Jdi na obsah Jdi na menu

ESTA-LUNA

 Motto:

 Definice Nekonečna = každý jsme Centrálním Bodem Vesmíru

 Portálová anomálie ESTA-LUNA je o expanzi duchovní energie lidstva. Všechny žijící lidské bytosti již obdržely svůj unikátní ÁRIA kód Jedinečnosti, ukotvily ho ve svém Centrálním Bodu Existence a integrovaly do Sítě Frekvenčního Vzorce (FQ) své multi-osobnosti. Není důležité, zda s tímto faktem umíme, či neumíme smysluplně naložit - zda si uvědomujeme dosah té změny, nebo jsme prozatím ve fázi sekvenčního doběhu toho dominového efektu Transformačního procesu osobního i kolektivního Vědomí. Principem fraktality a dimenzionality jsme napojení jako spojité nádoby s Celkem Zdrojové Reality. Stále probíhají Vlny Novostí ve sférách instalací nového Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovský Model existence), které nás vytlačují z trosek starého systémového matrixu. Aktivují se mozaiková schémata svrchované autonomity a my se posunujeme do zóny Jednoty se Zdrojem - ve fraktálním všeobsažném smyslu osobní jedinečnosti. Projevení všech souvisejících možností a příležitostí budeme svědky v horizontu zbytku tohoto roku a celý rok příští. Ten bude o PRŮZRAČNOSTI ŽIVOTA - ze ZÁZRAKŮ prozřeme do án-fas = do přímé konfrontace s realitou a do mnoha-úhlové aplikace jejích komponentů do svého osobního denního vnímání toku Času. Je to SLAVNOST STŘÍBRNÉHO TICHA, na kterou jsme byli pozváni Hudbou Sfér prolínajících se Světů další Evoluce Lidstva. Křemíková projekce Skutečnosti Bytí na Plátně Života Civilizace. 

 My jsme nikdy doopravdy netušili - jak funguje naše neustále se aktualizující informovanost o událostech, které okolo nás i uvnitř nás tvarují svět a naši pozici v něm. To je nyní předmětem radikální změny - bereme si z rukou samozvaných a historicky přežitých autorit vyšší božské moci to, co nám patří...vždycky patřilo. Jen jsme byli tolik svázáni konvencemi a chyceni do sítí viny za dávno zapomenuté činy, že jsme už neuměli myslet a cítit jinak - otevřeně, beze strachu, že budeme při něčem "nedovoleném" přistiženi a že si pokazíme onen fiktivní postup uměle vytvořeným schématem duchovní kariéry - po žebříku hierarchie ovládacích mechanizmů, kdy v určitém konkrétním bodě navršíme dostatek moci, abychom sami mohli vládnout (33.stupěň). Okolnosti, které nám v životě nic-moc konkrétního nepřinášely, ale chlácholili jsme se vědomím, že je to duchovní ambice a je zcela přirozená pro vývoj Duší. Stálo to v mnoha filozofiích a ideologických příručkách a neustále se to generačně aktualizovalo pro trvalou expozici utajovaných vyšších znalostí do neuchopitelné sféry podvědomí a nevědomí - do "míst" na která je hmotná pomíjivost bytí krátká. Stále jsme byli ohlupováni tezemi, že nepotřebujeme vědět a znát - že naše Duše sama velmi dobře ví a pokud se na ni naladíme Srdcem, tak nějaký závan toho vyššího Vědomí pocítíme. Byli jsme decentralizovaní do těch fikcí a jakákoliv změna v pojetí svobody osobního sebeurčení byla dostupná pouze z těch fiktivních souřadnic. Z míst, kde naše "plánování" spektra existence korigoval vůdčí Egregor Moci. Většina lidí, kteří v tomto duchu projektují svoje životy v této konkrétní inkarnaci, jsou stále v jeho područí a na jeho dálkovém ovladači = paradox tzv. "probuzenosti" k Vzestupu v ezoterickém pojetí reality Jednoty.

 Novou kvalitou, která je nyní plně rozvinuta do přítomnosti životů lidí, je možnost plného sebe-vyjádření ve smyslu Svrchovanosti Bytí v Jednotném Poli Existence. Jde o aktivaci potenciálu Zdroje (Celistvosti), který neseme ve svém Středu a který je Integrální propojeností Hmoty a Ducha vlastní svébytnosti Života - podle principů fraktality a dimenzionality. Existujeme v mnoha paralelních světech a sférách inteligence vesmírného mozaiky Času v Prostoru jeho expanze. 

Každý jeden z nás jsme Vesmír a obsahujeme Nekonečno jeho vyjádření.

