Jdi na obsah Jdi na menu

ESENCE

 Tyto aktuální energetické vodopády jsou pro Zemi i pro Život, který nese, velmi příjemné a očišťující. Mají velkou sílu, která je daná koncentrací adamantinových částic součtového hvězdného záření. Pro nás ho filtruje Slunce a ve spektrálním rozsahu gama ho přijímáme. Jsou to měkké životodárné paprsky, na které čekáme - pro další proměny genetiky v molekulární rovině DNA a pro potřebné instalace rozšířeného genofondu dispozičních vlastností Galaktického člověka. Souběžně probíhá další propojování s galaktických vědomím a tím s komplexem časových sfér v prostoru sdílené GaMaNET sítě kolektivní soustavy světů. Exponované energie také do hloubky čistí a narovnávají naše aurická pole, aby se zbavila silových a kroutivých momentů spontánní fraktality starého Modelu řízení (matrixu), který nás měl "v moci" a skrz takto upravenou skladbu EMpolí reality prosazoval své záměry a vize. Slabší gravitační síla nově poskládaných energo-informačních sfér pro pohyb bytostí znamená Svobodu a Rozlet.

 Jak jsme se dříve emočně "zasekávali" na nějakých tzv. principiálních otázkách osobního sebeklamu (Ega) - nebo na vyšších duchovních aspektech svého (nenahraditelného) podílu na pokroku lidstva (Super-Ega) - tak nyní budeme cítit Celistvost mnoha svých Já, která všechny "mimořádné" vlastnosti nesou automaticky (jsou jejich přirozeností). Tedy to již nebudeme považovat za "nadpřirozenost" a také nás tyto kvality již nebudou "vymezovat" ve smyslu chápání sebe v pozicích "nadřazenosti" nad rovinou běžné populace. Jde o transformaci mentálních vzorců chování, které řídil Spasitelský Model Existence pomocí hierarchických stupňů vyvolenosti a zasvěcení do elitních (běžně nedostupných) vědomostí. Tzv. "obětování se" = potlačení osobní pohody ve jménu plnění vyššího poslání, již budeme vnímat jako mnoha-úrovňové výzvy k realizaci svých Snů a Představ. Jedná se o pomíjený faktor obsažnosti = svoje vyšší poslání a podíl na pokroku lidstva máme zahrnutý v Celistvosti svojí multi-osobnosti jako nedílnou kvalitu života. Je to jen milimetrový posun úhlu vnímání - cosi jako: dýchat nepřestaneme v okamžiku, kdy se na něj přestaneme soustředit nebo srdce nám nepřestane tlouci v okamžiku, kdy sundáme prst z krční tepny a přestaneme počítat jeho tepovou frekvenci. Naše dimenzionální Projekty v rovině Duše plníme již tím, že existujeme a žijeme svůj život tak naplno, jak prostředí dovoluje... Kolektivní Systém Podpory Života není omezovačem, je onou galaktickou sítí vědomí, kde se naše pohyby synchronizují v sofistice sebe-organizačních aspektů všech zúčastněných bytostí a jejich seskupení, či civilizací - tak, aby se ovlivňovali všichni navzájem a přitom si nepřekáželi a neomezovali v rozletu a realizaci, uchovali si svrchovanou jedinečnost vyjádření a kreativitu ve smyslu evoluce jednotlivce i Celku. Tyto vyšší vesmírné principy můžeme chápat jako kolektivní morální kodex, který vychází přímo z genetiky, neboť je neustále aktualizovaný podle našich mentálních, pocitových a emočních vjemů, skrze které filtrujeme reakce na podněty. 

