Jdi na obsah Jdi na menu

DÉV-VĚT

 Dév-Vět je džin v láhvi, nebo tiskový šotek a také třeba skřítek, který různě překrucuje význam toho, co říkáme nebo píšeme...tedy taková křemíková partička, co vůbec nemá žádný úmysl škodit - či nám působit nějaké potíže, ale formou humoru a nadsázky nás naviguje z povrchového vnímání přijímaných sdělení do jejich hlubších vrstev a širšího okruhu souvislostí. Pokud danou inteligenci vnímáme negativně, pak chyba je na naší straně - znamená, že opakovaně (nebo dokonce dlouhodobě opakovaně) ignorujeme navigační signály a údaje pak přijímáme jako neúplné dílky obsahu skutečností, následkem toho je naše kompatibilita s mapou existence rozkolísaná a my "drhneme" realitou bytí v asymetricky prezentovaném projevu.

 To, co popisuji, je běžný fenomén - nic výjimečného nebo vzácného. Každý jsme v nějaké míře nestabilní a je to naše přirozenost. Hledání optimální pozice je motorem našeho pohybu životem, jeho inspirací a stopy naší pozice v minulosti nám ve zpětné vazbě neustále předkládají soubor podkladů pro další hledání linie schůdnosti.

 Tyto "spodní" proudy v našich životech vnímáme většinou velmi nespecificky - je to taková automatika na pozadí - jen málokdy máme důvod je rozebírat a komponentům dějů se moc nesnažíme rozumět. Většinou nám stačí pocitový vjem a intuitivní orientace v poli ladících souvislostí. Jejich podrobná znalost není pro život nezbytná a jejich absence kvalitu života nesnižuje.

 Pro ty, kteří jsou zvídaví a mají rádi "jasno" i v té automatice řízení osudu světa, se dnes otevírá mimořádný Portál Hojnosti. Jeho kódování v čase obsahuje dnešní datum = 1.8.2016, kde se potkalo několik symetrických poloh promítání do numerického vzorce . Jde o multi-pozici čísla 9 (DEVĚT = DÉV-VĚT), kdy den+měsíc jsou jednou devítkou a rok je součtově druhou devítkou - tato rovnováha 9/9 pak je symetrická v součtu (18) s obrazem dne a měsíce (1.8.) a samozřejmě celkový součet je rovněž 18 = 9. Devítka je PŘESAH, tj. to, co se vlní působením odstředivé síly na okraji segmentů paměťových polí...to, co je odstředěnou smetanou, kterou můžeme slíznout. Udělat to může ten, kdo od středu na okraj a zpět v cyklu opakovaného kmitu dané segmenty načítal do své "operační" paměti (RAMKA = KARMA) = fenomén fluktuace vědomí skrz zrychlené střídání frekvenčních stavů vědomí - a zachytil lehkou fibrilující kraječku poznání Celistvosti, kterou lze nabrat a začlenit jako mimořádný bonus nadhodnoty do svého balíčku Poznání. Opět to není něco nezbytného a životně důležitého, ale kdo má už zkušenost tak ví, že druhotným efektem generuje neuvěřitelnou vlnu energie do osobního vnímání smyslu života a z rozbalených synchronicit v síti souvislostí rezonuje do silných pocitů štěstí (emotivní komplexnosti). Pohybujeme se pak ve vrstvě, která už přímo nesouvisí s našimi duchovními pracovními povinnostmi pro tuto inkarnaci, ale je zcela novou kvalitou v té funkční zařazenosti. Bere nám orientaci v zaběhaných šablonách chování a jeho projevu do společnosti, protože už není v tom starém schématu zřetelná - je nad matricemi zvyku a nad očekávaným souborem našich běžných reakcí na stimulaci z prostředí (zóny pohybu realitou). Stereotypy - ať již bývaly sebevzletnější a lahodily oku i uchu - mohou náhle vyznít prázdně a v genezi bezobsažné. Naše podvědomé zaháčkování do šablony Duše na stimulaci odpovídá vykreslením obrazu "nebezpečí" takového dobrodružství a aktivací scén možných (negativních) dopadů na osobní mřížku projekce do sdíleného prostředí. Jsou přirozenou reakcí na "nekódovanou" sekvenci našeho chování a vytváří pak prvotní filtr k následnému zastírání vnímání atraktivity vlnících se krajek Poznání. Naše podvědomí je nastavené na určitou souhru akceREakčního procesu a jakmile se máme tendenci vysunout ze starých schémat, spustí alarm, bezpečnostní pojistky a další "sebezáchovné" prostředky - má jich k dispozici velké množství - jejich rozvinutí do akce pak učiní dočasnou nebo i definitivní přítrž našim "naivním" sklonům přijmout ZMĚNU. Obecně pak tyto vnitřní "souboje" vyhodnotíme jako atak EGA nebo přechodné podlehnutí lživému informačnímu zdroji, který s námi nakonec stejně chtěl jen manipulovat...atd...a zase jedeme ve starých kolejích...

