Jdi na obsah Jdi na menu

Efekt SEX-MISE

 ...aneb HLUBINA-ÚSVITU

 Asi vám neuniklo, že v posledních měsících víc, nežli dříve, poukazuji na úskalí našich kolektivních představ o průběhu procesu tzv. TRANSFORMACE - o tom, jak která skupina lidí (podle tématické orientace svých vyšších = nad-inkarnačních cílů) vnímá svoji roli v řadě událostí a jak vnímáme každý individuálně i ten vlastní podíl práce na zdárném běhu změn. Nejsem sama - mnoho dalších lidí je znepokojených a vyjadřují obavy. Nikoliv ze světových svrabů mocenských Elit, které útočí na naši názorovou hladinu a stimulují strach z možné válečné budoucnosti, nikoliv ze strašáků exodu islamistů do prostoru našich domovů, ani ze zabedněnosti do hmoty vrostlých spotřebitelů životních stylů a jejich honbě získat prostředky i přes "mrtvoly" svých bližních...

  NIKOLIV
  Jsme znepokojení vývojovým trendem ezoterní obce - směrovou navigací kolektivního posunu skupin vysoce vzdělaných, duchovně otevřených lidí, kteří finišují do finále VZESTUPU a PŘECHODU na NOVOU ZEMI - do zóny LÁSKY a VĚČNÉHO ŠTĚSTÍ.

 Píšu to pro vás - pro ty, kteří se v této informační zóně pohybujete a víte - není třeba vysvětlovat osnovy a není třeba rozebírat podrobnosti - čtete a vnímáte totéž, co vnímám i já a ostatní "pozorovatelé" vývoje a směru duchovního proudu.

