Jdi na obsah Jdi na menu

ÁR-I-ÁN

 ...je další před-brána té "slunovratové", kde se Cesty sejdou, aby se zas po Novém roce rozeběhly na všechny strany...jsou to Hvězdné Cesty, které pro nás - do naší Přítomnosti - rozvinou nové Mapy - Mapy Cest Galaktického ČLO-věka.

 Překonali jsme nejkritičtější úsek Transformace kolektivního Vědomí do formátu, který je kompatibilní pro vstup do Jednotného Pole Zdrojové Reality = do zóny Modelu Magistra, který se stává naším vesmírným korábem. Ponese nás všechny, planetu Zemi a celou Sluneční soustavu vstříc takovým příležitostem, o kterých se nám ani nesnilo. Vlastně snilo, ale "vykladači" snů tvrdili, že nejde o tento současný Svět, že je to jakási elitní doména vyvolených, kteří "vědí" a proto "smí". Setkávali jsme se s pojmy jako Nová-Země, Království Nebeské nebo 5D zóna Lásky a všechny měly jedno společné - třídily lidskou populaci do táborů připravených a nepřipravených s tím, že ti nepřipravení mají prostě smůlu. Stupeň připravenosti pak hodnotili různí samozvaní znalci, kteří to ale nakonec neměli z vlastní hlavy, ani z vlastních Srdcí - bylo jim to "pošeptáno" shora...entitami, které mají eminentní zájem na tom, aby člověk - jako druh - setrval ve starých šablonách dělení na mocné a bezmocné...aby byl ovladatelný a nereptal, aby přijímal teze samozvaných "vyšších" bytostí za obecně platné axiomy. Vyšší bytosti, které ve své "velikosti" zacházejí tak daleko, že zneužívají duchovně otevřené lidi ke svým cílům - označit hmotnou inkarnační zónu Života za nehodnou úcty a vkladu energie do jejího velebení a budování, protože není přirozenou sférou existence, protože je vrstvou reality, do které jsme byli staženi, abychom nemohli rozvinout svoje vyšší duchovní Bytí. 

 Duchovní člověk ale není cílem této evoluční etapy - je převodníkem do intencí Galaktického člověka, který překoná potřebu Smrti a Znovuzrození transformací do Svrchované Identity Jednoty - do Celistvosti - vzestoupí jinak, než je nám podsouváno. Jde o účelová zkreslení faktu, že Oktávou dimenzí Živosti procházíme (jako nosiči tvůrčí inteligence) podle specifických pravidel. Ta nejsou vmanipulovaná do pozemské éry člověka - ani je "nevymyslel" nějaký super chytrý, z budoucnosti seslaný, jedinec... Jsou to vesmírné principy Času a jeho toku Prostředím Života. Ve Vesmíru není vrstva, kde by se Život nenacházel - je všude, byť v potenciální či latentní formě nebo jako kvantový Zápis o jisté možnosti jeho vyjádření. Jsou to sebe-organizační Systémy Podpory Života, které v mnoha-prostorovém schématu Galaxie určují pravidla jeho výskytu, opakování a postupu Cestami Věků. 

 Máme za sebou obrovský lán historie - byli jsme na tolika místech a v takovém formátu, že cokoliv k nám nyní přichází jako varianta možného, jsme už vyzkoušeli. Jako jiné podoby této současné naší existence, multi-osobnosti Bytosti či Duše. Prožívali jsme všechny přístupné možnosti "skutečností" jako virtuální, paralelní nebo alternativní, snové nebo fiktivní a simulované reality...skrz příslušná "těla", která tvoří Celek naší více-dimenzionální podstaty. Proto také to "poslední" tělo = toto hmotné, prochází podobnou evoluční cestou, jako v analogických podobnostech všechna ta jemnější a nehmotná, energetická, duchovní, mentální a éterická, která tvoří náš specifický šat. Abychom došli k rozhraní překlopení do další fáze existence, je potřeba kolektivní zkušenost z tohoto současného inkarnačního cyklu (který trvá tisíce let a ve kterém sami sebe opakujeme v zažívání oněch možných reálií Bytí) sečíst a aplikovat do celé předchozí škály existencí všech těch jemnějších Já sebe-sama. Ano - i tyto vrstvy měly "limitované" období tehdy skutečného běhu Času pro svoje sečtení a "povýšení" na další level hustoty Vesmíru. 