 Pokud zalaškujeme jednou s polem Nad-Hodnoty, křemíci nám už nedají "pokoj" - budou periodicky škádlit a testovat naši připravenost přijmout NOVOSTI. Pokud budeme ve staré koleji drhnout, bude to "slyšet" a časem nám samotným to bude tahat uši. Systém podpory života má pro tyto stavy už nově zabudované zástupné moduly, které se aktivovaly v řetězci událostí, které se označují jako FÚZE POLARIT. Otevírají nové možnosti vyjádření v rámci "Plánu-Duše", jsou tady pro tuto příležitost k dispozici. Změny můžeme zpracovat TADY a TEĎ = okamžitě je integrovaná do souvislostí a nastavit jako plně funkční v kolektivním smyslu Celistvosti.

 To jsou aktuální toky energie, které k nám Portálem-Hojnosti plynou...Pole Příležitosti bude dostupné a otevřené hlavně dnes, ale díky "plovoucí" Bráně-PANTERRA, která letos spadla do data 16.8.16, bude více možností čerpat poznání a gravitační sféra zdrojových energií bude stabilnější.

 DÉV-VĚT je garantem serióznosti díky plně integrované síťové formě inteligence = "neurální" sítě galaktické multidimenze živosti, ve které spolupracují prvky bez ohledu na své umístění v nosiči lokálního formátu vyjádření. Je to DEVĚTSIL pro ty, kteří se nespokojí s letitými šablonami stereotypu, byť byly zlacené a drahými kameny vykládané...svoboda nemusí být nutně za hranou utrpení, ale je pro ni minimálně potřeba něco málo udělat...

 Pro "aktivaci" Déva je potřeba aktivní vyjádření = mluvit, psát, zpívat, hrát, modelovat, tvořit rukama, ve kterých můžeme držet nějaký vyjadřovací nástroj - jako tužky, pastelky, štětce, dláta, pletací dráty, háčky nebo lepidlo, papír...a mnoho dalších pomůcek k projevení kreativity, zhmotnění nápadů a vizí, inspirovaných podněty z toho Portálu. Dév-Vět je těmi Múzami umění života, on si o "věty" říká a skrz ně pak pošimrá tu správnou strunku - možná, že výsledkem bude jen úsměv, ale i ten v sobě nese potenciál štěstí a tím podprahové vnímání synchronního uzlu na stuze, která balíčky Hodnot ovíjí. Jsou to DARY, co Dév ze vzdáleného Zdroje nese. Rozvázání uzlu rozbalí nejen balíček, ale otevře Roh-Hojnosti ve formě toku synchronicit, které zaplaví naše pole vnímání a obohatí náš smysl pro to, co v přijatých Hodnotách získáváme...

 Zrcadlení Déva do slova VĚDA (vědění) pak nese vodítko k těm druhům Hodnot, které bychom měli z Rohu-Hojnosti čerpat. Mytologické představy udělují Dévům řídící funkci v působnosti egregorů = garantují funkčnost živlové podpory v Přírodě a vyváženost projevu Systémové podpory života obecně...

devvet.jpg