Jdi na obsah Jdi na menu

BLA-TOUCH

 ...je jinotaj celého spektra významů - symbolizuje mnohočetnost vysvětlení, kterými si vykládáme pozadí aktuálních energetických anomálií. Nejsme sto určit, zda tento pocit znamená konkrétní prožitek konkrétní události - či vjem její stopy v čase a prostoru, který sdílíme. Jsou to jen lehké tóny dopadu do našeho zorného pole a jak je po svém zpracujeme, takový nám přinesou užitek - nebo třeba i trápení. Vše, co přijímáme, je nyní transformační - přestavuje a narovnává, otáčí naruby a přebarvuje naše dlouhodobé axiomy - ty, se kterými jsme nehýbali, neb jsme se domnívali, že jsou trvalé a konstantní. Je to změna tak radikální, že nelze rozebrat jednotlivosti - její smysl je v komplexitě vlivu a takto si ji zakomponujeme každý podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Každý postoj je forma komponování - i naprostá netečnost (rezistence k pozadí životního "údělu") - je reakcí na podněty. Nikdo živoucí není mimo - buď žije a je dotčen, nebo je fragmentován v neurčitosti a změna scenérií Galaxie ho osloví skrz jiné senzory Multiverza...

 Čím je SLOVO ve znělém prostoru rezonance zvuku, tím je MYŠLENKA (IBP ve tvaru mentionu) ve vrstvách pamětí, které jsou živou knihovnou existence. Jeho náboj (energo-informační obsah) je koncentrací emoční dynamiky, kterou mention může (nemusí) stimulovat případnou reakci v naší zóně existence. Sami si určujeme, jakou kvalitu z dat, která přijímáme, uvolníme a jak tyto ovlivní naše postoje k realitě - či jak budeme skrz jejich interpretaci působit na svoje okolí nebo tvarovat prostor sdílené sféry projevu. Nyní už jde o přímou interakci s fenoménem, který nazýváme S-VĚDOMÍ a ten už bude naším stálým průvodcem Života. Nejde o žádnou omezovací konstrukci - naopak - jde o rozšíření svobody vyjádření v paletě možností, které jsme dříve neuměli využívat, protože chyběla vazba na kompetence. Model evolučně-spasitelský (zanikající starý systémový matrix), byl postavený na hierarchiích moci a běžný "obyčejný" člověk nebyl oprávněný k rozletu - jeho odpovědnost byla regulovaná, protože tvoří součást spojité nádoby s právem na vyjádření... Toto je předmětem přepojování na nový koncept Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovský manévr), který se stává naším novým Systémem Podpory Života a schématem pro evoluční cestu v kolektivním smyslu. Hierarchie moci je transformovaná do fraktality Celku, kdy každá poměrová součást (každá bytost) nese potenciál tohoto Celku a má právo s ním disponovat ze své poměrové hladiny až do maxima, kterého v součtu zkušeností aktuálně dosahuje. Je to popsané v textu Autonomie mozaikových soustav.

 Jsme uprostřed podzimu a na prahu zimy - reálný sluneční svit slábne, ale expozice slunečního větru se nám bude dostávat přehršel. Jsou to svazky toku částic, které Slunce transportuje jako převáděcí stanice z Galaktického Jádra a naopak - námi zpracované a sbalené (zazipované) komponenty již přežitých systémových programů odesílá do úložišť, kde se stanou osnovou reality světů, které bude spravovat náš dosluhující "Stvořitel" = entita Egregoru Moci, kterého jsme si zvykli nazývat Globální Prediktor, Velitel Neo-conů nebo Bůh... Přestože jsou na něm ještě velká množství lidí (bytostí) závislá a Elity, které aplikují jeho vůli do lidské domény, stále spřádají plány uskutečnění NWO a další dlouhodobé Vize - jeho "přítomnost" je již minulostí. Aktivity zainteresovaných pobočníků, duchovní hierarchie a dalších "institucí", které ho vyznávají a pro něho žijí - se vezou už pouze v dojezdu setrvačnosti procesů, vygenerovaných v minulosti z tohoto Modelu existence. Postupně budou doznívat a slábnout - lidé si najdou jiná pole, která budou šlechtit a zakládat k hodnotné úrodě - pro kolektivní prosperitu. To jsou nosná témata mých popisů, které jsou k dispozici v knihovně textů.

