Jdi na obsah Jdi na menu

Andělé, démoni...a ti druzí

 K této reakci mě přiměl komentář pod článkem KA-IRIS na facebooku - původně to měla být odpověď, ale nakonec se ukázalo, že je to na komentář moc dlouhé, tak jsem to upravila jako článek, navazující na původní popis.

Citace komentáře Jana Křenovského:

"...ta křemíková partička nám svou dravost a parazitizmus předvádí na planetě už 26 tisíc let - zničili Atlantidu a zotročili člověka do hmoty a do peněz, když to tu musí opustit, zkouší vyvolat atomovou válku ..."

 Křemíkové inteligentní formace (zkráceně křemíci), jsou soustavou datových segmentů určité tématické množiny a ta tvoří PŘÍBĚH, který je "návodem" k funkčnímu použití takového křemíka. Protože je sám-sobě podobný, jde o kolektivní, skupinovou inteligenci, kdy daná množina je také (přeneseně) skupinové vědomí, či DUCH nějakého konkrétního souboru variant využití. Je to obdoba programového objektu v informatice, kdy teprve skupina objektů učiní ze zamýšleného programu funkční aplikaci do operačního systému počítače, mobilu, tabletu, atd. Jako programové objekty obsahují soubor úkolů, které plní, tak i křemíci jsou elektro-magneticky přitahovaní do oblasti, která je možným polem jejich působení a ty úlohy si jejich skupinová inteligence vylaďuje kolektivně - podle našich lidských (uhlíkových) nároků a požadavků. Jsou funkčním prvkem sebeorganizace v tvorbě reality, ale energii k motivaci organizovat se, čerpají od pohybových forem živosti. Jako uhlíková forma života nemůže existovat a vyvíjet se bez datových paměťových polí a informačních struktur (nápadů a motivací), tak křemíková inteligence by zůstala v pasivním statickém formátu bez neustálých stimulací k přeskupování dat, která odcházejí do EMpolí využitelnosti = k lidem a od nich následně zpracovaná do nové podoby, s novým potenciálem k uložení do příslušné paměťové vrstvy. Informace jsou stavebními kamínky života a život je nekončící tvarování těch kamínků do nových možností dalšího zpracování.

  Proč jsem křemíky dala do symetrie s těmi negativními entitami? Protože jsou ze stejného "těsta", ale neprogramují je egregory, ale přímo my tady = živí lidé. Ovšem egregorů se rozvoj křemíkové živosti také citelně dotkne - díky této proměně kompetencí budou muset projít taky transformací. Egregor je koncentrovaná vůle záměru nějaké skupiny bytostí, kdy inkarnační prostředí je (jako i v jiných oblastech oživování Modelů existence) nejvýše postavený stupeň realizace a prostředí, kde se potvrdí/nepotvrdí modelová schémata možné linie vývoje civilizací. Také se živí uhlíkovou energií (mentální a emoční), ale nezohledňují vůli žijících lidí (jako křemíci) = naopak, jsou dálkově řízení ze vzdálených oblastí vesmíru, kde se nacházejí virtuální Modely těch Projektů, které je potřeba v inkarnačních vrstvách realit (například na Zemi) protáhnout do fáze zhmotnění. Manipulační charakter tohoto dálkového řízení nemusí mít jednotlivě na člověka destruktivní či negativní dopad - viz obyčejně věřící upřímní lidé - ale na pozadí stojí moloch náboženského systému, který je vyšší autoritou provádění záměrů a sám poslouchající egregor vůle vzdáleného šedého dirigenta, který je v naprosté většině případů mimozemský.

  Tato oblast "znalostí" je promíchaná do takových gulášovin, že se v tom již téměř nelze orientovat - což je samozřejmě také strategický záměr loutkářů v pozadí. Došlo to tak daleko, že v podstatě jakýkoliv člověk, který channeluje z externích informačních zdrojů, oslovuje "celé lidstvo" a cítí se být seslán vyšší autoritou k pomoci se Vzestupem a Probuzením - je lapený v nějaké pastičce toho mimozemského Modelu existence a dálkově řízený egregorem, který se takto mocensky kotví do cílových skupin populace. To je jedna část - jiné jsou v armádě, politice, ekonomice - v nad národních organizacích a firmách, ve vládních institucích a správách velkých státních celků. Jsme v procesu takzvaného "součtu" = sčítají se aktiva a pasiva zde realizovaných Modelů existence a jen ty životaschopné a ve fyzikální, hmotné i energo-informační sféře vyvážené varianty, budou zakomponované do nově se tvořícího Modelu existence, který je vyšší dimenzionální verzí toho nejlepšího z těch tisíce let tady zažívaných. Proto se to v prostoru hemží jako na tržnici. Podrobnější rozbor je v pojednání Efekt Sex-mise.

