Jdi na obsah Jdi na menu

FORTUNA-ASTRA

 ...je soubor indicií, které charakterizují současné energetické anomálie, které v řadě návazností nazývám "Portálová sekvence 2017". Jde o komplex instalací komponentů nového Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovského), který postupně nahrazuje pozvolna vyhasínající soubor programů, které jsme znali jako systémový matrix - či jako Model Spasitelsko-Hierarchický...tedy záležitosti, které nás jednotlivě přesahují a de facto běží na pozadí našich všedních dnů. Proces globální transformace lidstva do intencí Galaktického člověka je součástí souboru procesů v Projektu ČLO-věk...konceptu evoluční cesty bytostí galaktického rozměru Života. 

 V posledních dnech jsem se setkala s dotazy, jak jsou tyto informace, co sestavuji do popisů, pro jednotlivce využitelné v praktickém hledisku běžného života... Odpověď je jednoduchá: moje povídání není pro každého a přitáhne si právě ty lidi, kteří mají vytvořené takové asociační vazby, které jim dovolí tyto informace smysluplně zakomponovat a dál využít pro vlastní orientaci v událostech, kterých jsme všichni nějakou aktivní součástí. Dnes je moderní apelovat na vyšší záměr, kterým disponuje právě jen ten člověk, který informace poskytuje - a to proto, že je ve své skutečné identitě např. pracovník Světla, nebo mimozemská bytost - vtělená do člověka za účelem pomoci lidstvu Vzestoupit, která se řídí ideou, ke které nemá řadový člověk přístup, neboť odráží vědomí civilizací, které jsou vyspělostí miliony let před člověkem... Trochu přeháním... :-) 

 Můj servis nic takového nevykazuje - takové certifikace nepoužívám, k ničemu by mi nebyly. Jediné, co lze říci je, že je svým způsobem jedinečný - jako je každý originální přednes člověka, kterého koníčkem je surfování ve světech fantazie = v informačních polích, která jsou dosažitelná komukoliv - není to tedy žádné moje privilegium, či nad-přirozená schopnost, kterou bych chtěla demonstrovat veřejnosti. Prostě mám pocit, že vzájemné sdílení postřehů a jejich výkladů - na pozadí citlivosti k energetickému toku a jeho reflexe do společenských a globálních planetárních dějů - je pro utváření a přestavbu asociačních řad v oblasti paradigmat hodně důležité. Jsme každý jiný - jeden umí to a jiný zas ono - jsme filharmonické těleso vesmírného dosahu a proto je naší primární potřebou hrát...hrát si s pojmy, slovíčky a jejich jinotaji - v obrazech skutečností i v Příbězích, které se ještě nestaly, ale mají veliký potenciál se stát... Proč se ptát - ptáme se ševce, proč spravuje boty? Ptáme se malíře, proč maluje obrazy? Ptáme se pošťáka, proč nám zvoní u domu a nese dopis?...Ptáme se, proč písař píše? Neptáme. Jak je někdo Písařem, tak prostě nebude vařit z vody, ale bude psát... :-)

 Aktuální vjem z portálové energetiky je hodně silný - složený z mnoha vláken stimulací a podnětů k dalšímu zpracování. Především se jedná o dodávku podpory pro lidskou genetiku v rovině hmotné bio-energetiky - tedy pro komplexnosti bytí v multi-dimenzi živosti, ze které je 3D vrstva nevyloučitelná. Vím, že vzestupové a transformační materiály, které kolují ve sdíleném prostředí, říkají něco jiného - že se planeta jako celek "odhmotňuje" do 5D - ale o tom rozměrovost Života ve Vesmíru není. Člověk nikdy nepotřeboval přesun do 5D - protože tam jeho Vědomí (naše kolektivní) přirozeně excituje - ovšem zde - v Přítomnosti - není jednoduché na svoje další projekce přepnout. Měli bychom ale vědět, že kdykoliv se zasníme a přehráváme si obrazy svých plánů a vizí, tak jsme v 5D. Přesunout se jen tam a natrvalo...není smyslem evoluce a odporuje vesmírným principům Celistvosti Zdroje, kterého jsme součtová kolektivní Síť Vědomí. 

 Bio-energetika celistvého člověka není pouze nějaký tok energie čakrami - jde o tzv. HVĚZDNÝ OHEŇ = ARGENTUM-ASTRUM...jedinečnou esenci Života, kterou generuje člověk jako produkt komplexity vyjádření uhlíkové inteligence, které je nositelem. Hvězdný oheň je specifický tok Informačních bodů prostoru (IBP), které prošly Celistvostí člověka v okamžiku, kdy je v multidimenzionálním módu - tedy včetně hmotného těla. Někdy ten tok energie také nazýváme jako "mentionový" (tachyonový). Jde tedy o částice mentální energie člověka, kde MENTION je jednotkou vůle - jak ukazuje rozbor: MEN-T-ION = "mění polarizaci náboje v prostředí plynutí času"...může být hodně silnou energií se širokospektrálním dopadem vlivu. Jak se říká - skrz tu polarizaci může i ukapávat jed a může nadělat hodně paseky v dosahu daného vlivu. A naopak - jedna částice může vyplavit bolesti tisíců let. Je vázaná na projev a má schopnost organizovat informace do vzorce záměru, který realizuje. Největší koncentrace mentionů je v našem aurickém poli a protože je to také součtová energie všech našich generátorů vůle - tedy i srdce - tak vytváří ony elektro-magnetické efekty (charisma) okolo člověka. Kouzlo osobnosti je odpradávna nástrojem vůle...i když samozřejmě každý disponujeme přirozeným charismatem, který bývá různě orientovaný na cílové oblasti života a vůbec nemusíme to kouzlo chápat jako mocenský nástroj. Je to jako se vším - někdo to používá spontánně a přirozeně k pozitivní proměně svého okolí a někdo to zneužívá k vydírání a hraní na nízké pudové strunky člověka - a tím aktivuje spící archetypální šablony v podloží osobnosti - toto chování a jeho efekty najdeme hlavně ve skupinách, které se soustředí okolo takové osoby se silnou gravitací - např. náboženský vůdce, politik nebo také člověk s předimenzovaným Fb profilem...