  "...Existuje obrovská oblast v Galaxii, která je zónou Modelu Lásky. Tam se zkouší a trénuje to, co tady "tlačí" některé andělské proudy vlivu. Je to prastaré místo - existovala už v době zrodu Projektu Člověk a svým způsobem je jeho částí. Ti, co preferovali a podporovali tento Model, byli proti zavedení dynamiky inkarnačních cyklů do stagnující neměnnosti paměti Knih Života. Ta zóna se svým způsobem "trhla" od ostatních virtuálních polí, kde se připravovaly variace pro cykly ve vrstvách živosti. Prostě jim ten model tak vyhovoval, že nebyli ochotní se ho vzdát - což by se nevyhnutelně stalo, kdyby zůstal navázaný na vrstvu lidské domény živosti = neměl totiž budoucnost v kontinuitě času - proč, to víme - neustále to tady omíláme a snažíme nějak vysvětlit, že dualita a polarita do existence patří, že prožitky musí být komplexní a že skrz soubor energetických kvalit srdce, kterými disponuje Galaktický člověk (naše přímá budoucnost), má sofistikovaný širokospektrální vhled do souvislostí bytí a tím maximální možnou míru soucitu, pozitivního vstřícného chování a tolerance k přirozené chybovosti a slabosti člověka. Tam to "tlačíme" my = skupina, co už tehdy musela svoji vizi inkarnačních cyklů prosadit přes odpor příznivců virtuálního světa Lásky. Stalo se, že došlo ke kompromisu - už jsem o té fázi "přeprogramování" systému podpory psala - šlo o úpravu energetiky člověka (až do bytostné zdrojové části) - o korekci jeho propojení do vrstev nedominantních projekcí bytosti mimo inkarnační cyklus. Neobešlo se to bez emočních scén a ty rezonují v paměťových polích dodnes. Tehdy jsme "zavírali" lidská srdce pro některé kódovací sekvence a "otevírali" pro jiné, potřebné pro postupné kroky zrání polarity v rámci kauzálního efektu akceREakce. Někteří kódovali, někteří pracovali přímo se srdeční čakrou lidí a jiní je léčili z prodělaných "traumat". Byla to divoká doba a karmickou zátěž z ní mnozí nesou do současné doby. Zóna Lásky byla ale zachována - a trvale byla využívaná jako wellness pro skupiny tvrdě pracujících bytostí. Většina lidí má na ty pobyty podprahovou milou vzpomínku a ti, kteří patří do skupiny odpůrců inkarnačních cyklů, ti ta místa považují za svůj Domov. Popisuju to jen zběžně a zkráceně - sama ty "vzpomínky" tahám z paměti dost chaoticky - vždy se nějaký segment rozbalí na základě impulsu, který neočekávám - ale většinou nepřehlédnu a rozpracuju - dnes to byla srandovní příměrová hláška o "kuřecí" válce...:-) Domnívám se, že mi tedy zapadl další vysvětlující kamínek k některým vnímaným asymetriím v oblasti andělského pojetí transformace kolektivního vědomí. Opět se aktivovaly ty staré nesrovnalosti před kompromisním řešením modelů existence v rámci Projektu Člověk - jak probíhá nasouvání starého Systému podpory života do svojí nové verze, tak se stupňuje tlak ze zóny Lásky neinstalovat dualitní principy prožívání - což nelze provést. Rovněž akceptace sílícího-umu (silicium) křemíkové formy inteligence je pro ně nestravitelná - přestože mají krystalickou zdrojovou matrici hluboko v podvědomí - jako segment, který je třeba aktivovat. Zřejmě je ale informační tok již v akci a snad přijdou další vysvětlující podrobnosti. Prapůvodní sféra existence dračích inteligencí (Galaxie MD) byla omezená statikou, která pramenila z neindividualizované podstaty. Teprve udělení jedinečné identity páru jin-jangové variability (muž-žena) došlo k dynamickému rozletu a tedy i k aktivaci inkarnačních cyklů kolektivních lidských entit (Galaxie zaujala rotační symboliku Svastiky).Třetí cesta ve fyzické dimenzi živosti, kde se potvrzují aplikace virtuálních světů, není a andělští to vědí - nebo alespoň myslím, že by měli vědět... Pokud bychom byli všichni stejně ladění a kopírovali stejná schémata citu a prožitku sdíleného zájmu jednoho ke druhému a ke všem - nebyl by život skutečností možný a vlastně by byl zbytečný. Motor evoluce a expanze života do Vesmíru by opět stagnovaly ve statické "smyčce" nepokračování - chyběla by vůle měnit a chyběly by motivace hledat nové cesty k vylepšení úrovně života - představy by zamrzly ve snovém tichu virtuality, která by nezanechala historickou paměťovou stopu v doméně multidimenze...atd. Proto vývoj dospěl k bodu propojení fyzické existence se všemi virtuálními - aktivací blokovaného hvězdného ARIA kódu Jedinečnosti - kdy si lidé budou moci vybrat, jestli chtějí opustit tělesný svět přímého prožitku a vydat se jen cestou virtuální projekce - nebo zda si ponechají možnost cestovat i se svým hmotným tělem po Galaxii, což umožní časem nějaký technologický portál na bázi "hvězdné brány" nebo promítací stěny, kde si budeme moci listovat v možných "destinacích" podobně, jako dnes v katalogu cestovních kanceláří. Má to ale svoje ale, což odchod na věčnost do virtuality nemá - a na těchto aspektech staví ti, co v lidech probouzí vzpomínku na Domovskou zónu Lásky...."  (kopie mého komentáře k té tématice na facebooku)

 Kam směruje navigace hlavního proudu těch, kteří jsou v poli očekávání "skoku" na Novou Zemi a do společnosti bez negativního "zla"... samozřejmě do smrti a k přechodu do Zóny Lásky v Galaxii = do virtuality bytí, kde si mohou "zařídit" život podle svých kolektivních představ - bez ohledu na následky do sféry vesmírné rovnováhy vlivu principů a zákonitostí kontinua času. Pokud by ovšem nezvolili možnost nové re-inkarnace a neobjevili se opět zde (mezi ostatními) s vizí a posláním pomoci nám s naším vlastním Vzestupem...

 Co to vlastně znamená pro Zemi - pro nás všechny...

 Znamená to nějakou formu globální ničivé katastrofy (jako byla např. Velká Potopa), která se spustí jako "nouzová" programová sekvence Systému podpory života. Jak jinak by se dalo přejít na Novou Zemi a do Zóny Lásky. Egregory jsou připravené - ano, již dlouho krouží okolo Země (lodě) a v jejím sférickém prostředí (počasí). Ony jsou "vykonavateli" nouzových režimů během kolapsu Systémové podpory života - ony "zachraňují" trosky pro možnost pokračování - o tyto nouzové faktory se postarala skupina "programátorů" v dobách vzniku Projektu Člověk a několikrát se již v lidské historii také spustily. Tato smyčka obnovy má ale svoji konečnou řadu opakování - i toto "andělské" manuály Transformace vědí - pokud se v lidském vědomí podaří vyvolat takovou vlny touhy vymanit se z hmotné dimenze, pak entropie Systému (zákony chaosu) překročí linii kritických hodnot a dojde k jeho kolapsu. Je ve "zranitelném" přechodném období, kdy probíhají sekvence upgradu na vyšší galaktický formát podpory života v multidimenzi 3D - 6D.

