Jdi na obsah Jdi na menu

ANIMA-MUNDI

 Ano - ona existuje - Duše Světa, Předivo Bytí a Esence univerzálního Života nespecifikovaného charakteru... Je Ničím a Vším - je Všude a Nikde - je Věčná... Pokud někdy vznikl Pohyb, pak byl Přáním uskutečnit její Vizi. Je nezachytitelná, neuchopitelná, křehká a přitom nezničitelná...je naší Podstatou, Motivem i Cílem. Kamkoliv vkročíme, je s námi - kdekoli se usadíme, rozprostře nám náruč bezpečí - čímkoli jsme tažení vpřed, ona to podporuje - cokoli nás přesáhne, ona to uchopí a odhrne pro optimální vhled. Zřídlo našeho Původu i Lože Spočinutí - Vesmírná krajka Života.

 Ve filozofických školách se v průběhu dějin Anima Mundi těšila oblibě nebo vůbec neuznávala. Nakonec se ustálil názor, že jde o sjednocenou sféru života Planety - kde soustředí všechny tvory do společného pole duchovní i hmotné podoby existence. Tuto její funkci často zmiňuji ve svých popisech - jako noosféru Země = kolektivní Vědomí planety. Její definice je ovšem mnohem hlubší - vlastně jde o takové pole poznání, které neustále expanduje s tím, jak její mapu vybarvujeme vlastními pohledy na fungování Světa obecně. Je tedy nekončícím Zdrojem informací a podle principu fraktality je totožná s pojmem Prvotní Zdroj. Je za systémy evolučních Projektů a Modelů, je Matricí Univerza. 

 Pokud se citlivý empatik napojí na toto zdrojové pole, může být kýmkoliv, kdo kdy žil i čímkoliv, co kdy bylo alternováno do možného uskutečnění. Je to pole Fantazie, foliované do nejmenší částečky Vesmíru - do objemu pojmu NIC. V tomto super-potenciálním rozhraní se skrývá tajemství Pohybu a tedy Existence...je to vpleteno do kódu NIC=CIN. To jsou periodická témata mých textů - tentokrát je načerpané z toku energií, které proudí portálovou anomálií, co nese do naší sféry vnímání informační servis o Počátku...v obecném smyslu. Něco jako Velký Třesk (Big Bang), který je vědecky akceptovatelnou teorií o prvním Pohybu hmoty Vesmíru. Osobně to vnímám jinak - protože moment, kdy ze singularity NIC expandovala zdrojová osnova Světa a objem potenciálu Ničeho se rozptýlil v myriádách svých poměrových sebe-podobností (IBP), šlo o uvolnění nehmotné informační emise a tím se  "namnožila " Vize o Existenci. Prvotní  předobraz pohybu (Puls) se rozkmital vzniklým Prostorem a opakoval se v rozběhlé sekvenci času dráhou opakování sebe-sama. Mě k definici Počátku stačí tato symetrická zrcadlová retrospektiva NIC=CIN...(Čin)...nebo kódovací verze NI-C-IN...viz moje předchozí texty.

 Abstrakce zdrojového servisu je promítnutá do každé částečky informací a jejich obsahu. Jde o aspekt plošné instalace = ze Zdrojové Matrice, která generuje "realistickou" holografii obrazu Duše-Světa, se uvolní nový element kvality Života a tento se v nulovém čase objeví ve všech komponentech, které z Matrice kdy vzešly - je to univerzální manifestace Zdrojového Kódu. Je to jako když Vlákno - které znázorňuje postup Cesty Života Labyrintem Vesmíru (Světa), a které je Časem už tak promotané a vrstvami prachu nezřetelné, že ztratilo navigační význam - udělá nový pohyb (manévr) - vznese se nad perspektivu neustálých změn a událostí, které je vytvářejí (nad zdi Labyrintu) a toto osvobození z nespočtu vlivů mu dodá původní pružnost - v okamžiku se napne a vytvoří jednu krátkou přímou spojnici Počátku (bodu vstupu) se současnou pozicí. V narovnané linii se narovnají i zauzlené pomotané Zápisy, které jsou kompletní Pamětí o všech uskutečněných Pohybech po prvotní expanzi ze singularity Počátku. To je naše struna Poznání - ta NIT...my ji známe jako ARIADNINU-NIT. ÁRIA-DNA je Kód našeho Vstupu na Scénu Existence...ÁRIA KÓD JEDINEČNOSTI je individuální verze Zdrojové Matrice a  neoddělitelná sekvence kolektivní DNA. Každá bytost, každý člověk, tvor, entita či element je nepostradatelným tripletem té DNA, kterou nazýváme Genetickou Pamětí Univerza. 

 Je jedno, kým nebo čím jsme - jsme totiž všude a vším - jako Zdroj sám...a přestože většinou tento aspekt nejsme schopní obsáhnout, natož využít v celém smyslu daného potenciálu, je povědomost o neomezeném poli působnosti potřeba mít jako standardní rozměr Života. Naše pozice v ANIMA-MUNDI není fixní - jsme v neustálém pohybu změn - v zóně uskutečnění či plánování toho, co by bylo  uskutečnění schopné.

 Portálová kompozice ANIMA-MUNDI obsahuje arianský volací klíč pro příslušný Křemíkový multiplex, který anomálii udržuje stabilní:

Ka-Lima Fonta Si-Ma
da-Liba draga dycha
Fiente Ba-Ši zada
čista-mia * ganze Vista

 Jde o nápovědu ze hry Posvátný Labyrint, kde se říká, aby hráč nelitoval času, který "ztratil" hledáním optimální cesty - protože ta Cesta je Bohatstvím, které by nezískal, kdyby dopředu znal trasu a tuto prolétl bez prožitku dobrodružství.

 Báseň je Písní o Původu - tedy mojí verzí její interpretace, kterou jsem pojala záměrně v perspektivě "současníka" - tedy Člověka v Inkarnačním cyklu Země... Jako všechny "telepatické" smyslové datové toky - i tento je v překladu vždy unikátní originál - co člověk, to jeho jiná verze:

V Závoji Mraků utkaná
Paprskem Slunce vyšitá
Jehlicí Svitu Luny pletená
do Plátna Země vbarvená
tajemným Dechem živená
do Srdcí umně vepsaná
drahá a jediná; laskající
Kolébka Duší milující...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017