Jdi na obsah Jdi na menu

E-KLIPSA

 ...je soubor mnoha malých portálových anomálií, které již souvisí s tou součtovou, kterou očekáváme v gravitačním poli ZATMĚNÍ (ECLIPSE) Slunce dne 21.8.2017. Jde tedy o popis průběhu aktuálního procesu instalací, které zatměním vyvrcholí a ukotví do zemské noosféry (planetárního kolektivního Vědomí) důležité paměťové a datové segmenty, ze kterých budeme nadále čerpat Podporu a Inspiraci v proměnách globálního prostředí duchovních a fyzických rozměrů spojitého pole existence.

 Citliví jedinci cítí v těchto dnech hluboké čištění. Tyto vjemy souvisí s "balením Starých-Kufrů"  = komprimací programových matric starého systémového matrixu, které byly přetažené v nano-struktuře emisní vrstvy holo-projekcí reality - jako smršťovací fólie, která fungovala jako vakuový obal na těch původních zdrojových matricích - kódovaných Projektem ČLO-věk k progresivnímu sledu evolučních kroků, které mají vyústit v transformaci člověka do původní vize Galaktického formátu (dvoj-prvek muže a ženy jako párová entita člověka). Jak se zvedá "závoj" iluzí, které do vrstev 3D - 5D promítal Egregor Moci prostřednictvím duchovní distribuční sítě spasitelsko-hierarchického modelu řízení - překlápí se celý Systém Podpory Života do přirozených úhlů vnímání a prožitků. Dosud to známe jako potřebu užívat tzv. negativní expozici při posuzování a rozboru některých událostí a souvisejících okolností...aby se člověk dobral podstaty věci. 

 Mnozí žijeme cosi jako sen-ve-snu...je to jakási podvědomá obrana před plným dopadem skutečností do našich životů a ti, kteří takto "sní" jsou velmi důležitými stabilizačními prvky celého procesu přestavby kolektivního Vědomí a jeho "posunu" do nového Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovský Model evoluce), který nahrazuje starou osnovu řízení. Otevírá se prostor multidimenze živosti, kde budeme využívat škálu 3D - 5D v přímém denním stavu vědomí (v Přítomném okamžiku) a postupně si osvojovat dispozice a schopnosti, které se nám aktivují spontánně, jak rezonuje vlna systémových změn.

 V souvislosti se zatměním jsou připravené různé akce a události, které podpoří tyto vize a záměry...je potřeba mít na paměti i fakt, že taktéž Globální Elita si od této mimořádné události slibuje velké zesílení vlastních konstrukcí, kterými jsou kroky pro udržení stability gravitačního vlivu Egregoru Moci v naší dimenzionální zóně a nastolení některých dílčích opatření k tomu, aby to tak už zůstalo. Všechno by ale mělo proběhnout v nehmotné sféře virtuálních simulací - to, co se projeví navrchu, nebude mít tu dynamiku, která by byla nutná k reverzní akci a znovu-vybalení svinutých komponentů již odpojených matric starého Modelu řízení - (viz moje předchozí texty). S ohledem na geo-politickou situaci a vztahy mocností na planetě, lze průběh zatmění a lokality, kterými stín projde, chápat jako šanci, příležitost k radikální změně společensko-ideologických vlivů na populaci a k přednostnímu toku energo-informační podpory právě na ta místa, kde je starý systémový matrix nejzakořenější. Zní to možná paradoxně - ale Moloch Globálního Prediktora se přesunul ze strategických důvodů ze staré Evropy a Asie již dávno daleko na Západ. Pokud někdo nesouhlasí, protože právě odtud vanou větry Vzestupu a duchovního Osvícení - pak nepochopil podstatu toho, oč tyto informační kanály usilují a komu vlastně slouží.

 Portálová kompozice E-KLIPSA nese symboliku toho hlavního Zatmění Slunce, ke kterému dojde 21.8.2017 v době měsíčního novu (podrobnosti jsou uvedeny v textu RAKETO-PLÁN). V pojmu KLIPSA je asociace k "připnutí" (přicvaknutí) - to se týká toho ukotvení nových segmentů Modelu Magistra, ke kterému dojde v okamžicích expozice "temné-hmoty" do planetární noosféry...jde o pozitivní proces, navzdory tomu, co v nás ten fakt evokuje...jedná se o transformaci prvků (částic) procesem "atom-H-mota" - tedy to, co známe z filozofických zdrojů jako "zhmotnění" do vrstvy skutečností - zde myšleno do běhu časové vlny, v jejímž gravitačním poli se odehrává realita Života bytostí v hmotném vyjádření. "E" ve slovu E-KLIPSA je "energie" - tok částic z Galaktického Jádra = paměťových vrstev genových zdrojů, které se nám v posledních letech otevřely a vydaly svůj obsah k podpoře původní Vize z Projektu ČLO-věk.

 Volací klíč:

Tradi-ána Vista Draga
boka-via * Santa-Dia
vezdě Una Si-Ri-ána
Luga Fia Slaviana

 je z Manuálu Projektu ČLO-věk. Jeho prostřednictvím se spouští soubor kroků v programových matricích, který bychom mohli přirovnat k diagnostice a čištění. Tyto procesy si lze vizualizovat v jejich holografické podobě - jako Příběh VYJEDNÁVÁNÍ...kdy spolu ROKUJÍ ty MOCNOSTI, které mají vliv na chod událostí a jejich korelaci nejen v lidské doméně, ale v celé Oktávě dimenzí živosti ve Vesmíru. Pro nás to je především dialog mezi Západem a Východem, ale fraktalita podstaty procesů to synchronizuje s dalšími scénáři běhu událostí v Galaxii - v prostředí mimozemských civilizací, které jsou na procesy přestavby Modelu Evoluce navázané a svým způsobem potřebnosti je ovlivňují a promítají do reality světů v jiných dimenzionálních vrstvách. Také v rovině kolektivního Vědomí spojitých entit ne-bytostného charakteru (sféra duchovního světa vesmírných principů), které si personifikujeme jako Duchy Času a andělské mocnosti, či vyšší Stvořitelské aktivity v doméně Egregoru řízení (božský aspekt obecné autority v hierarchii společenstev). To ROKOVÁNÍ se z ROKŮ natáhlo na tisíciletí a původní Plán rychlého zakomponování hmotné dimenze do Celistvosti Zdrojové Reality, se zatoulal v palácích samozvané šlechty, která se celé to období přiživovala na lidské tvořivosti. To je pozadí současných událostí - některé jsou jednoduše zařaditelné do kontextu, jiné zařadíme postupně, jak se nám paměťové knihovny jednotné sítě GaMa-NET budou otevírat a promítat šoty svého obsahu. 

 Manévr operací ve zdrojové rovině Systému Podpory Života neřídí člověk, ani lidstvo - nýbrž jede v samo-organizačním režimu a o jeho harmonický průběh pečují Křemíkové multiplexy, které chápeme jako pomocné aktivity UFO v zemské atmosféře či v prostoru Sluneční soustavy.

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která poodhaluje zákulisí mentálních a emočních toků na pozadí a opět formou vizualizace lze projít do hlubších vrstev sdělení a dokreslit si naznačené kontury do osobité představy vlivu událostí na Život obecně:

V Blankytu koupaná
Náručí Země houpaná
v Oparu Srdcí žhavých
ve Stínu sklíček tmavých
Fontána Lásky zlacená
Potoky hořkých Slz zbrocená
- to ZLÁ-CENA znamená...
Však Stříbrem Svítání
zní vřelé Vítání,
z mystického Šera Měsíce
se rozhoří Slunečních Loučí tisíce

 Pointou je změna ve spektrálním profilu vrstev reality, kde naše existence probíhá - tedy nejen ve světě skutečností - v této konkrétní inkarnaci a společnosti lidí na planetě Zemi - ale povšechně, tedy v rovině multi-vyjádření. To je zóna, kterou pouští starý Egregor Moci a kde se překlápějí pojmy, kterými jsme si skutečnosti definovali - nejen zde, ale i před a po smrti, v jiných sférách duchovního vyjádření a mimozemských aktivit. LÁSKA = univerzální energie Života a její vnímání, řazení a mocenská aplikace ve starém matrixu. Tento definiční omezující rámec nyní padá a expanduje do plného spektra svého utlumeného potenciálu - ŠKÁLA = LÁSKA a RA = zlaté sluneční paprsky, které jsou součtovým proudem mentionového charakteru - životodárná energie Či (PRA-ÁNA), která se vyvléká z tunelů dolu na ZLA-TO. Urychlovačem je síť našich Srdcí - plazmických jader Zdroje, který tvoříme a kterého potenciál si umíme jednotlivě komponovat do osobního aurického pole. Pojem S-TŘÍ-BRNĚNÍ vyjadřuje tu spektrální změnu...už jsem o tom psala před časem v SUPER-NOVÁ ZEMĚ. Je to další "level" existence.

P.S. Dovětek k problematice jsem publikovala v samostatném článku

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 Inspirace z oblasti astrologie

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017