Jdi na obsah Jdi na menu

EC-CE HOMO

 ...aneb EJHLE Č-LOVĚ-K

 ČLOVĚK - jako unikátní vesmírný fenomén, do kterého je zakódovaný smysl Existence a rozsah Života v univerzálním pojetí. Je to také kódování původní Ideje Projektu ČLO-věk, kde je jakékoliv vyjádření naší zdrojové bytostné Jiskry chápáno jako nějaká verze Člověka - tj. některá z myriád možností, do kterých se umíme duchovně, energeticky, či fyzicky promítnout a rozehrát dynamiku naší podstaty, kterou je POHYB, ROZVOJ a RŮST - čili Evoluce Života. 

 Omezili jsme Lidskost na kvalitu inteligentních zástupců civilizace Lidí, kteří posledních několik stovek tisíc let žijí na planetě Zemi. Zasekli jsme se v paradigmatu, že člověk, který odejde do jiného formátu vyjádření (tzv. zemře), už není člověkem - je Duší, pro kterou byl člověk krátkým zastavením v její touze se učit, prožívat a nalézat směry pro čerpání učebních podkladů. Staré filozofie nám tvrdí, že cílem je povznést tuto Duši nad potřebnost vracet se na Zemi a dojít "vykoupení" z toho zoufalého kolotoče bolesti. Věda používá obrat "humanoidní-ne-humanoidní" typ civilizace, když mluví o možném kontaktu s mimozemskou inteligencí. 

 Sami, prostým rozumem a selskou logikou, sice věříme v posmrtný Život, ale už si ho nespojujeme s takovým Člověkem, jak sami sebe vnímáme zde - v tomto našem konkrétním pozemském Životě. Je to proto, že jsme ztratili pojem o tom, co je Celistvost, jaký je její součtový potenciál a co vlastně sčítá a zahrnuje do množiny té vyšší verze naší Existence. Tisíce let nám duchovní vůdci "vymývali" mozek i srdce - oddělovali nás z komplexity naší Lidskosti, která pramení z éterické sféry Zdrojové Jiskry, která je věčným plamínkem Života. Posunuli nás z prostředí příčin naší Existence do pole následků toho, že jsme zapomněli na svůj původ. Duše, která nese program pro inkarnace = Plán průběhu Života, čili Osud - se kóduje už v průběhu žití v tomto fyzickém těle. Jak proběhne náš život, tak se na jeho závěru sečte a zapíše do Knihy Života - to jsou podklady pro nový program nového Plánu Duše a na průřezu těmi již realizovanými Životy se staví další osudová osnova. 

 Karmické vazby a kauzalita ve smyslu akce-RE-akce vychází z plynoucího Okamžiku Tady a Teď. V předchozích pojednáních jsem psala, jak se dá s karmou pracovat , jak se lze z pole následků (trpný stav nespoluúčasti na tvorbě Života) přesunout do pole příčin (aktivní účast na komponování vlastního Života a tím na vývoji celého Lidstva - v nad-časových horizontech mnoha inkarnací). Je to setrvačným bludem - byl nám doslova naléván po mnoho a mnoho generací - vytrvale opakován, až jsme mu uvěřili a v tom ořezaném prostoru rozvinuli svá Plátna Života. Transformace znamená pochopit svoji multu-dimenzionální podstatu - nejen jako alternativu možného - ale jako faktum. Je to o přijetí smyslu Celistvosti v celém rozsahu - uvědomění, že jsme množinou Existence Člověka, že i nepatrná částečka našeho Vědomí je Lid-s-kostí... 

