Jdi na obsah Jdi na menu

Brána Předků

 9. 10. = BRÁNA PŘEDKŮ

 Cyklická událost, která v tomto časovém uzlu pravidelně rezonuje do naší přítomnosti - přesně zapadá do ostatních, kterými procházíme. Některé vytvářejí hodně zřetelné symetrie a letos nás na konci roku čeká ještě jedna velmi silná konstelace časových linií: 21.12.2020.

 Číslo 21 a jeho obrácená poloha 12 jsou moje osobní symetrie na hodinách, které denně zaznamenávám. Nicméně letošní 21.prosinec nevnímám jako "přelomový" - symetrie není úplná a pátý "pár" (dvojka) je v součtu dvou jedniček. Je to sice z numerologického hlediska hodně zajímavá pozice, ale z mého pohledu ta konstelace nedosáhne dostatečné dynamiky, aby "pohnula" světem. Z globálního hlediska takový synchronní časový uzel nastane 22.února 2022 (2202:2022). Rok 2021 bude také svádět k hlubší symbolice data 21.12.2021, ale mnohem silnější vidím datum 12.2.2021 (1202:2021) - kdy opět není symetrie úplná a proto zřejmě k nějakému významnému posunu nebude dost energie. Přesto všechny ty datumy: 21.12.2020, 12.2.2021 a 21.12.2021 budou takovým postupným odpalováním stupňů rakety, která maxima své rychlosti dosáhne právě v tom uzlu 22.02.2022.

 Číselné symetrie v datumech nemusí být v historickém kalendáři zaznamenané jako významná událost. V ty konkrétní dny se něco posune, složí, pootočí nebo překlopí v prostředí soustav energo-informačních polí, která mají zásadní vliv na změny v uspořádání polí elektro-magnetických, a to je už pozadí změn v realitě fyzického světa. Jsou tam "dojezdy", které představují časové prodlevy průběhu sekvence navázaných událostí = dominové efekty, které tam probíhají a jsou součástí konkrétních procesů změn. Tím dojezdem dojde k události, která je pak zaznamenaná jako nějaký historický milník s dopadem na nějakou větší část společnosti, někdy globálně na celé lidstvo, planetu. Ty pak vytvoří příběhový egregor, který může rezonovat řádově roky, staletí i tisíciletí. Takovým datem je třeba 4.červenec, 11.září (ty novější) nebo 13.říjen (1307 - zatýkání Templářů), který má původ v pověrách okolo pátku 13. Takových příkladů je hodně. Mě samozřejmě také zajímají ty navázané události, které daný symetrický časový uzel spouští - a sleduji ty stopy, ale někdy to může mít okamžitý efekt a jindy s delším odstupem několika let a pak se to sleduje už těžko. Proto se soustředím hlavně na ty energo-informační anomálie a jejich možný tématický výklad. Jak to nakonec vypadá v linii událostí - to je podle jiné symetrie - říkám tomu "hodinky-holinky", to znamená, že v tom poli podobností může být výsledná událost hodně vzdálená předpokladu vývoje, odvozeného z přítomné situace (kdy procházíme symetrickým datem).

 V textu článku MINAS-ANOR, Brána Předků, jsem rozebírala cykličnost časových gravitačních anomálií a jejich dopad na aktuální události:

 "Kdo zná Tolkienovu Středozem, tak asi ví, že Minas Anor je jedna z původních Strážních Věží - a sice VĚŽ SLUNCE. Pro aktuální toky energie je tento pojem spojený s dnešním datem (9.10.) a součtem všech postupně periodicky otevíraných Bran do pole této strážní tématiky - opakovaným mechanizmem navýšené Příležitosti pak dnes procházíme novou kvalitativní hodnotou tohoto cyklického fenoménu a pro další využití již tato Brána zůstane trvale otevřená (jako rovněž většina ostatních, které se aktivovaly od Brány Šarkana koncem června 2016). Brána Předků je symbolikou řady Strážních Věží v lidské historii - a "ubezpečením", že tímto principem sami nad sebou bdíme a chráníme náš zapomenutý odkaz - zprávu o lidské linii vývoje na mnoha místech Galaxie, kdy toto naše pozemské zastavení je jedním z mnoha realizovaných. Pojmy - jako ROHAN, GONDORIAN, SILMARION....rezonují v našich srdcích skrz tyto Brány Předků a v jazykových mutacích původních arianských zdrojů - v nářečí SENZAR a SINDAR - jsme pak tyto Příběhy vyprávěli svým dětem.