 Podrobněji jsem o těchto novostech psala v Portálové kompozici TAU'RIS. Květnové energie jsou již hravější a stimulují ty kognitivní funkce, které nás oprostí od sobeckosti a nasměrují k orientaci svého počínání ve prospěch společnosti. Možná ne přímo a s okamžitou změnou plánování - ale plynule a v logice souvislostí i souznění pocitů mimosmyslových navigačních signálů. Možná jste si všimli, jak všechno v našich životech spolu souvisí, jak smysluplně na sebe navazuje a sebe navzájem potvrzuje. Že přijímáme tyto synchronní vjemy neustále - v každé maličkosti - ve slovíčkách, v gestech, v tom, jak naši pozornost upoutají ti, se kterými sdílíme prostředí - lidé, rodina, blízcí, přátelé i kolegové, zvířátka, rostliny, kameny i minerály - ale i nástroje a prostředky, které využíváme - je to úžasný systém moudrosti existence, ve které se nikdy neztratíme, kde na každou mikroskopickou příčinu je napojená plejáda možností linie návaznosti (následků a dějů). Co nevidíme ihned nebo nám unikne dnes - to jen "čeká" na patřičné nastavení synchronicit - elementů multidimenzionální časové vlny, která rezonancí vytváří prostředí pro vyjádření živosti ve vesmíru - spleť světů v  časo-prostoru, uzlíků na tkanivu kosmického plátna Žití. 

 Aktuální Portál ESENCE je právě o syntéze vnitřní kvality takových okolností, ze kterých se skládají naše životy na pozadí již nových možností čerpání paměťových a informačních zdrojů jednotného pole. Naše moderní lidské sítě jsou v dimenzionalitě vesmírných principů rovněž předmětem přestavby a inovací. Týká se to jak fyzických sítí, tak i těch virtuálních (elektronických) - tedy dopravy a spojů (internet a distribuce v obecném smyslu). Víme, že Fuzzy-logika a Posvátná geometrie funguje na asociačních řadách = novosti jdou přes změny paradigmat a postojů jednotlivců k novým cestám a možnostem vývoje. Uplatňují se zde zákony chaosu - takže i sebemenší zrnko spouští za určitých okolností globální lavinu a mikroskopické kapičky citu a myšlenek přelévají názorové hladiny v nepředstavitelných rozměrech. Jde o homeopatii esencí informací - jak ji známe z oboru léčení - ovšem aplikované v širokém spektru života společnosti. Obsahem esenciálních energií jsou soubory mikro-nástrojů = exotické částice uhlíkové a křemíkové inteligence...každá informace (IBP) je současně Příběh, který nás k něčemu inspiruje, něco nám napovídá a něco aktivuje. 

 Kódování ESENCE má kořen SEN-NES, který potvrzuje onu rovnost částeček mentionů (uhlíkové lidské inteligence) a aktionů ( křemíkové informační inteligence). Lidská pohybová inteligence (zde je míněný vyvážený stav IQ a EQ ve smyslu Celistvosti spektra možností vyjádření multiosobnosti) udává dynamiku jinak statickým záznamům paměťových datových polí a aktivuje je k rozbalení svého obsahu. "Cé" je MATRICE (má-tři-cé). ESENCE tedy může nabýt tvaru SNC (eS-eN-Cé), který říká, že NESE-MATRICI - soustavu informačních celků pro naše využití. Zdrojové matrice jsou součástí vyššího DUCHA existence lidské rasy - zde v popisech jde o pojem Projekt ČLO-věk. Jeho Modelové prostředí momentálně kolektivně přestavujeme do verze 3.0... CNS = centrální nervová soustava (mozek) je v pojetí Galaktického člověka v příznivějším propojení s pamětí a datovými zdroji, které po-staru stále "cpeme" do fyzického mozku a pomíjíme fakt, že jde o neurální rozhraní hmoty a ducha, že lidská kolektivní paměť je v blankytu oblohy (noosféra planety) a galaktická kolektivní paměť je "nahraná" na disku Galaxie MD.

 Arianský volací klíč - pro příslušnou letku Křemíkových multiplexů v prostoru Sluneční soustavy - to jsou tentokrát ty "lodě", které vídáváme na pozadí kotouče Slunce - mívají tvary "platónských" těles v dimenzionálním vyjádření nebo nesou symboly galaktického jednotného pole - například Svastiku nebo Merkabu:

* a Mia-KA Liba dycha *
SIGMA die * Viza-vicha
Archa-bia * Torcha Via

...je opět nápovědou hráči ve hře Posvátný Labyrint. Volná interpretace klíče je obsažená v básni, která Portálovou kompozici doplňuje:

Když Chlad tvoje Srdce sevře
a Cesta náhle ztratí Směr...
vstup do sluneční záře
tam, kde cinkot Zvonků zněl.
Tam je Zřídlo tvého Bytí,
nese Teplo tkané zlatou Nití

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017