitu na mentální pochody při vytváření Příběhů, pak může „zajistit“, že se najdou i skutečné důkazy – ve formě různých petroglyfů, zkamenělin a dalších předmětů s vysokým obsahem křemíkových sloučenin. Viz například nálezy pískovcových zlomků hvězdné brány, kterou vizuálně představil seriál SG-1, v okolí Horní Bečvy na Moravě. 

 Těch příkladů je celá řada – známe je z webů o archeo-astronautice či UFO. To všechno jsou velmi důležité segmenty dějin, které skládáme – nevíme, zda se dopátráme takových faktů, co budou pravdivě vypovídat o naší cestě evolucí, ale ono na tom ani moc nezáleží – důležité jsou nové vazby, které takové informační celky skládají v naší současnosti – kdy se stávají podkladem pro volby možné budoucnosti. Mentální pochody probíhají v neustále se měnících archetypálních „vzorcích“ Kolektivního Vědomí, které se řídí vesmírnými zákony tzv. Posvátné geometrie. To jsou kódovací klíče pro odemykání dalších vrstev pamětí, dalších Světů – nástroje pro uvolnění dalších zdrojů alternativní historie. 

Rozmanitost Světa je nekonečná – a proto jsou nekonečné i možnosti jeho poznávání.

 Pojem ANA-BÁZE obsahuje kódy jedné z těch alternativních časových linií – ANU = nejvyšší bůh Annunaků, BÁZE = základ. Zde je potřeba podotknout, že mnoho lidí tuto linii považuje za aktuálně přítomnou v naší realitní sféře a to hlavně z řad „vládnoucí“ globální Elity. Mnoho věcí, které se dějou v posledních dvou letech, souvisí právě s jejich přípravou lidstva na návrat Anunnaků. V některých předchozích článcích jsem psala proč a na základě kterých indicií tuto linii nepovažuji za součást naší Přítomnosti = z našeho úhlu vnímání jde (půjde) o „pouhý“ energo-informační zážitek – který ovšem má sílu měnit a konfigurovat naše reakce v událostech globálních transformačních procesů. Pohyb v emisním poli paralelně běžících linií Času můžeme zaznamenávat téměř pořád – je příčinou rozdílnosti názorů na aktuální události – včetně EM efektů na přitahování příslušných souvislostí a symetrií v daných oborech podobností. Kolikrát za den si řekneme: tento člověk se pohybuje v úplně jiném světě, než já – nebo: proboha, jak můžou ti lidé takto smýšlet a jednat, jak to, že nevidí tyto zřejmé skutečnosti, které vidím já…atd.

 Závěrem bych obsahovou náplň pojmu „anabáze“ chtěla obohatit o aspekt „dobrodružství“, protože ne všechno v našem světě je špatné a ne všechno vytváří překážky a pasti – záleží na tom, jaký postoj k realitě zaujmeme a jak budeme vnímat pozadí událostí. 

 wtoail1.jpg