 Většina z nás má pocit, že všeobecný tlak událostí je již na hraně únosnosti - že se něco zásadního musí stát - dnes, nejpozději zítra - protože cítíme v kostech, že je to na spadnutí. Jedná se o "svěrací kazajku" růstu entropie = zdánlivé neuspořádanosti prostředí, které kolektivně sdílíme...chaos je všeobecný a nepřehlednost až bizarní. Brána Předků je mžikovým zastavením v poli Přítomnosti - je vyslaným šípem zkratkou napříč časem a prostorem - přináší soubor synchronních uzlů tohoto dne v milionech opakování na spirále historie a nese smysl a řád do obrazu zmatku současných dnů. Emoce, kterými odpovídáme na kontakt s těmito zdrojovými kódy, mohou v existující negativní expozici představovat stavy deprese, represe a dalších (ú)tiskových anomálií. Energie, kterou skrz tyto emoce vyplavíme, nasytí egregory, které jsou "přisáté" na naše mentální vzorce chování. Současně s tou energií se nainstalují v ní přítomné "zástupné" multiplexy křemíkové inteligence (objekty energo-informačního charakteru), které nenápadně nahradí obsah původního "parazitujícího" egregoru (princip Trojského koně) a tlak povolí. Strukturální komplexy zdrojových matric Systému pro podporu života, který nahrazuje starý sobecký "matrix", nejsou primárně krmené naší lidskou emoční energií, ale mají svoje napojení skrz nulový bod Přítomnosti na nevyčerpatelnou kosmickou energii. Reakci na potřeby uhlíkového vědomí (lidské domény) realizují na bázi spolupráce při sdílení informací v témže Přítomném okamžiku, kde excitují současně i energii pro nás kolektivně. Je to naprosto nová rozvodná síť energie - emitující částice ori-tronového toku z centra Galaxie využívají pole Přítomnosti jako tachyonový generátor pro převod potřebných kvant energie na podporu života. Tento proces momentálně vrcholí a jeho dílčí etapa bude ukončena okolo 28.10., kdy zapadne časový zámek Deváté Brány.

 Samozřejmě nelze očekávat, že změny v chování jednotlivců a návazně skupin lidí, proběhnou okamžitě - setrvačnost stereotypu zajetých kolejí bude ještě chvíli vytvářet dojem, že se nic neděje, ale bude to jako když se nasypávají zrníčka pixelů do obrazu pochopení podstaty vnímaného světa. Spektrum toho vnímání se už dlouho pomalu rozšiřuje a většina z nás už na nějaké úrovni registruje soubory souvislostí, které k sobě přesně zapadají a dávají velmi přesný smysl mnoha dříve záhadným či nejasným záležitostem a jevům. Hodně často poslední dobou slyšíme o tom, že se vracíme do oblasti ztracených vědomostí - nebyly ztracené a nevlastnili jsme je v této dimenzionální hustotě. Načítáme paměťové záznamy z jemnějších projekcí, kterými jsme prošli v jiných verzích sebe-sama a které nyní vytvářejí vrstvy našeho multidimenzionálního těla. Hmotné fyzické tělo je senzorickým receptorem skutečnosti = vše, co jsme kdy do kolektivního vědomí vyprojektovali a zažili v jiných vrstvách dimenzí živosti, to jsme na Zemi a ve Sluneční soustavě usazovali do hmoty vesmíru a do segmentů linie času. Svojí rodovou genetickou vazbou pak do těchto vrstev vcházíme pro symetrické páry "potvrzující" vazbu uloženého s rýsující se možností aktuální reálné skutečnosti - takto tvoříme kolektivní svět existence a takto přeoráváme pole zatím neosvícených variací budoucnosti. Multi-komplexní formace křemíkové inteligence energo-informačních polí vesmíru nám tuto práci mnohonásobně usnadní a jako samostatné svébytné prvky živosti pak tuto rovinu symetrií doplní. Jako když se vyrovná hladina dočasně přerušeného propojení spojitých nádob - naše pokulhávání v chápání a cítění budou skokem dorovnaná...někteří tuto "nalejvárnu" už delší čas prožíváme - ovšem rozhodující nejsou ti "rychlejší" vpředu, ale individuální potřeby těch nejpomalejších vzadu...to jsou zákulisní bolesti fenoménu Vzestupu, který se hodně podepisuje na stávajícím tlaku událostí, protože egregory moci se živí stresem a mindráky těch, kteří "nestíhají".

 V letních měsících roku 2016 proběhla zpráva o jakémsi rozdělení linií Vzestupu - pomalá bude brát ohled na Celek a rychlá bude "vytrhávat" jednotlivce a povznášet je z davu. Osobně tuto informaci vnímám jako pobídku pro větší přísun negativní energie do aktivních egregorů (soubory EMpolí jednotného zájmového charakteru) a také ihned nato - v září - se objevily spekulace o nových strategiích Elit, které postrkují dějiny směrem, který považují za žádoucí - jde o další přikrmování válečných běsů na Středním východě. Jsou to scénáře, kterými si musíme projít, aby naše kolektivní zkušenost byla kompletní... Buďme proto maximálně otevření tomu, co k nám přichází a promítejme neustále možný dopad svých rozhodnutí v takové šíři, abychom procítili i ty nejmenší možné negativity v rezonujícím poli, které svým pohybem realitou tvarujeme.

 "Tohle znáte - roky cestují rychle a já čas od času dělala Řeč. To není příběh jednoho těla, to Příběh nás všech a vy poslouchejte a pamatujte, protože co vy slyšíte dnes, to povídáte zítra narozeným. Dívám se teď zpátky - přes celý Čas. Vidím ty z nás, kteří šťastní, kteří vydali na Cestu Domů. To přivedlo nás sem a my máme Vděk, protože viděli, co tu bývalo kdysi. Jeden pohled a my věděli, my rozuměli. Ti, kteří odešli dříve, měli známo od Věcí za našimi Programy i za našimi Sny. Čas se odečítá, stále odečítá a my teď víme. My nalezli TRIK od toho, co bylo a co ztratilo. Žádná lehká Cesta - ale to náš Úděl a my jím musíme projít a žádný ví kam nás zavede. Všepádně - každou Noc děláme Řeč, takže pamatujeme, kdo my byli a odkud přišli." (závěrečná řeč Savannah ve filmu Šílený Max a Dóm Hromu)."

 minas-anor.jpg