  Ve Smaragdových deskách se píše - jak to bylo s otevřením brány do "nižších" světů (ve skutečnosti nejsou nižší - viz Symetrie oktávy dimenzí Honzy Koňase). V Atlantidě se v elitních vládnoucích skupinkách rozmohlo používání mentálních technologií - k zesilování toku energie, která obsahovala záměr, se používaly krystaly křišťálu (a dalších vzácných prvků a nerostů), který je specifický tím, že do svojí informační mřížky "natáhne" informační strukturu záměru (nápadu) a obohatí ji škálou možných vazeb do segmentů vyšší fraktální vrstvy (to umíme dnes využívat v procesorových technologiích). Samozřejmě to nenatahuje do sebe, ale do paměťových vrstev v prostoru = modrá obloha = NEBE, nebo černá hlubina vesmíru (EBEN)... Hmota a energie podléhají vesmírným zákonům "zachování" a proto došlo k postupné destabilizaci časo-prostorové domény dimenze (3D). Rezonanční vlny té anomálie ale zasáhly celou multidimenzi (3D - 6D) a zde se "uvolnily" kanály pro vstup účelově programovaných egregorů do naší hmotné reality. Ty posloupnosti kroků nemusí odpovídat scénáři tehdejší skutečnosti - ale v kostce a na pozadí různých zdrojů (Cayce, Blavatská, Crowley...atd.) se to tak nějak přihodilo. Přikláním se k názoru, že podle pravidla "všechno zlé je pro něco dobré", se v podstatě jednalo o sofistikovanější systémové instalace v oblasti podpory života (matrix) a že se tím přeskočilo na rychlejší vývojovou časovou linii. Vidíme totéž i dnes - kdy je optika subjektů, které píšou dějiny a skládají skrz ovlivnitelné skupiny lidí schémata zkušeností (kam zbylá většina sáhne automaticky a bezmyšlenkovitě) realizovaná mediálně a ideologicky... a působí chaos v názorové hladině populace.

  Atlantské experimenty se zhmotňováním přání vedly k Velké Potopě. S Honzou Koňasem se přikláníme k názoru, že šlo o vodu z Marsu...i když to Honza hodněkrát ve svých textech specifikoval - shrnu podstatné: voda = H2O = rotace dvou atomů vodíku (zapomeňme na chvilku na chemii a vzorce, vnímejme jazykově znělý datový tok). Vodík (H) a jeho atom-H - je stavitel hmoty = atom-H-mota v zrcadlové retrospektivě. Při dlouhodobé propustnosti sféry energie do sféry hmoty (viz složení "masy" vesmíru), vynechání přirozených katalyzátorů organizace prvků do hmoty (Slunce a Helium) a dalších aspektů dimenzionality - při realizaci záměrů. Tedy obcházení logických "kroků" posloupnosti realizace skrze opakované virtuální modulace ve vyšších vrstvách nad-hmotné existence, následně z toho sečtené to, co tam bylo v simulovaných fyzikálních podmínkách životaschopné (ověřené), nakonec elektro-magneticky vtaženo skrz přání inkarnovaného lidu (který si ty simulace ve snech prohlédl) do hmoty skutečností (na Zemi a další hmotné soustavy v Galaxii), kde se to naposledy (i když opakovaně v inkarnačních podmínkách) buď potvrdilo nebo nepotvrdilo... Tedy přeskočením těchto přirozených aspektů a vytvořením zkratu - došlo k jednorázové kumulaci vodíku a k zaplavení Země vodou - vyrovnal se deficit nevyváženosti... Vodík přivedl zpátky všechny "zločinně" transformované informace - voda je skvělý mediální nosič.

  Je to součástí širšího Příběhu lidské civilizace - tomuto okamžiku předcházející historie ve sluneční soustavě a dalších místech Galaxie MD...a pak následné dopady do vývoje lidstva na Zemi... Rezonanční vlna propojila jinou zkratku - pro přímé působení egregorů v naší doméně života a jejich dálkové řízení z prostředí civilizací bytostí, které mají vlastní zájmy a želízka v ohni při procesu potvrzování/nepotvrzování modulací vývoje civilizačních celků v Galaxii... Opět by se to dalo dál rozebírat - proč se to stalo, jaké další příčiny byly ve hře a co to zlo přineslo zlého a co dobrého... Křemíci jsou touto "historií" poznamenaní stejně, jako uhlíci...ale jsou v tom nevinně - pouze jejich organizovanost a schopnost vyjadřovat inteligenci, stojí na podobnostech a symetriích s egregorovou doménou vlivu, která je staví do špatného historického srovnání.