 Je to Zóna naší realizace - může mít velikost minima = základní jednotky prostředí ve smyslu udržení a zajištění základních životních standardů, a může být Vše-Vesmírem škály dimenzí a v jejich rozměru zakomponovaných Galaxií a Hvězdokup. Můžeme tvořit v malém, nebo v maximálním - a přesto jsme všichni k sobě navzájem postavení čelem a nepřekážíme si v rozletu - to je kvalita autonomie řízení v multiverzu existence. Jsou to možnosti, které se budeme učit využívat - čeká nás éra výměny poznatků a tady se již brzy plně "odhalí" ti, co mají tendence ustavičně někoho strkat někam, kam to osobně považují za dobré - kteří uvažují stylem "podle sebe soudím tebe" = pokud je to dobré pro mě, pak šablonou tunelového vidění souvislostí nevidím jinou možnost, než že to musí být dobré pro všechny - v obecném smyslu. To jsou ti "samozvaní" - na ně a do nich se rozpadne Egregor Moci, který došel na práh Horizontu událost - do sféry Změny a bude tímto způsobem (skrz svoje elitní komanda) distribuován do těch hvězdných systémů v Galaxii MD, kde mu jeho ideologická duchovní avantgarda vytvořila Svět Nové Země = na jejich křídlech tam vzlétne - vzestoupí se svými ovečkami. To jsou témata, kterými se dlouhodobě zabývám - viz moje předchozí texty. Ten Vzestup bude ovšem probíhat individuálně - jak bylo v původním nastavení Projektu ČLO-věk...skrz rozhodnutí bytostného Vědomí při nahrávání Duše do Galaktického disku Pamětí Lidstva = po fyzické smrti. Už nehrozí žádné globální kataklyzma, které je podmínkou hromadného vzestupu lidstva jako společenstva (scénáře, které podporují Elity Moci, které oživují Vizi evoluce řídícího Egregoru Moci). Těmto tendencím ale budeme nadále vystavení - setrvačnost rozjetých událostí bude ještě nějaký čas promítat tyto scény do sdíleného prostředí. 

 Portálová kompozice ESTA-LUNA je mystickým obrazem Portálové aktivity, která bude ovlivňovat naše kolektivní cítění ještě několik dní. Má mnoho poloh výkladu a opět nezapomínejme na aspekt jedinečnosti - moje priority jsou moje - mohu pouze navrhovat směry a tyto se pokusit nějak (více, či méně) srozumitelně podat k uvážení případnému čtenáři. Nenosím žádné univerzální Pravdy, ani dogmata k nějakému konstantnímu vzorci chování nebo schématu pokroku v obecně platné definici. Každý si bere to, co potřebuje a co mu ladí do jeho individuálních obrazců souvislostí. Nejsme na žebříčkách a nebalancujeme na vysokých příčkách důležitosti v hierarchii vlivu - jsme solitérním vyjádřením sebe-sama do vesmírného rozměru jedinečnosti bytí - plnohodnotně ke všem prvkům té Jednotné Sítě Reality a otevřeně k přijetí Novostí pro kompozice Změn, skrze které se Světy tvoří a do sfér dimenzí Živosti vnášejí. Jde o přijetí, zpracování a užití informačního toku, který k nám - do světa skutečností - proudí skrz samořiditelné segmenty téže mozaiky Zdrojové Reality. Z každého Bodu Existence (který se rovná bytosti Zdrojové Inteligence) expanduje Vesmír individuálního rozměru chápání sebe-sama.

Taková je i lidská bytost a to jsme my všichni.

 Vložený arianský volací klíč je opět "rozpočítadlo". Není ani tak určené pro třídění bytostí a osobností, ale k prosévání segmentů starého hierarchického Modelu Spasitelů ze zóny nic netušících dobrotivých a důvěřivých lidí (domény uhlíkové andělské RA inteligence). Jako když se ve hvězdné bráně SG-1 rozpadl replikátor na jednotlivé puzzlíky, které pouze v komplexnosti sady (množiny uspořádání) nesly jednotku aktivního Vědomí, dálkově ovládanou řídícím modulem jejich zájmové oblasti vyjádření. Ty střípky Jedu v nás zůstanou holograficky činné ještě nějaký čas - budou se snažit získat původní vliv a sílu moci...tyto tendence budou ale jen virtuálním projevem fantomových dozvuků starého matrixu...přestože ještě mnohým z nás budou znít revolučně a budou atraktivní perzistujícím gravitačním polem původní příslušnosti ke kolektivní Vizi:

Aj-Koda Lamida bista-Še
ána * dána * Marši-de
Longa-Vista Praše-Čista

 Báseň, která kompozici dokresluje, je projevení aspektu Negativní Expozice při tvoření kolektivní reality - jak se jednotlivosti našeho nového uspořádání transportují lopatkovým pásem, který běží naší Přítomností, nabírá hodnoty naších životních zkušeností a tyto v okamžiku nad-kritického součtu překlápí za horizont pochopitelného perimetru vnímání, který tím manévrem poskočí v tom kvantovém poli existence a projeví nový parametr Života:

Šedou Nocí Stíny plynou,
na Řasách se třpytí Zimou;
Slzy jihnou tichým Vánkem,
ze Sna když hovoří Spánkem
Notované Sloky starých Písní
Krůpějemi Okna třísní;
do Srdcí nám Oheň vnáší,
zažehuje Požár Vášní.
Života Sílu rozdmýchá,
Kartami Osudu zamíchá...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Pro představu, jak fungují schémata vzorců chování a myšlení - která při kontaktu nemusejí úplně transparentně "ťuknout" do našeho přímého pochopení daných situací - ale naopak, vezmou nás do vleku svého gravitačního pásma vlivu (jako pasivní veličinu) a tam nás překovají k obrazu svému. Dlužno dodat, že uvedený princip v textech také používám - ale pokud k tomu dojde, tak na to upozorním a také rozvedu smysl takového použití a cíl konkrétního záměru (viz popis Portálové kompozice SANDO-NORIKO). Všechno má svoji lícní a rubovou část a nemusí být nutně špatné - jen by mělo být ozřejmené do souvislostí tak, aby vliv těchto fenoménů mohl každý specificky filtrovat a pro sebe si upravit do polohy užitku a progresivity návazností v cestě, kterou se ubírá:

Forerův efekt a fenomén Chladného čtení
  

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017