Jdi na obsah Jdi na menu

EQ LÁN-DIA

 ...je rezonanční efekt poslední portálové sekvence, která nám "vmetla" do Tváře, do Mysli, do Srdce i do Duše ledasco...v podstatě každému to, co Jeho Jest - čili souhrn osobních úspěchů a selhání, životních Vizí a jejich (ne)naplněných výsledků...aktiva a pasiva, která jsou bohatstvím naší širokospektrální Duše - ve smyslu bytostné multidimenzionální projekce historického kontextu vyšší systémové entity = Ducha. Často mluvíme o Egregorech, které jsou silovým, energo-informačním shlukem (polem) Vědomí, které se vytváří (jako součtový element) aktivitami (vyzařováním energie) nějaké kolektivní životní formy - aplikací své inteligence do toku Času Prostorem jeho většího rozsahu - Jednotného Pole Života. Aktuálně tedy probíhá proces PREZENTACE - kdy jsme jednotlivě duchovně a pod-vědomím "vyzýváni" k PŘÍSLUŠNOSTI k nějakému konkrétnímu součtovému poli bytostí. Jde o bezčasové stanovisko = každý na svém "políčku" pracujeme už dlouhá staletí, někdo desítky tisíc let a každá naše další inkarnace nebo vtělení do běhu času byly a jsou rozhodujícími faktory při jeho kultivaci. 

 Vysouváme se z ohromného silového pole starého systémového matrixu, kterému velí (stále ještě úřadující, leč dosluhující) Egregor Moci = Stvořitel, Bůh, nejvyšší bytost, zdroj života...atd. Naše jednotlivé orientace jsou náhle uvolněné z jeho područí. Jsme v zóně jakési "amnestie" - nemusíme skládat žádné účty a nic vysvětlovat - můžeme se sebrat a jít za svým Srdcem - tam, kam nás to táhne a kde vnímáme svoji další realizaci. Nikdo nám naše políčko nevezme - naopak, bude expandovat a jeho hranice se posunou do dálek. Pokud toto období někdo chápe jako "Vzestup" - pak půjde tímto směrem, pokud někdo bude cítit svoji potřebnost a uplatnění jinak - začne víc "investovat" do příslušného směru snažení. Ještě nikdy jsme neměli Cestu tak volnou - nebude nikdo, kdo by toho nějakým způsobem nevyužil a nezhodnotil svoje priority skrz nekonečnou nabídku možností sebe-rozvoje a začlenění k vyšším celkům. Sami docházíme do nějakého dílčího stádia Celistvosti (Galaktický formát ČLO-věka) a pokud budeme přijímat změny vstřícně - s pozitivním záměrem jejich zpracování a využití - pak splníme to, co od nás Vesmír (vyšší systémový kolektiv existence) očekává. 

 Staré silové pole se rozpadlo - mnozí jeho trosky ale stále ošetřují a velebí - a budou v tom pokračovat i po expiraci své pozemské pouti  - viz moje předchozí texty, kde se podrobněji dotýkám tématiky Knihy Života a kritických úskalí, kterými lidstvo prošlo pod hrozbou globálního kataklyzmatu, který by vyvolal hromadný Vzestup v tom formátu, jak ho plánovaly Elity a snažily ideologickou agitací uskutečnit. Toto nebezpečí je zažehnáno - budeme se rozhodovat o své vlastní "budoucnosti" individuálně, každý sám za sebe a jinak = až po smrti - na pozadí zkušeností, sesbíraných ze všech paralelních existencí své podstaty a za asistence duchovní rodiny, které jsme každý příslušnou součástí. Tak to bylo "kódováno" v Projektu ČLO-věk a k tomuto původnímu respektu svobodné volby se vracíme. Hmotná expozice (inkarnační realizace) je nezbytnou "zkušeností" pro dosažení Celistvosti a postoupení do další verze Modelu Existence. Mnozí si tuto budoucnost uvědomují a na svém dalším "zařazení" již nyní pracují...a to je pointa EQ LÁN-DIA...

 Každý ctíme nějakou vyšší autoritu - evoluční Model Magistra, který nahrazuje starou Spasitelskou hierarchii Moci - je mozaikou autonomních autorit (soustav), kterou tvoří i každý člověk ve formátu Celistvosti - můžeme být sami za sebe, můžeme figurovat jako funkční článek nějaké společnosti, můžeme soustředit svoji vůli do společenstva, které nějak energeticky a informačně "zpracujeme" pro svoje potřeby...a to všude, kdekoliv najdeme volný prostor k takové sebe-realizaci...jediným "omezením" je naše míra odhodlání prosadit se - samozřejmě v mezích vesmírných principů a zákonitostí. Kdo tyto limity nechce respektovat, může tvořit virtuální reality = světy, kde je možné cokoliv, kde si vytvoří vlastní soubor pravidel a otevře ten svět každému, kdo je bude ctít a respektovat. To jsou naše osobní vesmíry a také nejčastější tématika "kampaní", které již několik let běží ve sdíleném prostředí výměny informací. Tento vliv graduje - to souvisí s kultivací těch políček a získávání následovníků, kteří by byli ochotni se podílet na jeho velebení...mnohdy to hraničí s kulty, ale ono se to postupně vytřídí a vystříbří.

 EQ LÁN-DIA  je emočně-inteligentní sofistika tvorby osobních egregorů. LÁN-DIA je POLE-BOHA...a protože každý jsme jedinou vůdčí autoritou svého multi-vesmíru = Bohem (aurického sektoru Univerza), jde o naše specifikace v pojetí Celistvosti. LÁN-DIA může pro někoho znamenat BOŽÍ-PŘÍTOMNOST, pro někoho PRVOTNÍ ZDROJ...jde o Život v Poli Reality Zdroje, který je takovým, jakým si přejeme, aby byl...tak se aplikuje princip fraktality do obecného prostředí Oktávy dimenzí Živosti. Komu nevyhovuje pozemská malichernost života, může svoji ambici vnést do vyššího segmentu Galaxie nebo Vesmíru a ustanovit se Stvořitelem nebo Zdrojem v jiné destinaci...až jeho kolektivní Vědomí (součtová esence živosti v tom sektoru kumulovaná) dojde k přesahu a potřebě expandovat, nastane okamžik Pravdy - individualita buď integruje otevřené vyšší poznání, nebo imploduje a "sbalí si kufry" - to druhé se stalo s naším systémovým Egregorem Moci, který byl tím, co jsem popsala výš...kolektivním Duchem Modelu existence, který jsme nazývali MATRIXEM. 

 Portálová anomálie, která je projevem těchto procesů, je kódovaná arianským klíčem:

Án-Da * Vin-Ta * Sen-Ta
Da čiema Kvin-Ta
Živa Niče - Choza Sin Če

 Jde o říkanku - konkrétně ROZPOČÍTADLO - takže slovy je to nepřeložitelné = nejde o význam sdělení, ale o rytmus a intonaci jeho hlasové podoby...můžeme si to přirovnat k říkadlu, které všichni známe z dětství: 

"enyky benyky kliky bé, ábr fábr dominé..." 

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která idealizuje Jednotné Pole Života do abstraktního formátu vnímání esence Reality Zdroje:

V Krajkoví Světů tajemných,
v Záhybech vesmírného Roucha,
zahalená v Látkách jemných,
Espritem svého Ducha.
Lehoulinké Pápěří Hvězdného Prachu
prodýchává Světlo - namísto Strachu;
Ruku v Ruce * Duše v Duši
Srdce Láskou tepe, buší....
Rytmus Života * trvalá Jistota 

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017