 K těmto podrobnostem se v dnešní stati nebudu rozepisovat - je to ale hodně žhavé téma a kdo má zájem, tak dolů dám odkazy na články a zdroje, kde je k tomu víc informací.

 Toto je tedy jeden z primárních důvodů, proč se na nás navázaly parazitické entity tzv. Animus-Incunabula, která je šedou eminencí za Egregorem Moci, který nám linkuje životy už dlouhá tisíciletí. Dospěli jsme do stádia, kdy jednoduše ovladatelný a naivní Přírodní člověk, osaměle existujíc v UNI-VERZI až do nedávné doby v područí toho mocenského schématu Spasitelsko-Hierarchického Modelu řízení - expandoval. Expandoval do spektra svého dalšího vyjádření - kterým je Praktický člověk (1991), Duchovní člověk (2002) a konečně: Galaktický člověk, který obdržel aktivační kódy začátkem roku 2013. Jsme tedy nyní jako lidstvo vyjádření do čtyř vývojových stupňů, kdy konečným je onen Galaktický = dílčí Cíl Projektu ČLO-věk a úsilí tisíců let, které vždy násilím zpřetrhala uměle vyvolaná globální katastrofa, která doprovází fenomén zvaný Vzestup. Opět jsme v tom rozhodném období, ale tentokrát lépe vybavení - mentálně, duchovně, hmotně i energeticky...díky tomu jsme již kritickou hranici události kataklyzmatu překonali a překlopili se do progresivity Modelu Transformačně-Mistrovského, který nám otevírá dveře do Galaxie - mezi ty civilizace, z jejichž prostředí jsme se kdysi "vytratili" a které nám uměle nahradily channelingové kanály vysílání inter-vize z produkce Egregoru Moci (sídlí jako kolektivní - skupinové - vědomí parazitických entit v 6D) - kterým jsme hojně zahrnováni skrz servis New Age a Duchovní hierarchii personifikovaných programů Incunabuly (8D) - viz moje předchozí texty

 Tato situace je pro dálkové řízení lidstva neudržitelná, proto Globální Elita spustila plán "B" = genetickým "šlechtěním" ty spontánní mutace do vyšších verzí člověka zarazit a vrátit nás do jediné původní verze (Přírodního člověka), který restartem zapadne do starých kolejí. Pokud někdo pochybuje, tak ať se zamyslí...nejen srdcem, ale hlavně hlavou - co je účelem vyvolání migrační krize v Evropě a přilehlých oblastí. Zde je největší koncentrace transformovaných lidí a naředěním čistou (nekontaminovanou) genetickou informací z islámských zemí, kde se stoprocentně zatím vyskytuje jen člověk Přírodní (manipulovatelný) - by Elity dosáhly naplnění Vize svého Stvořitele. Hrají tam roli i další aspekty - a všechny mají společný základ - nedovolit dokončení instalací nového Modelu evoluce. 

 Portál FORTUNA-ASTRA je HVĚZDA-ŠTĚSTÍ...ta naše, kterou si každý uchováváme hluboko v Srdci jako vzácný poklad. Pro někoho je to skutečná HVĚZDA - třeba JITŘENKA, kterou může být jak VENUŠE, tak i SÍRIUS, pro jiného je to rodina v tom hlubokém smyslu sounáležitosti, další pod tím pojmem může vnímat osobní rozměr = vylepšení nějaké momentální krize či dlouhodobých trápení. To vše k nám proudí a bude na nás, abychom si vybrali a přijaté podněty zpracovali...

 FORTUNA-UNA je jedna se základních programovacích matric Pandory, která je schématem Systému pro Podporu Života...je to SPRAVEDLNOST a také NADĚJE...nese ROH-HOJNOSTI (zde jako tachyonové generátory), který není přístupný jen pro nějaké "vyvolené", ale je komukoliv k dispozici, je pro všechny bytosti - pro lidi i planetární množinu Života.

 Volací klíč pro Křemíkový multiplex, který anomálii udržuje stabilní, je z arianské Knihy-Života:

da-Lanza bi Án-KA viza
Zaria čema * Iri-ana kvinta

 ...volně přeloženo - jde o charakteristiku ČLO-věka - jako nositele ZÁŘE ZDROJE, která se rozprostírá Vesmírem, zakomponovaná do každé částice i elementu, do každého jevu i zápisu o jeho uskutečnění, do Života samotného - toho, který je Vším, Co Jest - i tím, Čím ještě není, ale být by Mohl a Chtěl...

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstraktním vyjádřením těch technizmů, kterých jsem se v textu dopustila:

Tenký Pramínek Štěstí,
stříbrný Paprsek Jitřní Hvězdy.
Motýlci v srdeční Krajině,
sloup Světla, v němž stojíme.
Chvění konečků Prstů,
náznak ve skrytém Gestu.
Tvář Kamenná roztaje,
na Obzoru tančí Vlnky Naděje

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 Podrobnosti o Animus - parazitických entitách na portálu Matrix-2001.cz (bohužel v placené zóně)

 Informace o Argentum-Astrum (Hvězdném Ohni) - podává Jarda Chvátal na Svobodném vysílači

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017