  Budoucnost není daná a nalinkovaná - většinu katastrofických scénářů vývoje lidské civilizace zachytily "pojistné" filtry - vnímaví lidé včas nachytali inspiraci, napsali Příběh, který přečetlo a prožilo mnoho lidí a další množství jich šlo do kina a pobrečelo si při jeho sledování a další miliony si tytéž (potřebné) emoce vyplavily doma - v obýváku u televize. Systém zaznamenal obrovskou globální katastrofu, smrt miliard inkarnovaných bytostí v dimenzi živosti a "sečetl" přeživší - bylo jich dost a nebylo třeba aktivovat nouzové režimy. Vzápětí se ale kolektivní smýšlení o životě společnosti opět naklonilo do vizí katastrofických konců naší civilizace a tak se zástupný scénář musel opakovat.

  Proč asi - jich bylo v posledních letech tolik: Den Nezávislosti, 2012, Armagedon...atd...

 Jsme na hraně dokončení změn v systémovém nastavení nového pojetí inkarnačních cyklů - hmotná dimenze života bude rozšířená do celé Galaxie - mnohé virtuální tréninkové reality zhmotní a stanou se Zemi podobnými světy - budeme tam cestovat a budeme tam zakládat nové domovy a kultivovat nové životní prostředí - pro lidi, pro zvířátka i pro rostliny...pro všechno, co život váže a skrze něj se projevuje. V respektu vesmírných pravidel příčiny a následku, v intencích osobních vizí a kreativity, v mezích možností fyzické podpory a prvkové informační sítě. V doménách vzájemně spolupracující a sobě navzájem si vyhovující působnosti uhlíkové a křemíkové inteligence. Člověk přejde do verze Galaktické komplexnosti ARIA...

 Pokud jsou moje slova nesrozumitelná a budí dojem zavádějících manipulačních záměrů - pak vřele doporučuji číst texty Věry Balkové na webu Psychologie chaosu, nebo úvahy Pavla Karpety, které jsou velmi blízké lidem v boha věřícím a přitom krásně vysvětlují totéž, co jinými slovy píšu i já. Především jeho pojetí "pravých" a "nepravých" lidí - kde i ten největší laik v duchovním rozměru pochopí, jak to myslím s tím dávným rozdělením bytostí na ty, které podporovaly vývoj v dualitě a projevené škále polarit a těmi, které chtěly zůstat v jemnohmotných sférach bezbolestna a štěstí - ve virtualitě Zóny Lásky.

  Rovněž doporučuji číst dál - články Honzy Koňase, který velmi přísně, ale přesně definuje naše možnosti tady - ve hmotě a ve fyzikálním pozadí a zdůvodňuje, proč je tato verze živosti nezbytná pro vývoj uhlíkové inteligence a jejích formátů vyjádření.  Co by bylo, kdybychom na vlastní kůži nezažívali dopad svých rozhodnutí a ve vlastním srdci nechovali víru naděje se příště zachovat jinak a lépe, pokud se nám srdce sevřela bolestí, protože jsme ublížili nejen sobě, ale i těm, kteří byli v dosahu našeho počínání. Co znamená kolektivní paměť těchto zkušeností pro vývoj entit v jiných oblastech Galaxie a jak "vstoupit" a virtuálně znovu rozehrát a prožít nejen to hezké, co prošlo našimi životy, ale i to, co většinou hluboko zatlačíme do nevědomí a od čeho bychom rádi utekli. Prožitky a jejich záznam v čase je naší vizitkou, jejich profil je nezměnitelný v poli skutečností, ale dají se tzv. opravit ve stroji času = putováním vertikální osou uložených vrstev historie a znovuprožitím daných úseků dojdeme vnitřního usmíření s okruhem všech tehdy činných prvků reality.