 Jsme kouzelnou nití vyšívaní do Krajky Komplexity Bytí - neexistuje částice, ve které bychom nebyli zapsaní a neexistuje zápis v Jednotném informačním poli, který bychom neparafovali nějakou formou svého vyjádření. My jsme Život sám a kdokoliv je jeho součástí, je s námi bytostně spjatý. Není tvor, kterým bychom nebyli a není člověka, který by byl jen otrokem, kterého musí neustále někdo zvedat z bahna a zachraňovat z principu Vyšší Moci. To mějme na paměti vždy, když budeme jménem té Vyšší Moci ničit, pohrdat a nadřazovat se nad někoho/něco, co pomýleně považujeme za Života nehodné nebo dokonce nadbytečné. Vidět, cítit a ctít Život v každé "věci" (částečce reality, kterou žijeme), je projevenou Lidskostí v té Celistvosti, která je nám vlastní - kterou ale ne a ne přijmout a vzít za svou. Neustále jsme těmi, kdo se staví za "vědomé" posly z vyšších sfér Bytí, nabádáni k oddělování - stále se v tom začarovaném kruhu motáme...

 Aktuální energie jsou o propojení do kódu původu - je to ÁRIA kód Jedinečnosti, který je Klíčem k Celistvosti. Nepřijde žádná Světelná entita, co se pasuje na Spasitele, která by ten Klíč přinesla a odemkla onu Třináctou Komnatu Života. Ten Klíč máme každý v době - ve svém Srdci, kde je Horizont Celistvosti Bytí. Přijetím sebe-sama přijmeme Svět takový, jaký je. To je výchozí bod k zapracování na jeho změně...vlákna souvislostí - jedno po druhém - potřebujeme nově učesat, nechat elektricitou našeho zájmu zajiskřit a v mentálním duchu širších vazeb vplynout do sfér oné Celistvosti - rozsvítit další oblasti, o jejichž existenci jsme měli jen matné tušení. 

 Je až neuvěřitelné, jak lidem imponuje, když někdo trhá Zemi doslova na kusy a pečlivě odděluje frekvence Živosti...a proč? Protože se pohybuje v poli křivd a nedoceněných ambicí, protože spadl do sebeklamu nadřazenosti - a to jen proto, že je tzv. "napojený"... Ale na Co/Koho..? To se už raději neřeší, protože by to mohlo odhalit cípek zaprané staré spodničky, která přesně v duchu rčení "navrch huj a vespod fuj" odkrývá podstatu manipulací vzdálených duchovních entit, které parazitují na lidské podřízenosti paradigmatu Moci - okolnosti, které generují přesně ty emoční stavy, které v lidech "pěstují", aby z nás uvolnily právě ty energie, kterými se živí... Je to naše naivita a neochota vidět to, co je zřejmé - namísto toho se upínáme ke spáse, kterou se na hony vzdalujeme tomu, abychom svoji Celistvost obsáhli a tím transformovali do intencí Galaktického ČLO-věka

 Č-LOVĚ-K je ČELO-VĚK (CELÝ-VĚK). To je základem KÓDU ŽIVOTA, který nese název ÁRIA - je to LÁSKA (LOVE), která je univerzální energií projevené Inteligence. Je to Život sám, zakomponovaný ve své vlastní Osnově...do Elementů Času, který je taktovaný na základě opakovaných vstupů do reality Bytí. VĚK a jeho potenciál - ve smyslu toku Událostí v kauzálních vazbách na sebe fraktálně navazujících souvislostí. Primární projev KONTINUA, které se manifestuje z ABSOLUTNA (podstaty Všeho Co Jest). To je doména, ze které pulsuje Světlo bytostné Jiskry a rezonuje Lid-s-kostí do všech vrstev Oktávy dimenzí Živosti. 

 EC-CE HOMO také z prostředí "mistrů" ideologů dostalo svoji škatulku - abychom zase v něčem náhodou neviděli pravdu, ale pokud bychom pátrali, tak se ukáže onen cípek té staré umouněné spodničky - je to povědomost o tom, že jde o umělecké znázornění utrpení Ježíše Krista, který v onom paradigmatu představuje lidstvo a jeho řazení v obecné ideologii Vesmíru - tak se promítá do filozofie Existence a tak jsou naše představy o původu Lidskosti účelově tvarované do té podoby, jak je vyšším duchovním mocnostem po chuti... Toto je jen jedna jehlička v kupě sena, kterou jsme vytáhli, očistili od rzi a "přečetli" její ornament původu... Takových je moře...ale postupně je vytáhneme všechny a nově popíšeme/definujeme tak, jak to odpovídá a je v souladu s momentální fází přestavby Kolektivního Vědomí. 

