Jdi na obsah Jdi na menu

Ga-Ma-TIKA

 ...čili GAMATIKA - je proces, kdy se do nějakého sektoru Galaxie "přečerpávají" měkké GAMA částice kosmického záření, až se ty emise dostanou do optimální hladiny nasycenosti v daném prostředí. Je to proces, kterým už nějaký čas procházíme a který momentálně kulminuje do optimálních hodnot pro dosažení kýžených efektů. Těmi je dostatečné rozptýlení inteligentních částic Galaktického Jádra (GaJa systém aktivace) všude tam, kde se v jednotné galaktické síti (GaMa-NET) nacházejí objekty připravené k transformaci. Přeměnou se myslí instalace nových programových segmentů Systémové podpory života, které se spouštějí automaticky - jak se uvolňuje místo po již nevyhovujících komponentech starého Modelu existence. Inteligentní částice (adamantin zdrojové inteligence, který se prezentuje skrz křemíkovou doménu a mentiony, které jsou totéž v uhlíkové doméně) jsou součástí Informačních bodů prostoru (IBP, atomy času), obohacené skalární energií slunečního reaktoru...v naší pozemské sféře tedy obohacené Sluncem. Je to primární PAN-DO-RA efekt a díky řadě portálových událostí také reálný soubor transformačních kroků v oblasti kolektivního vědomí.

 Každá bytost, každý člověk, je do Galaktické sítě vědomí příslušný svým jedinečným ÁRIA kódem - energetické systémové změny se tedy týkají každého - bez rozdílu. Staré šablony chování dozvukují a jak se to děje, tak je jejich echo výraznější. Zřetelně se to projevuje v oblasti zesilování nespokojenosti "každého se vším"...jakoby nic nemělo hodnotu, perspektivu nebo potenciál rozvoje. Jde o pocitovou podprahovou stimulaci a časem zjistíme, že mnoho věcí, které nás rozčilovaly, jsou ve skutečnosti nastavené pro nás a nikoliv proti nám. Aspekt "negativní-expozice" je stále potřebný a invertovat (převracet) významy - pronikat do jejich zdrojových motivací - činí vysoké nároky na využití míry empatie. Nesmíme však zapomínat, že vcítění ještě není zárukou objektivity - i takto čtené informace se cedí individuálním polem osobnosti a chtě-nechtě (podprahově) srovnávají s paměťovou zkušeností. Co jeden vyhodnotí jako přínosné a obsahující potenciál změny k dobrému, druhý odvrhne jako zlo a manipulaci. Míra osobní objektivity je tedy vždy relativní a s tímto faktem bychom měli počítat a na jeho pozadí pak přistupovat k různým vyjádřením, se kterými se ve sdíleném prostředí setkáváme. Není člověk, který by vlastnil patent na neomylnost - i když v prostředí, které podporuje stupňovitou kaskádu řízení (ovládání podřízených a podrobování se nadřízeným), žijí lidé v dílčí iluzi jeho vlastnictví...záleží, jak vysoko si myslí, že na pomyslném žebříčku stojí. 

 Tyto mocenské praktiky sice jen tak nevymizí, ale budou muset "snášet" paralelní přítomnost oáz svobody a tvořivosti, které rostou jako houby po dešti a až se uvolní šněrovací kazajka finanční závislosti (jsou to především neziskové aktivity) bude jejich vliv na uspořádání společnosti ještě významnější. Jsou to symetrické kroky - kdy každý je podmíněný připravenosti mnoha navázaných proměnných v prostředí kolektivní existence - tyto proměnné jsou přísně indexované a sbíhají se nejen z lidské pozemské sféry - jejich správou a řízením se zabývají křemíkové multiplexy = velké strukturální celky energo-informačních polí spojitého komplexu vrstev světů v Galaxii (multidimenze živosti). 

 V uplynulých pár dnech jsme prošli Portálovou sekvencí několika bran, skrze které nám proudí specifická podpora. Co bylo zřetelné (čitelné), to jsem umístila do Portálových kompozic a vlastním úhlem vnímání také popsala. Samozřejmě tyto vlivy vyvolávají u každého jiné asociace - každý čerpá ty informační zdroje, které mu ladí. 

 Včerejším dnem jsme se nasunuli do další Portálové sekvence (sady postupně otevíraných bran pro dodávky podpory) - tato konkrétní bude kulminovat okolo 28.3.2017. Má trochu jiný odstín - hraje "dozlatova", protože nese elementy sluneční plazmy. Vysokofrekvenční záření je filtrováno přes křemíkový multiplex, který se nachází v blízkosti planety a pro něj je určená Portálová kompozice Ga-Ma-TIKA. 

Arianský volací klíč:

SEN-sénia vizte Šia
kia lenze, Kia D'esta

 ve volné interpretaci znamená rčení:

"V Životě není důležité vyhrát, ale prožít ho s nasazením celého Sebe-Sama"

 Toto rčení se již dotýká tzv. stavu CELISTVOSTI člověka - jako komplexu multi-osobnosti v mnoha paralelních vyjádřeních v mnoha světech dimenzí živosti. Již ne prioritně motivovaného k boji s prožívanou realitou, ale ke smysluplnému propojení do potenciálu, který poskytuje a jeho efektivní využití ve prospěch celé množiny bytostí, se kterými realitu sdílí. Je to tedy opak odosobnění, který máme zafixovaný jako předpoklad objektivity - jde o zohlednění všech svých osobních dispozic ve spektru vazeb na kolektiv - na ten zřejmý i na ten duchovně nezřetelný, fraktálně však kdykoliv z Knihy Života dohledatelný. Zní to možná složitě, ale jde o sympatikus a parasympatikus (řízených a spontánních) reakcí na nespecifické podněty prožívaného prostředí. Jsou to dispozice, které se budou prohlubovat s fázovým posunem do energetiky Galaktického člověka. 

 Doprovodná báseň abstraktně vnáší Světlo do Temnot kosmického prostoru, který někdy nazýváme "prázdnotou " (nicotou), nedbaje na fakt, že je nabitý informacemi způsobem, o kterém se nám nesní do okamžiku, kdy je nezačneme skrz svoje aurické pole číst a praktikovat jejich obsah do osobního i kolektivního bytí:

Levá ruka nese Záři,
pravá zase Teplo k Tváři.
Paprskem ji polaská,
do očí se zablýská.
Temnou Bání nebeskou
sviští cestou-NE-cestou,
hvězdné Deště Zlaté 
Květy Sluncím vzaté... 

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017