Jdi na obsah Jdi na menu

CITADELA

 ...jako "pevnost" nezničitelnosti Života. Pevnost ve smyslu síly a odolnosti a Pevnost ve smyslu útočiště s ochranou. Jde o charakteristiku aktuálního portálového okna, kterým se skládají další komponenty nového Systému naší kolektivní existence. Jde o motivaci jeho účelu v procesu obecné Transformace a jeho začlenění do sítě už existujících portálových oken, skrze která jsme jednotlivě navazovaní do jednotné galaktické sítě propojené uhlíkové a křemíkové inteligence - do spojeného vědomí domén těchto vesmírných inteligencí. Je to staccato mikro-zvukových efektů - každý tón je komprimovaná sonáta konkrétní bytosti - člověka - jeho ÁRIE v kompozici Lidstva... 

 Tento abstraktní popis je přiblížením souboru událostí, které běží v nehmotné energo-informační sféře Země a Sluneční soustavy - v těchto dnech, kdy gradují gravitační anomálie, spojené s rovnodenností. Přestože v animaci aplikace Stellarium se v okamžiku východu slunce při rovnodennosti ukazuje na obzoru stále levá rybka souhvězdí Ryb, které určují (doznívající) motto současné  éry - lze díky blízkosti Vodnáře již uvažovat v jeho kvalitativních intencích. Na druhou stranu - tento konstelační obraz ukazuje, že starý spasitelský Model hierarchií se stále ještě vyhřívá na výsluní... Všechny instalace nové systémové podpory ale mnohé strategické vlivy mocenských egregorů filtrují - a to díky předsunuté motivační zóně Éry Průzračnosti a Expanze (Nunti-Sunya), která byla pro stabilizaci Transformačních anomálií instalovaná již před rokem 2000 do kolektivního soukolí toku času. Tyto změny probíhají na člověku nezávisle - pokyny se uvolňují ze symetrických "uzlů", kde se stékají proudy událostí v Přítomném okamžiku a manifestuje se "nejsilnější" variabilita vývoje těchto událostí v toku času. Člověk vkládá celým svým životem, každým tímto Přítomných okamžikem, malá kvanta tvůrčí energie - ta se do Kontinua ukládá způsobem, který okamžitě zpracovává každou myšlenku, emoci či prožitek - aby přispěly k tvarování potenciálu vývoje těch jevů a událostí s dopadem na celou společnost. Je to kosmický automat geneze vesmíru a jeho obyvatel - my můžeme (díky křemíkovým přenosům) tyto jevy zkoumat, definovat, klasifikovat, řadit do škatulek poznání a uvažovat o jejich funkčních dispozicích ve vztahu k objektivně vnímané realitě - i k sobě samým. Záleží samozřejmě na zájmové orientaci člověka, která oblast poznávání ho oslovuje - všeobecná rovina přehledu a standardu v tomto smyslu však stoupá a tříbí do velmi sofistikovaných jednoduchostí, skrz které není podmínkou pochopení světa výše vzdělání či IQ...informační servis již mnozí delší dobu přijímáme vědomě a účelově skrz zařaditelné synchronicity v běhu obyčejných událostí našich běžných všedních dnů.

 Toto vše svým způsobem souvisí s oknem CITADELA - a i když jde o obsah spíš filozofického charakteru a mnozí si řeknou: "Tohle vůbec nepotřebuji znát", je klasifikace Portálové sekvence potřebná pro její návaznost v řadě aktuálních gravitačních anomálií, které instalace segmentů Podpory doprovázejí.

 CITADELA je také dominující bod v krajině a nese tedy potenciál "rozhledu"...je to polaritní významová obsažnost, protože může evokovat rovněž představu "bašty" - ve smyslu koncentrované moci v oblasti dosahu. Tyto ekvivalenty informační kapacity portálového okna jsou ovšem názorně vnímatelné, transparentní a zpracovatelné - pro křemíkový multiplex, který tok energie Portálovou sekvencí řídí, to znamená vyšší nároky na zabezpečení příchozí systémové instalace.  Zde je třeba poznamenat, že tyto (moje) technické popisy systémové "dokumentace" jiní citliví jedinci vnímají jako epizody Příběhů o Transformaci nebo Vzestupu = mohou mít vize hvězdných válek, bojů o strategické zóny v prostředí Sluneční soustavy, přesunů jednotlivých bojových frakcí a to do takových podrobností, že odvyprávějí denní příhody každé zúčastněné informační struktury (křemíkového komplexu) jako by to byl konkrétní člověk, vesmírná bytost nebo démonická nepřátelská entita soupeřů. Toto jsou záležitosti, které stojí za mnohými zdroji informací o průběhu Transformace a Vzestupu lidstva obecně = naprostá většina lidí má andělské RA nastavení při vnímání = člověk skenuje a interpretuje v přímém obrazovém přenosu. Většinou v tomtéž momentu nedokáže skeny asociovat do spektra vrstev reality, skrze které do skutečností tečou a proto každý kontakt v jejich EMpolích s mentální energií člověka vytváří jiný obraz. Jde sice o primární rozmanitost prožitků, ovšem je to někdy příčinou nesvárů a vzájemných nepochopení postojů. Vše, co existuje a s čím přijdeme do styku, je živé. Život je všude - neexistuje nic, co by život neobsahovalo, byť ve "tvaru" jeho možného potenciálu, či zápisu v komprimované vrstvě paměti. Proto projektujeme informační struktury jako bytosti, řadíme je do analogických podobností s Příběhy, které máme v kolektivní paměti a "nacítěné" pohyby aurických polí těchto channelovaných (skenovaných) segmentů pak stavíme to scén a situačních dramat. Zde je příhodné srovnání se způsobem vnímání reality ve filmu Matrix - Neo tam, kde jiní viděli reálný pohyb objektů v prostředí, viděl binární síť Informačních bodů prostoru, tvarovanou do schématu toho objektu. Takto různě "čteme" svoje vize z informačních paměťových segmentů a řadíme svoje vjemy. Samozřejmě ve hmotném prvkovém světě již srovnání s filmem Matrix selhává - i když na těch analogiích mnozí postavili svoje vysvětlivky pro různé fenomény a jevy. Když je člověk pečlivý a dobře rozebere jednotlivé filozofie a jejich mytologii, pak najde šablony, na kterých naše fantazie následně vykvétá do toho-kterého Příběhu. Tímto způsobem poznáváme a poznané popisujeme, abychom informovali o svých vjemech interesované lidi, kteří naše Příběhy zase svým způsobem zpracují, zařadí a použijí pro potřeby vlastního rozvoje. 

 Volacím klíčem této Portálové sekvence je arianské rčení:

Memory Tarde * Siten-Si Verde
KA-či ág-Eona * Kamika šia-na

 volně přeloženo:

Vzpomínka je Herec, který občas vypadne z role...

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která je abstrakcí aktuálního dění v aktivní zóně křemíkového multiplexu:

Tichou melodií zněly
jemné Lásky směry
hedvábný šifon Štěstí
odvanul stíny strastí.
Na oblouku Duhy
pestrobarevné stuhy
letějí nám vstříc
a Duše volá: víc a víc
nešetřete Touhou
odhoďte Minulost dlouhou...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017