Jdi na obsah Jdi na menu

DE-KORA-CE

 ...aneb: "Co se skrývá pod slupkou?"

 Motto:

...když se venku žení čerti a ty zapálíš krb a otevřeš Knihu Pohádek
...když harmonie domova hladí Srdce i Duši a Pohoda se rozlévá daleko - daleko - daleko...až kam dohlédneš
...když sladíš rytmus Mysli s vrnící bytůstkou na klíně a otevře se ti Vhled - do dávných tajemství léčení bolestí Světa

* * *

Draka-Jaga moga Vista

Kora-Mia * Draga Via

Danta Kadže Dia

* * *

 Legenda:

 Čerstvý proud informací, které přijímáme sestavou portálových anomálií, je tématicky hodně rozmanitý. Nese podporu těm procesům v Kolektivním Vědomí, které uvolňují bloky v paradigmatech. Těch, která odolávají změnám a skalně lpí na starých schématech, která se ale už téměř rozpadla - i tak ovšem setrvačností opakují naučené a jedou v kolejích automatiky jednání. Hlavním motivem je tedy "narušení" dráhy auto-pilota, který sedí v hlubších vrstvách podvědomí a stimulace k aktivnímu převzetí "ručního" řízení Života. Jsme ve fázi skoku do nových formátů kolektivní reality - nejen té v představách = virtuálně simulovaným modelům vývoje osobní a kolektivní linie evoluce - ale hlavně té, která je už ve výstavbě obrazů Skutečnosti a čeká na další dodávku "stavebního materiálu". 

 Dekorace - pojem, který je v mottu popisu - znamená cosi už "navíc" - už nejde o základní zdivo, o standard "bydlení" - jsme již ve fázi realizace interiéru a to je veliký posun v transformačních manévrech, kterými procházíme. 

 Schémata energo-informačního rozhraní jsou tentokrát dvě - LAS-TURA a FLA-KÓN. Jsou symbolikou těch dekorací - ladí do Feng-shui harmonizace prostředí a navozují atmosféru Pohody a Klidu. To jsou vodítka, která potřebujeme, protože pod "dekorací" se skrývá jiný motiv - a tím je právě ono "odslupkování". Tedy cosi, co se s klidem a pohodou příliš spojit nedá, ale protože změny probíhají v nehmotné sféře, za frekvencí vědomě vnímané reality, v záhybech myšlení a mentálních vzorcích, v kolektivních představách o tom, co je v našich životech prioritní, tj.  jaké si stavíme meze a limity a kam jsme ochotní zajít, když dojde na lámání chleba. To jsou tzv. "zátěžové testy" - probíhají všude tam, kde se uvádí do provozu něco zcela nového a ještě plně nevyzkoušeného - co nás může překvapit...a to v obojím smyslu. Pohoda a klid je tedy jemným vlněním na hladině Kolektivního Vědomí, ve kterém to bouří a vře, ale do hmoty to žádnou katastrofu nepustí, protože jemné energie energo-informačního toku mají slabý gravitační kvocient. Můžeme ovšem zaznamenat nespecifický neklid v intuitivním poli vnímání, který ale ti, kteří ho jsou schopni detekovat, umějí i zpracovat a zvládnout jeho možné dopady na osobní pohodu. 

 LAS-TURA je symbolikou CESTY-LÁSKY...ne té, která je slepá a nechá se strčit kamkoliv a řídit čímkoliv. Nýbrž ta, která je SKÁLOU i ŠKÁLOU (obsahuje přesmyčku LÁSKOU), ta - která je univerzální kosmickou energií Života a která je naší podstatou - původním i konečným Zdrojem, který emituje na pomezí Skutečnosti a Absolutna. 

 FLA-KÓN naviguje do VŮNĚ, která je jedním z atributů částic, které jsou nosiči Novostí pro naši kolektivní Budoucnost. 

 P.S. Tento popis souvisí s konverzací, která proběhla na tomto vláknu na Facebooku... Co je potřeba si uvědomit - to jsou možnosti kompetencí, které člověk, jako jednotlivec (byť v celistvém formátu vtělené ID-entity) má ohledně aplikace změn v globálním měřítku transformačních procesů. Země - naše Planeta - je nosičem součtu Vědomí všech životních forem, které se na jejím povrchu, uvnitř jejích dimenzí i ve sférách jejích noosférických obalů nacházejí a vyvíjejí. Je součástí obrovského soukolí Galaxie - a to nejen v hmotné formě objektů, které mají vzájemné fyzikální vazby. Jde i o vrstvy energo-informační, duchovní a éterické...v těchto vzájemných vazbách (konstelacích) jsou "zapsané" naše Duše, více-rozměrové inkarnační Plány, Životy nás všech - naše historie, naše Vize a Sny, naše všechno - komplexně v podobě společného Pole Pamětí (RAM-KA = KAR-MA). Inteligentní uspořádání těchto spojitostí a vazeb nesestavil jednotlivec (bůh), ale poskládalo se sebe-organizačním principem - díky opakovaným pohybům tvůrčí Inteligence, která v té oblasti "operuje" (součet všech žijících bytostí) a poskládalo během cyklů, kterými jsme i my (lidstvo) procházeli a Jednotné Pole Života formátovali. Kolektivně - na základě přísných pravidel nad-kritických hodnot, které je nutno skokem překonávat. Vesmírných Principů, které nedovolí změnu, pokud to není sladěné se všemi proměnnými veličinami a elementy, co jsou ve hře. 

 Planeta - to jsme my. 

 Bez množiny Živosti - Ducha Vědomí - by byla prázdná a pustá, jako mrtvá tělesná schránka, ze které vyprchal element Života (Duše). Zmiňuji to proto, že se stále ještě setkáváme s lidmi, kteří vnímají Planetu jako oddělenou bytost, která nás "trpí" jako zátěž - implantují jí samostatnou vůli, svébytnou osobnost, která je poplatná jakési cizí mimozemské formě řízení pomoci Zemi - jejímž cílem je údajné vymanění se z "omezenosti", kterou představuje univerzální Systém Podpory Života. Kdo se doopravdy na tuto Síť Života naladí, tak má úplně jiné pocity - je to obrovská podpora, síla bezpečí a vlna lásky, je to komunikační rozhraní, kterým čerpáme Energii Života. Srdce Planety pulsuje díky pulsaci našich Srdcí - tato spojitá síla generuje gravitační vazbu v noosférickém prostředí, kde probíhá výměna informací a energie Podpory Života cirkulací skrz Slunce a jeho Elementy Života. Je to spojitá soustava návazností ve smyslu fraktality a dimenzionality...

 Objektivním chápáním těchto okolností Existence pochopíme smysl a účel procesu Transformace = Cesty k Celistvosti Galaktického Člověka, cesty do plného projevu osobní Suverenity Člověka.

 fla-kon1-neg-mini.jpgfla-lon3-mini.jpg

las-tura4-mini.jpglas-tura3-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice