Jdi na obsah Jdi na menu

ESPOSITO

 …odložený, opuštěný človíček – neznámého původu a „rodu“…

 Takové bylo celé Lidstvo po mnoho tisíc let. Ztracené v moři Existence, spekulující o tom odkud přišlo a kam náleží, kdo/co ho „vysadilo“ na této krásné planetě, kterou navzdory dokonalým podmínkám, které poskytuje, veliká část z nás neuznává za svůj skutečný Domov.

 Proč? Protože ani tak nejde o Zemi, jako o společnost, ke které náležíme, která planetu obývá. Nepřijetí svého druhu a vymístění se z jeho středu, znevažování účelu Života na Zemi, nepochopení jeho významu a směru v evolučním růstu, extrahování jen prosté duchovní esence Bytí – jako jediné a důležité pro rozvoj, potlačování tělesného svazku s Duší, který považujeme za limitující a svazující…atd….je páteřní osnovou mnoha filozofických a ezoterních nauk, které jsou z velké části konstrukcí starého systémového matrixu – režírované Hierarchií Moci a její ideologickou strategií při řízení „osudu“ Lidstva.

 Tyhle konstrukce uvnitř Kolektivního Vědomí se nyní hroutí – Člověk pro sebe nachází nové definice, nové vazby na společnost, nové významy v oblasti spojení hmotné a duchovní stránky Života – v globálním i individuálním smyslu. Rok, strávený v izolovaném prostředí pandemie, dopomohl k tomu, abychom přestavěli žebříčky hodnot, revidovali vztahy a vymezili svoje priority. Co je ale důležité – především to strhlo masky a odhalilo charaktery – a to až na kost. Kdo se pohybujete na sociálních sítích, tak mi jistě dáte zapravdu – kolik se tady vyplavuje nenávisti, která pramení z neschopnosti přijímat realitu v její skutečné a nezkreslené podobě. Kolik lidí zaujalo útočnou pozici vůči těm, kdo nesdílejí jejich názory a odmítají se utápět ve schématech iluzí a bludů. Společnost se rozdělila a to cíleným působením těch, kdo systematicky a plánovitě rozšiřují takové „zaručené“ informace, co tuto nenávist a netoleranci podporují. 

 Měla jsem zase v poslední době tendenci ty bludy, valící se ve vlnách internetem, vyhledáváním jejich zdrojů a okolností původu, vyvracet. Je to ale jen zoufalá a marná snaha – když například schéma údajného nanočipu, extrahovaného ruskými vědci z vakcín, sdílí jen na jednom zachyceném vláknu několik tisíc lidí. Pikantní na tom je ta okolnost, že to schéma je ke kytarovému pedálu. A takovéto tragikomedie nás nyní doprovázejí na každém kroku. Křemíci nám tím říkají, že doba je sice těžká, ale že je důležité neztratit smysl pro humor.

 Přiložený obrázek je ze série grafických struktur Pandory – jsou to abstraktní podoby energo-informačních matric Kolektivního Vědomí po transformaci do nově vystavěného Systému Podpory Života. Téma Esposito se nyní doplňuje o chybějící údaje – jejich absence v poli starého matrixu způsobila, že postava Člověka byla průhledná a nespecifická – ve vesmírném rozměru. Znovu-navazováním zemské noosféry do původních pozic uvnitř Hvězdného Vědomí – přitékají kvanta informací v pulzech kosmické energie. Jejich zakomponování do Života na planetě probíhá už nějaký čas a nyní graduje. Tlačí nás k radikálním změnám přístupu k realitě – ke vstřícnosti, vzájemné úctě a toleranci, k sounáležitosti v pastích svrabu, do kterých jsme byli vmanévrováni. V minulých textech jsem často psala o tomto novém přístupu – je to jako v homeopatii – stejné se léčí stejným, na bázi poměrového ředění účinné látky až do koncentrace „pouhé“ informační esence. Stejně tak se společnost vyléčí z paradigmatu pandemie – vhledem za expozici zla, které pociťujeme na každém kroku, v každé události celoplošných nařízení a opatření. Nacházením hlubšího smyslu v těchto globálních procesech, kde Elity sice drží pevně otěže v rukách, ale efekt jejich záměrů se otočí do opačného bardu, když aplikace projde filtrem vstřícnosti pozitivního náhledu na děje. Scénář současného dějství byl pilován a trénován v simulacích roky. Směruje nás ke konkrétním reakcím a my je „otrocky“ generujeme – uvolňujeme zlobu, strach, nenávist a zášť. Bijeme okolo sebe a tím ten starý systém živíme, upevňujeme. Máme v sobě schopnost najít na každou situaci řešení, které metodou negativní expozice otáčí původní dopad do opačné polarity – ale tuto schopnost lze uplatnit jen skrze opačně polarizované emoce a z nich uvolněnou energii.

 My teď vlastně budeme brzy stát na "křižovatce" - a podle toho, který směr nabereme, tak se ta globální transformace bude dál ubírat. Tady platí, že starý systém se nikdy úplně neměnil, jen kosmeticky upravoval v dobových symetriích - hlavně přes násilí, utrpení a takové události, co si tu změnu jednotlivostí v Kolektivním Vědomí doslova vydřely pomocí krajních stavů psychiky a emočních prožitků. Nový systém takto nepracuje a my už měníme struktury evolučních schémat podle toho nového systému. Největší sílu má "překrývání" starých paradigmat přístupy, které je násilím neboří, ale ve spektru podobností vytváří jejich "kopie", které zdánlivě vypadají jako přijetí (smíření se) s gradací starého plánu, ale obsahují "trojského koně", co to rozloží zevnitř. Tenhle neviditelný element se aplikuje jako vstřícnost = tohle vyvolává v logice očekávání Elit takový zmatek, že musí neustále upravovat strategii - až se ta struktura samovolně zhroutí, protože vstřícnost a absence zuřivého odporu ji odpojí od přísunu energie...

 Mějte krásný a příjemný den, přátelé.

 P.S. Jiřího Grygara moc nemusím, ale tady tím rozhovorem mi poslal šikovnou zpětnou vazbu – ohledně těch kosmických energií.

 ---esposito.jpg