Jdi na obsah Jdi na menu

Film TERAPIE LÁSKOU

 Recenze a základní informace o pointě příběhu a osobách, kterých se příběh týká a které ho prožívají, najdeme na stránce filmové databáze...

 Záměrem mého popisu není rozbor chronologie událostí a hodnocení kvality hereckých výkonů - všímám si struktury chování, archetypální nevědomé šablony, uvnitř které se postavy pohybují a na jejímž  základě jednají. Filmové zpracování je trochu odlišné od svojí knižní předlohy - rozdíl je v dynamice děje a v emocionální síle prožitků lidí - skutečnost nebývá tak bláznivá, i když je o "bláznech" - původní příběh je autobiografická zpověď autora a bi-polární porucha není diagnóza, která by vyžadovala ústavní léčbu - zde se jedná o další přidružené činy postav, které vyústily v komplikovaný stav na hraně "vytěsnění" ze společnosti - když ne blázen, pak tedy zločinec...

 Emocionální krize a zvraty jsou v symetrii se samotnou podstatou osobnosti hlavní postavy - učitele dějepisu Pata Solatana - s jeho bi-polární psychickou poruchou, která se vyznačuje tím, že je vše buď absolutně super nebo absolutně špatné - nic mezi tím. Postavit tuto osobnost do příběhu o lásce je přirozeným důsledkem vnímání podobnosti - emocionální projev lásky je také celá škála poloh polarit a zde je použitý rozsah od fyzicky destruktivní nenávisti po nereálné idealizování - obě krajní hodnoty ubližují Patovi i jeho okolí. Přitažlivost filmu pro diváky je ovšem zásluha druhé postavy - Tiffany. Další emocionálně nevyrovnaná, a proto pro Pata zajímavá, osobnost - náhle a nešťastně přišla o manžela a smutek řešila extrémním chováním - hlavně v oblasti sexu. Příběh končí happy-endem - je to klasická milostná romance..

 Archetypální šablona příběhu patří k základním vzorcům lidského chování - bez ohledu na dynamiku průběhu. Na jiném místě jsem vysvětlovala podstatu energie LÁSKY - všechny ostatní podoby lidských emocí a z nich vycházejícího jednání, jsou od této základní odvozené. Všechno vnímatelné v našem životním prostředí je nějakou skupinou těchto (od lásky odvozených) emocí motivováno a na nich založeno. Informace se přeměňují v realitu díky impulsům z těchto emocí - pomocí afektů - a je jedno, zda je momentální projev té přeměny konstruktivní nebo destruktivní...jde o princip tvorby struktur vědomí a ty se jinak než skrze lidský mentální a emocionální systém neposkládají. Pouze ve formátu inkarnace lze nějakým způsobem provádět změny matrice a základních šablon kolektivního vědomí lidstva - v poloze nehmotné existence můžeme jen plánovat a trénovat modely realizace takových plánů - v prostředí světa fantazie v informačním datovém poli.

 Můj přístup k podstatě obsahu informačního komplexu je "nad" tímto mumrajem emocí - vnímám především čas (období), kdy film přišel na českou scénu a okolnosti jeho uvedení do okruhu vnímání lidí. Za důležitou symetrii považuji fakt, že v den premiéry (28.2.2013) byl současně uvedený i animovaný příběh pro děti (a nejen pro ně) "Čtyřlístek ve službách krále", na který děti čekaly a první víkend byly sály s Terapií láskou prázdné - všichni rodiče museli dát přednost přání svých dětí... dále je důležité, jak se jmenuje film a postavy v něm - TERA-PIE LÁSKOU je zajímavé spojení významů - ale zajímavější je kódování původního originálního názvu: SILVER LININGS PLAYBOOK vnímám jako "stříbrem lemovaný (okovaný) scénář hry" - S-TŘÍ-BŘITÝ kov je základní součástí projevu prvků hmoty uspořádání struktur prostorových objektů - proto taky současnou éru existence chápu jako "stříbrný věk" (nikoliv zlatý) - to kódování má více vrstev a jednou z nich je symbolika těch kovů - statického a neměnného zlata a stříbro, které se musí manuálně leštit, aby ho nepokryla patina...podrobně o stříbřitých kovech (elementech) píšu v popisu grafických obrazů komplexu PAN-TERRA . Tady je symetrie s přeloženým názvem filmu - TERAPIE a pojetí "scénáře hry" nebo "hracího manuálu" je v souladu s pojetím významu energie lásky v linii běhu života.

 Hlavní postavy PAT a TIFFFANY jsou taky naplněné symbolikou a navigací k dalším symetrickým informacím, které se dají složit do asociační řady s aktuálně vnímanými globálními procesy. PAT známe z šachů - je to remiza, hra končí nerozhodně a nikam nás tedy neposunuje - ve vztahu k pointě příběhu je tato symbolika o jeho úloze - znamená, že takto projevovaná a chápaná láska je již trochu "mimo"...jde o "instinktivní" a "nevědomé" zacházení s emocemi, které neberou ohled na nikoho a na nic - pro nové (stříbrné) pojetí jde především o gravitační a magnetické síly energie prostoru, která je prožitkem modifikovaná v mnoha dalších "dimenzích" - nejde už jen o "hormonální" vztahy, ale o komplexní pohyb uvnitř prostoru, sdíleného lidmi a také dalšími entitami a životními formami - prostorem, který překračuje hranice rodné planety - tam už nelze s sebou vláčet zátěž v podobě signatury karmy - následky našich činů je potřeba procítit v mnoha-polohovém spektru dopadu dříve, než je realizujeme - příčiny našeho jednání se už nenacházejí kdesi v šeru minulých existencí, které vnímáme stěží v hypotetické podobě - příčina je součástí následku a akce v sobě obsahuje varianty možných reakcí - nedá se tvrdit, že naše rozhodnutí jednat je v rukou "osudu" nebo výsledkem "svobodné volby" - je dynamickou součástí toku energie v procesu, kterého jsme součástí a buď tomu rozumíme a chápeme souvislosti - pak můžeme vědomě v průběhu událostí spolupracovat - sladit se se směrem a účelem toho toku událostí v čase a v prostředí nejen našeho života, nebo nechápeme a pak musíme důvěřovat, že naše rozhodnutí jsou v souladu s optimálním tokem času - vedení ponecháme na podprahovém empatickém vnímání. Netvrdím, že takto to už běžně funguje, ale vím, že systém, do kterého se pomalu nasunujeme, takto nastavený je...

 Podobně bych mohla rozebrat TIFFANY a dát název do souvislosti s filmem "Snídaně u Tiffanyho", který byl také o lásce a komediálně laděný a třeba rozebrat i "motto" Patovy rodiny: EXCELSIOR (nadřazený nebo spíš "vyšší" princip), které je rovněž mottem města New York...atd.

 V této ukázce jsem za příklad použila film - ale synchronicity se nacházejí kdekoliv a já se jen dotkla možností, jak pracovat s "jazykem" prostoru a tím otevírat vrátka do širších souvislostí a přitahovat si větší okruh pro pohyb vědomí (načerpávání informací) - snad se mi to postupně bude líp a líp dařit - vyjádřit se komplexně a srozumitelně...