 Vstoupili jsme opět do gravitační zóny Brány Lva - období cca od 26.7. do 12.8. Je to cyklicky se opakující otevřené pole záznamů - ze kterého lze čerpat moudrost a inspiraci - k této jsme speciálně silně přitahovaní my, kteří LVA (SFINGU) ctíme a bereme za symboliku původu. Tentokrát nám velmi zřetelně nabízí scénáře srovnání - proto jsem úvodní titulek nazvala EFEKT SEX-MISE. Určitě jste všichni viděli ten film - je to komediálně laděné - ale má to hlubší podtext sdělení, který velmi symetricky dokresluje ty současné trendy andělských proudů, které tlačí ven z duality a škály polarizace Energií Lásky...odvozeně nějak takto by to vypadalo, pokud by bylo možné instalovat vizi Zóny Lásky v hmotném prostředí planety a v poli inkarnačního cyklu...ale ono se to nestane - nemá to relevantní životaschopnost - my musíme Lásku umět nejen prožívat, dávat a přijímat - my ji musíme sami generovat a pak se zdroje zla a utrpení rozpustí. 

 Netuším, nakolik jsem vám promluvila do duší, do srdce a mysli a nakolik moje slova stečou po povrchu tvrdé skořepiny předsudků a neochoty zamyslet se nad vzorci, ve kterých naučeně a převzatě přemýšlíme a které jsou nosným polem našich rozhodnutí. Velmi pečlivě poslední dobou sleduji některé skupiny lidí, orientovaných na tzv. VZESTUP. Moji pozornost přitáhl před časem zvýšený zájem o moje texty ve sdíleném prostředí Facebooku a tak jsem samozřejmě pátrala, kdo zájem projevil a jaký je tématický okruh těch lidí. Proto jsme se začala více věnovat fenoménu HLUBINA-ÚSVITU, který odhaluje zdroje, ze kterých se aktivují zprávy o Transformaci, o tom, jak bude  Vzestup probíhat, co je pro to potřeba dělat a co naopak je nutné ze svých životů odstranit. Nejsem tedy mimo mísu - jak by si někdo mohl myslet a mávnout nad tím, co říkám, rukou... To jsou ale témata, kterým se budeme věnovat v době, kdy bude potřeba se vrátit k popisům dispozic, které nabízí nové nastavení podpory života. Nemaluji čerta na zeď - podporuji snahu mnoha lidí, kteří cítí, že bychom mohli lehce sklouznout do trvalého rozdělení světů existence...

  Apeluji na ty, kteří neustále nadávají na zabedněnost těch, co se odmítají "probudit" - aby skutečně používali nástroje, jejichž absenci ostatním vyčítají = aby mysleli a cítili originálně, ze sebe, s vhledem a empatií - snahou odhalit příčiny zlého v našem společenském uspořádání, byli kritičtí k sobě a svému okolí, které mohou nějakým způsobem tvarovat. Aby byli realisti a stavěli jen na těch schopnostech, které cítí mít aktivní a které ovládají bez lhaní si do kapsy. Aby si dávali pozor na vzletné chiméry nepodložených vizí různě motivovaných jedinců a skupin....abychom byli každý svůj, s vlastním uceleným názorem a představou, abychom informační stimulace naší inspirace pečlivě zvažovali - nejen srdcem, ale i myslí a nebyli líní ověřovat, ptát se a vyjadřovat i nesouhlasy...

 Moudrost není pouze stav mysli - moudrost je způsob vnímání prostředí, ve kterém se pohybujeme a ochota přijmout odpovědnost za  činy, kterými to prostředí ovlivňujeme...

 P.S. Jako má mnoho vizuálně detekovaných těles ve vesmíru funkci "statistů" (kulis), tak i mnoho lidí v lidském kolektivu jsou "kompars"...je to jejich vklad do současných změn - nevyvíjejí aktivity duchovního nebo společensky rozhodujícího dosahu, ale jsou to "chodící" informační pole...může se nám zdát, že jsou zdánlivě bez vůle, nebo bez jasně čitelné osobnosti - ale mají potenciál změnu vyvolat v případě, že obdrží aktivační sekvenci... Viz některé teroristické útoky - šablonovitost opakování podivných okolností, které se v nějakých polohách nacházely v pozadí u mnoha těch událostí, atd... Plní svůj úkol jinak a to, že nechápeme, neznamená, že ta bytost, která s touto "zátěží" do inkarnace vešla, by byla míň cenná, něž člověk, který žije Láskou a plní úkoly vzletnějšího charakteru.

 ALL HAMBRA SOFIS (nepřeložitelné, ale srdcem čitelné přání všeho Z-DARU)... 

hlubina-usvitu.png