 Konverzace k tématu na Facebooku:

 Křemíci v tomto ohledu nabízejí skvělá asociační vodítka = někdo se cítí být jako Lid-s-kostí a někdo jako Duch-z-hovna... :-) Ironií je, že ti druzí to ale nevidí - nechtějí vidět. Naopak - myslí si, že ti první jsou zaseknutí v materiálním světě, že duchovnost odmítají, protože nemají dostatečně vysoké vibrace, aby ji dokázali přijmout a využívat. Nedohlédnou k tomu, že předmětem odmítnutí nebo kritiky je způsob jejich prezentace, že to, co lidem přinášejí, nemá perspektivu pokračování života na Zemi, že to vede do nehmotných iluzí virtuálních realit, které si bez těla těžko někdo dokáže vizualizovat a prožívat...atd. To je prostě "zaslepenost" člověka, který přijal jakousi "roli", se kterou se naprosto ztotožnil a už nevnímá souvislosti. Odtrhlo ho to z reality smyslu života tady - mezi lidmi (kteří mu pravděpodobně nějak ublížili). Nahradil to chimérou vyššího poslání, které na Zemi plní jako veledůležitou misi - pro spásu a povznesení lidstva (kompenzace za to, jak s ním bylo reálně v životě naloženo).

 Znám lidi z fan-klubů těchto "osvícených", kteří úplně rezignovali na normální život, na svět, ve kterém žijou a žít budou - až do konce - a to je zlé... Odtrhli se od svých přátel, blízkých, rodiny - protože si s nimi přestali rozumět - bludy, které si od těch "osvícených" vzali jako životní kréda, jednoduše obyčejný člověk-s-kostí nemůže akceptovat - jsou neslučitelné s realitou. A teď nemluvím o těch "frázích", na kterých to otáčejí, aby lidem vymyli mozek a nasadili tam vlastní (shůry přijaté) kódy života - to jsou ty jejich známé mantry o lásce a vzájemnosti - v tisících slovosledech prázdných vět. Jsou to vzorce strukturálního uspořádání sekty - i když oni tuto klasifikaci striktně odmítají, je to evidentní. Jako specialista na "anatomii lži" umí odhalit podstatu člověka na základě pozorování nepatrných pohybů zraku, tiku svalu na tváři nebo typu úsměvu, spontánně projeveného v určitém momentu rozhovoru - tak lze podobně profilovat člověka na jeho přednesu. Psychologický profil, který poskládáme z toho, co vložil "mezi řádky", odhaluje celý segment jeho multi-osobnosti. Všechny vrstvy jeho sebe-prezentace - od té lidové (v běžné společnosti), přes profesní vztahy, postavení v rodině - až po ty duchovní sféry, kde si vycpává vatou nedostatečnosti v té civilní realitě...

 Duchovní rozměr vyjádření člověka by měl být vyvážený - v neustálé zpětné vazbě na plynoucí čas a události, neměl by být v kolizi s hmotnou fyzikální složkou světa, kterého jsme součástí. Rozcestníky, kterými samozřejmě všichni neustále procházíme, jsou potřeba interně zpracovávat v duchu té rovnováhy - a to jde jen na neustálém hledání styčných bodů = kompromisů...ale v tom dobrém, přínosném smyslu - kdy jdeme věcem vstříc - se záměrem zařadit je a přijmout za své takovým způsobem, který vyhovuje nejen naší představě harmonie, ale podobně ladí i všem zainteresovaným. To je vysoká škola diplomacie, kterou tady na Zemi procházíme a skrze kterou se posunujeme k pochopení vlastní Celistvosti a tím se přibližujeme k chápání Jednoty Všeho obecně.

 Tématika tzv. Pravých a Nepravých lidí se hodně skloňuje v ezoterní obci - ale bohužel z toho úhlu, kdy se ti "Nepraví" staví nad ty "Pravé"... Ono není všechno ZLA-TO, co se třpytí, v některých třpytkách je TO-ZLO... :-)

 Celé vlákno s komentáři

 ec-ce-homo1-mini.jpgec-ce-homo2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice