Jdi na obsah Jdi na menu

BELGARIA

 ...je Brána Předků - těch v Čase ztracených, i těch nedávných - kteří ještě mají živou stopu v Pamětech Lidstva. Periodicky se otevírá před zimním slunovratem a nese specifickou kvalitu energií do kolektivního cítění jeho role v naší historii. Je předzvěstí Brány Chaosu, která uzavírá rok, aby sečetla a zhodnotila jeho potenciál, který jsme všichni nějak pomáhali soustředit do globální informační zóny Planety - do zemské noosféry - do našich Knih Života. Jde o nejtvořivější období roku - s nejemotivnějšími reakcemi na podněty událostí všedního života, který člověk s otevřeným srdcem obohacuje sounáležitostí a rozdáváním radosti a lásky. 

 Letos je ve znamení velmi silného toku informací - proudí jako Podpora k zakotvení všech Novostí, které jsme přijali spolu s instalacemi nového Modelu existence = Modelu Magistra, který je doménou Mistrů Transformace...galaktického člověka a jeho Cesty ke Hvězdám. Symbolika těchto změn nás doprovází doslova na každém roku - už nikdo, kdo sleduje se zájmem dění ve společenstvu populace jako celku, nemůže říci, že je nuda - že se nic neděje, že je vše při starém...

 Spolu s projevenými změnami jde ruku v ruce proměna v mentální oblasti - jsme vystaveni jiným možnostem ohledně vztahů a sdílení postřehů na věci běžného dění - i na ty exkluzivní a sváteční, které většina z nás koncem roku prožívá jako svátky hojnosti a rodinné pohody. Nezáleží na tom, jestli je původní Ježíšek, Santa nebo děda Mráz...je to o rozdávání sebe druhým, o připomenutí si, že za tvrdou prací leží i krásné sny a tyto si můžeme navzájem plnit a radovat se z jejich efektu na prožitek daných okamžiků. Je to příležitost být alespoň pár dní se svými blízkými a přáteli, či potřebnými a osudem zkoušenými, kteří nám nejsou lhostejní, kteří na toto období čekají jako na požehnání.

 Posledních pár dní jsme zažívali malá a velká vlnobití - šlo o probíhající "manévry" s expedicí zásilky Jádra starého Matrixu, která uzavírala dlouhé období nouzových opatření, která se vyznačovala velikými výkyvy v toku energie, ztrátami stability v životních postojích a dalšími anomáliemi, které série re-instalací Systému Podpory Života nového Modelu existence doprovázely. Tyto Portálové poruchy v energo-informačním pozadí projevené reality budou ještě pokračovat...nyní se vytvářejí nové Cesty za těmi Portály, kterými jsme již prošli - Cesty nových Věků, které navazují na Prime Aeonum Nobile (PAN - pole příčiny existence) a Reno-Aeonum (RA - pole následků, reakcí a rezonančních efektů realizované Živosti). Jsou to všechny ty popisy, které jsem už publikovala na webu PAN-do-RA. Vyjadřuji tak svoje osobní vnímání změn a nabízím vodítka, která mohou objasnit některé podrobnosti v toku událostí. Není to "vyčerpávající" servis, protože i moje možnosti jsou limitované tím, co se z kolektivních vrstev Pamětí uvolní do mého interního "skeneru" Vědomí a dále i tím, co jsem schopná interpretovat na základě vizualizací tam uložených záznamů variant Příběhů (viz moje předchozí články).

 Popis momentální Portálové anomálie je tedy spíš souhrnem a rekapitulací - intermezzem v běhu na dlouhou trať, který každý z nás svým způsobem a tempem uskutečňuje. Dobrá zpráva je, že lidstvu a planetě už nehrozí žádná globální katastrofa, která by se spustila spojitou vůlí lidí nežít v prostředí současného stavu společenstva. Toto nebezpečí jsme zažehnali a to je nejdůležitějším aspektem této doby. Všechno další se bude postupně rozevírat - jak budeme reagovat na příchozí změny a Novosti. Běžný proces akce-RE-akce už mnoho lidí podkládá vhledem do onoho pole příčin = spontánní používání analyticko-intuitivní metody zpracování informací (fuzzy-logic) je galaktickému člověku automaticky daná a přirozeně vlastní. Dále budeme prohlubovat vhledy do jeho vrstev tak, abychom mohli relevantně spokojeně hodnotit svoje postavení v Životě a ve společnosti - aspekty, důležité ke tvarování osobního světonázoru, orientace ve smyslu Života, tohoto aktuálního jeho projevu (inkarnace) - i spojitě, ve smyslu multi-spektrální podstaty bytosti, skrz jejíž perspektivu lze chápat i takové vazby a souvislosti, jako navazující linie Životů zde na Zemi - v retrospektivě dalších poloh sebe-sama...v paralelních či alternativních realitách Oktávy dimenzí, která je polem našeho vyjádření. Zdrojová realita Jednotného Pole existence bude víc a víc nabývat konkrétních kontur v rozměru probíhajícího dění a přinášet nám nové příležitosti, kterým nás přiblíží hlubší znalost pozadí té existence.

 Portálová kompozice BEL-GA-RIA nese kód mnoha-významového schématu vstupu do pole dané anomálie, kde záleží na osobní sympatii k procítěnému energetickému pozadí, abychom si otevřeli právě ten konkrétní, který bude nejlépe vyhovovat našim nárokům na uspokojení touhy poznat některé příčiny dějů a událostí - současných v zrcadle minulosti - a tím si otevřeme "vzpomínky" na budoucnost = přitáhneme takové časové linie, které budou ladit s tím, co Bránou Předků přichází - co představuje oprášené parametry kolektivní Vize lidstva, kterou jsme si jako Projekt ČLO-věk kdysi vzali za svůj životní Program. Na dlouhá tisíciletí jsme byli od něj odklonění - samozvaný lídr (kolektivní entita paraziticky existující formy Života) z vyšších dimenzí existence, který nás uvěznil ve fikci, že nás stvořil k obrazu svému a implantoval nám vlastní programy...nebyly spravedlivé a podstrojovaly jen těm, kteří ho velebili a odváděli mu desátek v podobě naší životní energie. Aktivity, které budou ještě nějaký čas životní náplní a krédem mnohých z nás - setrvačnost dojezdu v kolektivním smyslu nelze utnout naráz - změny jdou přes nad-kritické hodnoty těch, kteří o změny stojí a chápou jejich pozadí = příčiny i následky. 

 Do kompozice vložený arianský volací klíč:

Charze mína Take-čema
Da'Simate niče Kema
Ente Ga-Ma * Vota Da-Na

 je o nejsilnějším nástroji k transformaci dopadu obecných paradigmat do osobní roviny chápání svého nastavení v daných schématech událostí, které se nás přímo dotýkají = o NEGATIVNÍ EXPOZICI jako sjednocujícího prvku roztřepených paradoxů, které nám často přijdou jako nepřekonatelné překážky v posunu do objektivnějšího pohledu na význam dění, které nás životem doprovází. Polarizace prostředí je obousměrně překlopitelná záležitost = vidět a cítit kontraproduktivitu v chování druhých neznamená zahlédnout cíp Temnoty ve vlastní Duši, kterou musíme rozpustit a zničit... Znamená, že díky přítomnosti stopového množství Temnoty v nás, jsme schopní vidět její projevy u ostatních a pokud je ta stopa větší, než bývá produktivní, pak reflexe vlastních zkušeností napomůže pochopit příčiny takového projevu či chování. Rezonance Vůle do toku Času je uskutečnění nějaké série pohybů v prostoru osobní realizace - ve sdíleném prostředí je toto pak naším osobních chováním a jako takové cosi mění a má na některé lidi určitý vliv. Proto je potřeba mít svoje záměry v rovnováze s pocitově nejsilnějším směrem chápání vývoje situací a být připravený za svoje skutky převzít i odpovědnost. Toto jsou aspekty, kde máme ještě hodně rezerv - tato sféra má v novém Modelu Magistra velmi silnou podporu - bude se nám aktivovat do osobní Přítomnosti tak, jak sami budeme schopní zařadit a zpracovat všechny zainteresované souvislosti. 

 Báseň, která je součástí kompozice, v abstraktní rovině otevírá tu Cestu Cest - do další úrovně kolektivní Vize - do Jednotného Pole Zdroje - do Galaktických sfér Života:

Hluboko v Horách, za Skalami Věků dřímá
Brána Předků, za ní Cesta přímá;
jako Stružky křišťálových Potůčků
větví se v Dáli na mnoho Chodníčků.
Stezky vyšlapané, Mechem dlážděné,
Dědictví Láskou do Srdcí nám psané;
zrcadlí se v Oku Jezer chladných,
Třpytkami Hvězd z Nebe na Zem spadlých.
Do Prachu Cest ten hvězdný zamíchaly,
Nitky Osudu, co Štěstí do Obrazů tkaly...
Krajina Snů i Touhy mocné vstává,
s ní Sluneční Růže - tajemná a krásná;
prozáří Zemi, ta zlatá Sprška jasná...
Milé to ranní Uvítání
při Snídani za Svítání

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. BELGARIA je variací na BELGARION = ságu z fantasy světa spisovatele Davida Eddingse a variací na můj osobní původ - BULGARII (Bulharsko)... Najdeme tam i ARIA, který je kódem lidské jedinečnosti a ve vazbě na GA také kódem příslušnosti ke galaktickým světům a civilizacím, které je obývají.
Inspirace: Vetřelci dávnověku na Prima Zoom

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017