 Nevíme, jestli toto současné tělo je konečnou hustotou. Projevením Celistvosti Galaktického ČLO-věka se pravděpodobně dostaneme do mezifáze = budeme testovat sečtenou Celistvost v prostředí Oktávy Živosti a v lepším případě ji někdy, v budoucnosti, obohatíme o další vrstvy...posuneme Vesmírný Čas a jeho Vlna bude expandovat do nově otevřených hvězdných soustav a galaxií. Jsme to my - tady, v kosmu, v jiných vyspělých civilizacích i v nebeských rajských zahradách - stále my...jen v jiné poloze vyjádření. Každý z nás jich dokáže aplikovat a obsluhovat tisíce v jednom Přítomném Okamžiku a vědomé cestování (pohyb) těmito osobními Světy v Kolektivní Realitě nazýváme Zónou Zdrojové Inteligence. Je to kompatibilita naší Aury (osobní multi-vesmír), která nás propojuje se všemi již sečtenými vrstvami Bytí...a aby byla jednotná se vším, musí se ten součet uskutečnit během Života v tomto "konečném" hmotném těle. Nikoliv někde zhůry, z daleka a nehmotna - tam leží naše podpora a veškeré informace, které k tomu potřebujeme. Dokud je ale neproženeme čakrovým systémem a aurickým polem této hmotné vrstvy (těla v inkarnaci), tak tam - v kvantovém poli - nebude kdo by je tady bez nás rozehrál a zhodnotil. Náš hypotetický vliv na realitu z posmrtné zóny Ducha je založený na kontaktu s hmotným člověkem - děje se to pomocí jeho mentionů = živoucí myslí, její energií, dotykem záměru, který je mentálním impulsem k projevu (holografické projekci) zápisu v naší či kolektivní Knize Života. Fraktalita množin Vědomí (noosférických vrstev) rezonuje z hmotné roviny Skutečností do Systémové Podpory, kde se rozehrávají Příběhy a tyto se zpětnou vazbou promítají do naší mysli jako inspirace, vizualizace, vidění a zření, či jiný formát cítění a čtení, abychom je zaznamenali a "zhlédli" v kině vlastní Fantazie, abychom je zpracovali do ekvivalentu prožitku a jako takový uložili do zkušeností - do pamětí a jejich sféry informačního pole.

 Prošli jsme úskalími, kdy nám hrozilo opakování takové události, jako byla Velká Potopa - to všechno má svoje spouštěče v kolektivním Vědomí planety, navazují na ně extrémy v počasí místního či kosmického charakteru. Je to neuvěřitelné a zavání neskutečností - ale je tomu tak - tvorba reality naší existence a její Cesty Galaxií - je přímo závislá na společné komunitní spolupráci v jednom Čase a v jednom Prostoru.

 Portálová anomálie ÁR-I-ÁN je signatura našeho hvězdného původu - navazuje na Bránu Předků (BELGARIA) a otevírá nás dalším změnám a Novostem v aktivaci Jádra nového Modelu existence (Magistra), které nahrazuje Jádro starého systémového Matrixu, který už kompletně dosloužil. Tím Jádrem není konkrétní místo v Galaxii nebo ve Vesmíru - je to součtová hodnota rezonance naší všude-jsoucí zdrojové Jiskry, kterou neseme každý ve svém Centrálním Bodu Existence - v ÁRIA kódu Jedinečnosti. Skrz ten se nám otevírá Realita Zdroje (Božská Přítomnost) a skrz něj budeme Galaktickým člověkem - svrchovanou autonomní jednotkou Celistvosti Inteligence Zdroje - z té pozice budeme odvíjet svoje snahy k ucelenému vyjádření. 

 Do kompozice vložený volací klíč je určený pro Křemíkový multiplex, který koriguje tachyonové generátory v pyramidálním poli planety = akcelerujeme do  kosmické rychlosti řádu "X"...:

Sankt Aryan Ve'sta Rosa

 je volně přeloženo: Cti svůj původ a to ti napoví...

 Báseň, která je součástí kompozice, je abstraktní zkratkou tohoto popisu aktuálních energetických toků:

Ve Víru vesmírné Krásy tančím,
sbírám Hvězdné Kódy, co tam spatřím;
jako Poutník Kruhem Zvířetníku,
zapisuji Cesty do Map - do Deníku.
Ve velikém Svazku Klíče nosím,
odemykám Brány Odchozím i Příchozím;
pod tajemným Pláštěm skrytá
Jedinečná Lidská Identita...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017