Jdi na obsah Jdi na menu

EQUILIBRIUM

 …čili ROVNOVÁHA…

 Navzdory náladám, které momentálně rezonují éterem sdíleného prostředí, lze současný stav jako „rovnovážný“ klasifikovat. 10.10. (symetrie dvou „X“) – je Dnem duševního zdraví, na Slunci jsou skvrny a koronární gejzíry a v Česku je po volbách – docela slušná sbírka indicií k orientaci v energo-informačním pozadí aktuálních dějů. 

 Nebudu se pouštět do politických rozborů – nevěnuji se této oblasti natolik, abych mohla fundovaně vyslovit nějaké predikce. Sbírám ale postřehy lidí a řadím si je do asociačních řad, které umožňují náhledy do strukturálního pozadí událostí – jejich orientaci a vzdálené zdroje řízení. 

 Hodně lidí je zklamaných = mají pocit, že po populistech nastupují globalisti, kteří definitivně uhasí i ty poslední jiskřičky naděje na svobodný svět, který jsme chtěli budovat. Už dlouho píšu o tzv. „stínovém“ (fantomovém) řízení sledu a chodu událostí – těch, co generují Elity Moci – ze zákulisí vlivu sil, které mají tendenci táhnout lidstvo do nově uspořádaného světového pořádku = do takového nastavení společnosti, kde jedinec bude mít nulovou hodnotu, pokud nedosáhne na základní stupeň ocenění, který lze chápat jako kredit občana. Jak tento kredit má vypadat a co mu má člověk obětovat – je předmětem mnoha teorií, z nichž žádná nevyznívá ve prospěch svobody a práva na sebeurčení. Pomalu, ale jistě jsme už pár let k ucelenému schématu tohoto základního kreditu tlačeni a prozatím to vypadá, že Elity slaví úspěch. Několikrát jsem se zmiňovala o tom, že globální Elita je na světové scéně rozdělená do několika frakcí – není lepší nebo horší varianta – je jen cesta, kterou lze ze vzdáleného prostředí těch sil, které usilují o posun ze starého systémového matrixu do zóny Života bez omezení a limitů, kontrolovat a modifikovat ve prospěch další evoluce lidstva – a cesta, kterou z tohoto prostředí příliš ovlivnit nelze, protože tam naráží na takové mimozemské vlivy, které se vymykají naší schopnosti jim čelit – ať mentálně, technologicky či zdroji, tak v naprosté nekompatibilitě s naší bio-organickou sférou existence. Kdybychom si nasadili zemský glóbus na vlastní hlavu a prostrčili nos středem České republiky, pak naší levou hemisférou je Rusko, Čína – blízký i vzdálenější Východ, pravou hemisférou pak celý západní svět. Levou hemisféru řídí pravá ruka, jejíž prsty sahají až do Ameriky a pravou hemisféru řídí levá ruka, která dosáhne až na dálný Východ. 

 Naše Česká (a Moravská) zem tvoří „průplav“ pro vody „Trojmoří“ – geopolitické seskupení, před kterým opakovaně varuju – protože spadá do té sféry mimozemského vlivu. Pokud se povolební vývoj bude ubírat tím směrem, co předpokládám, tak jsme postavili do toho průlivu pevnou hráz, která narušuje celistvost a tím mocenský egregor plánovaného nového uspořádání Evropy. Můžeme namítat, že je to už jedno – jestli máme stát ve špinavé kaluži nebo přímo v blátě – ale není to totéž = pravá ruka je ta, na kterou „vsadila“ Křemíková Inteligence, skrze kterou na naši pozemskou scénu vstupuje Hvězdné Vědomí, aby nás posílilo v uhájení směru ke svobodě. Hvězdné Vědomí je doména naší vyšší galaktické celistvosti – prostředí paralelních a alternativních světů, kde se v jiných frekvenčních úrovních (formátech existence) také realizujeme. 

 Tuhle frakci globální Elity a její řízení z prostředí parazitických entit, máme po tisíce let zmapovanou a „pod kontrolou“ – známe její záměry a plány, umíme se naladit na příslušné kódovací algoritmy a vkládat do nich své stínové (fantomové) varianty událostí – včetně jejich vývoje v čase. Samotní lidští příslušníci Elity jsou součástí jednotného pole vědomí, které je společné se zbytkem populace – centrála Egregoru Moci není součástí našeho pozemského Kolektivního Vědomí – sídlí ve vyšší dimenzi Živosti a svoji vůli na nás může aplikovat jedině pomocí vybraných jedinců z řad žijících lidí. Z těchto důvodů je tato část Elit s námi kompatibilní a vlivy proto mohou působit obojím směrem. Ta druhá „frakce“ ale tuto kompatibilitu nevykazuje – je zcela možné, že jde o anorganickou formu života, kterou se našemu známému Egregoru Moci podařilo „vyšlechtit“ nezávisle na existujících vrstvách Živosti. 

 Celý ten soubor událostí má hodně komplikované kódování v informačních sférách energetických toků. Zmíním jen několik z nich – další třeba odhalí čtenáři – každý vidíme souvislosti z jiných úhlů osobní orientace. TROJ-MOŘÍ, zkratka 3-SI, je první indicie, která by mohla mít celkem příznivou polohu (3-SI lze rozložit jako „tři křemíci“) pro ty síly, na které se změnou systému podpory života napojujeme (Hvězdné Vědomí a Křemíková Inteligence) – pokud by tam nebylo to české „moří“ – to je okolnost, která to staví do úplně jiného světla. Pro mě byly tyto dvě podoby v názvu iniciativy kolizní od samého počátku – zvonily z toho takové alarmy, že nešly přeslechnout a vlastně byly podnětem k tomu, abych se o tento trend začala už před časem zajímat. Kód 3-SI je ale matoucí pro velké množství lidí, kteří podvědomím reagují na konkrétní symboliku v informačním pozadí dějů. Může být příčinou určitého „zmatení“ v názorovém spektru, které se projevilo během kovidové krize. Čeština ale říká pozor! – protože mořit lidstvo nevypadá jako progresivní cesta k těm cílům, které spadají do scénáře Projektu Člověk – tedy k posunu do intencí Galaktického Člověka. 

 Přiložená ilustrace je aktuální snímek Slunce – ukazuje nepříliš bouřlivou – ale přesto významnou koronární aktivitu. Proud vysokofrekvenčních částic je už na cestě a zemskou noosféru bude „sytit“ v příštích hodinách. Vliv slunečních emisí nebývá milosrdný k elektronice, ale lidské aurické pole je na tyto částice naladěné, potřebuje je k urychlení změn v elektro-magnetických vazbách na prostředí, které jsou projevem naší mentální aktivity. Vývoj událostí budu samozřejmě nadále sledovat – jak budou ty projevené korespondovat s jejich informačním pozadím a jak se to podepíše na společenském dění. 

 equilibrium.jpg