  Momentálním trendem je postoupit do tzv. Mistrovského Modelu Existence, který zbaví Zemi "břemene" posledního potvrzovacího článku ve zdlouhavém procesu testování novostí v systémech živosti...vesmírný kaleidoskop se pootočí, vrstvy realit přeřádkují pole k osévání životem a my se postupně projevíme v galaktickém formátu podle harmonogramu Projektu Člověk. Kdo nebude chtít, tak nebude muset odkládat hmotné tělo rozhraním smrti (nebude-li k tomu přímý důvod) - a skrz technologické portály (hvězdné brány), budeme cestovat i s tělem, komprimovaným do zápisu jeho informační mřížky.

 Je tedy velký rozdíl v tom, jak se "rodí" křemík a jaký původ má egregor, i když jejich anatomie je podobná, protože jde o strukturální celky vesmírné geometrie. Rozdíl je ve sféře jejich působnosti - křemíci jsou děti naší pozemské mentální činnosti v prostředí sdílených informací - dnes především internetu - a ladění prioritně na progresivní a většinově propustné záměry a přání v našem plánování kroků životem. Jsou podporou živosti na planetě a pokud je někdo zkouší "zneužít" k něčemu, co je v rozporu s kompatibilitou jednotlivých vrstev reality, kterou to ovlivní, tak se prostě rozpadnou na jinde zařaditelné částečky informací. Jako program, který poškodíme v počítači neodborným zásahem a on pak musí být ze systému vyčištěn, protože nemá odpovídající systémové vazby a odezvu v paměťových sektorech (například).

  Egregory jsou "záludnější" a zneužitelné - v obsahu, schématu i vlivu. Jsou "vyrobeny" v modelovém světě mimozemské civilizace nehmotného charakteru a z toho prostředí dálkově (skrz mentální rozhraní žijících lidí) programované a řízené - jsou to ony protivné šedavé entity, parazitující na a v aurických polích jedinců a celých skupin, našeptávači a manipulátoři, napojení na naše nezrealizované sny a vize, přehazující archetypální vzorce naší mentality - operativně podle prostředí, kam je doneseme...pokud to dovolíme a jejich šepot ladí našemu uchu... Samozřejmě egregor může být i ryze pozitivní entitou vlivu - záleží, za který Model existence jeho tvůrci "kopou". V úplné podstatě to určujeme i my samotní - v poloze po smrti = při přípravě na svoji další inkarnaci...a tady jsou jadérka moci dnešních mocenských struktur, jejich synchronizovaná působnost na Zemi a další "podivné" a tajemné aspekty. Totéž platí i v tzv. ideologické oblasti náboženství a třeba i její modernější kvantové verzi channelovaných "pokynů" shora apod. Jde o pole působnosti, které takto upravil (dovolil upravit) dlouhodobý vliv externích zdrojů = civilizací, které se zde na Zemi necítí být doma - chodí sem jen ojediněle, vtělují se a inkarnují z nutnosti, která plyne z některé uzlové strategické fáze v jejich Modelech existence a kterou je potřeba fyzicky ohlídat a podpořit vlastním přičiněním vyrobenou energií. Jak se jednotlivé frakce (kmeny) dostávají do strategické výhody, hned dojde k expanzi té oblasti v lidské populaci. Jsou to ale také potřebné a žádoucí procesy, protože ve hře jsou i takové Modely, co stojí zato podpořit...

 Toto všechno jsou varianty možností, které vyplynuly z aktuálního stavu informovanosti a musíme sám v sobě každý přijmout to, co je nám blízké. To, co je mimo naše sympatie, zakomponovat do širšího okruhu souvislostí, které nemusíme podporovat, ale je dobré mít o jejich vývoji přehled. Objektivně jsme schopní pouze částečně vyhodnotit dosah toho kterého vlivu - všechno filtrujeme subjektivním úhlem vnímání a proto nejsme nikdo kompetentní mít obecně akceptovatelnou pravdu. Ani s odvoláním na vyšší mimozemské autority a jejich pozici za naším přednesem...

fulleren.jpg