 Často se setkáváme se skeptickými názory na lidskou schopnost transformace - s přesvědčením, že lidi "spí" a nikdo je nikdy neprobudí... Je to zkreslený pohled na globální pozadí procesu. Člověk - v souladu s nosným evolučním Projektem pro tuto Galaxii (Projekt ČLO-věk) - je už pár let spontánně - principem příslušnosti k sebe-organizačním složkám Vesmíru - diferencován z původně dominující jedné verze (energo-informačního a elektro-magnetického profilu inkarnační projekce), kterou jsme nazývali "přírodní-člověk", do dalších typů, které nabývají na vlivu a tím stimulují dominový efekt přechodu pro ostatní. Cílovou formou je "Galaktický ČLO-věk", který se přiblíží původnímu profilu Hvězdných Tvůrců Projektu ČLO-věk a úspěšně dotáhne evoluci v prvkové hmotě Oktávy dimenzí (3D) do součtové hodnoty, která je nezbytná pro transformaci do Celistvosti (multi-dimenzionalita mnohočetné bytostné osobnosti = Svrchovaná Jednota) a tím projevení Reality Zdroje. Zkráceně - jde o otevření Portálu pro vstup do Galaxie. Portálovou sekvenci postupně otevíráme již pár let a letos jsme najeli přímo na vlnu toho dominového efektu. Nejen já, ale mnoho dalších "badatelů" to mapuje a popisuje - každý svým osobitým způsobem. Tento trend bude eskalovat a někdy okolo 22.2.2022 (Portál 22022022) dojde ke kvantovému "přeskoku" na vyšší level standardu kolektivního Vědomí. Stále budeme procházet genetickou přestavbou, testovat a zavádět pro plošné užití nové instalace v globálním Systému Podpory Života. Těch jednotlivých kroků, které již máme za sebou, je velké množství - některé se mi podařilo zachytit a popsat, jiné najdeme v příbuzných informačních zdrojích. Ať tak (informovaní) či onak (neinformovaní) - je to rozjetý vlak - vezeme se a naše pouhá přítomnost v jeho "tělese" je aktivním kaménkem probíhajících změn.

 Portálová kompozice je tentokrát "otevřená" kniha - část jsem napsala, ale větší díl se mi nevejde do textového pole. Název BLA-TOUCH vede ke známé bylině z rodu pryskyřníků - zde jde ale především o ten jinotaj, který naviguje do "slovesnosti" (BLA) jako komunikačního nástroje a "doteku" (TOUCH) ve smyslu "kontaktu" ve sdíleném prostředí = tam, kde si podáváme štafetu poznání, kde si vyměňujeme názory a někdy vášnivě a silou tvoříme prostor svojí osobní Pravdě, kterou máme sklon podávat jako obecné paradigma. Tato se ale také mění a nové asociační řady, které se již přednostně pojí do těch oblastí, kde je člověk zpracovává metodou Fuzzy-logic (Metoda asociační symetrie) nás povedou do takových vrstev galaktických datových polí, kde budeme načerpávat jejich návaznosti - tím otevíráme svoji buněčnou paměť pro genetické instalace a zaujímáme optimální pozice pro dokončení transformace do formátu Galaktického ČLO-věka. 

 Arianský volací klíč kóduje portálový stabilizátor = křemíkový multiplex energo-informačního strukturálního pozadí Jednotného Pole, který má tentokrát mimořádně vlastní jméno (VĚTRO-PRACH) - což svědčí o velikosti anomálie a její strategické důležitosti:

*Větro-Prach*
Ta-Dante longi-Ema
Ta-Sante pašiema
Ta-Vista Draga-mia Sista
TaKa čema Čista

 Jde o úryvek z Mytologie Arianů: "Větro-Prach" je variace jména jednoho z hvězdných Pegasů = okřídlených bytostí, které mají ke Křemíkovým multiplexům velmi blízko - jsou to Svobodní Páni Vzduchu (Étheru) v Galaxii. 

 Kompozici doplňuje básnička na motiv, který iniciuje schéma zobrazení portálové anomálie:

Luhy nebeských Krajin vzdálené
Srdci drahé, Láskou halené...
Tam, kde běhali jsme Bosi
v Červáncích exotické Noci;
čarovné Květy sbírali,
jejich Nektarem bolesti stírali,
do Rosou zmáčených Vlasů
vplétali tu nevídanou Krásu...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

P.S. Inspirace fenoménem Voynichova rukopisu, ze kterého zřejmě načerpali Edward Kelly a John Dee svoji Enochiánskou abecedu

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017