Jdi na obsah Jdi na menu

GA-TÓR

 ...je Galaktická Brána, která je součtovou hodnotou všech jejích menších předesílek, které jsme již zaznamenali a kterými nám celý rok proudí jeden Zázrak za druhým. Možná nejsou prozatím příliš zřetelné, možná jsme ještě nezaznamenali jejich efekt v nějaké hmatatelné podobě - ale jsou tady, v naší blízkosti. Stačí pozorněji sledovat průběh událostí a jejich vliv na naše aktivity, všímat si podobností v maličkostech a pak se projeví i ty větší změny a novosti, které jsme již připraveni přijmout a zakomponovat do běžné reality.

 GA-TÓR se otevírá pro expanzi kolektivního vědomí  = planetární noosféry - do nových světů v Galaxii MD. Vytvářejí se lavinovitě - jako když rozkvétá pupeny obsypaný strom  - rozvinují se do prostorového vyjádření z Příběhů, které jsme my a další civilizace zapsali v průběhu věků do listů (vrstev) galaktických Knih Života. Některé už virtuálně známe, navštívili jsme je ve snech a ve vizích, kdy jsme popustili uzdu své fantazie. Některé jsme sami kdysi pomáhali spřádat - jejich osnovu do variet prožitků, které zvaly další bytosti k vyzkoušení, testování a posouzení - zda jsou schopné a vhodné nést život a zda mají dostatečný potenciál ho podporovat v rozvoji. Sídlí tam stíny naší přítomnosti a pro mnoho z nás jsou tak skutečné, že je považujeme dávno za svoje hvězdné domovy. Jsme účastní na Projektech jejich osídlení a jsme autory schémat uspořádání společnosti, která jsou pro tu oblast žádoucí. To vše jsme si v jiných podobách sebe-sama prožili a zapsali, abychom se k těm záznamům mohli příležitostně vracet a čerpat z nich náměty, nápady a inspirace při skládání dalších projektů existence. Tyto Síně Záznamů se nám letos plně otevřely a novým prožitkem jejich obsahu byl odstartován onen rozpuk Galaxie. 

 Jsou to příležitosti pro člověka v Galaktickém uspořádání - pro člověka v Celistvosti své multi-osobnosti - člověka, který plně chápe svoje postavení v aktivním Modelu Magistra (Systému Podpory Života) a zná podrobnosti svého životního motivu. V rovnováze představ a skutečností - tedy člověka, který ví kde žije, jaká je společnost, ve které realizuje svoje plány a umí tyto představy té skutečnosti přizpůsobit do té míry, aby neobelhával sám sebe, či svoje spoluobčany, kteří tíhnou k idealistickým obrazům probíhajících procesů Transformace. V uměleckých a kreativních abstrakcích lze svoje bombastické představy uplatnit s podobným efektem v poli variant - bez zbytečného dramatu v poli skutečností, které je velmi citlivé na projevy sebe-klamu a vizionářské úlety. Je to o proporcionalitě projevu a stavu prostředí, kam je projev směřován. Jedná se o konkrétní výlevy nezvládnutého spirituálního ega, které se v posledních dnech ve sdíleném prostoru vyrojily - jako efekt exotických energií z Galaktického Jádra, kterým jsme vystavení. 

 Jsme ve fázi "přepólování" - nikoliv zemských magnetických pólů (jak straší někteří katastrofičtí vizionáři) - jedná se o přepojování "jádra" spojitého pole Vědomí, které v procesu Transformace nazýváme Modelem Evoluce. Jádro starého systémového matrixu bylo již spakováno a odesláno (viz předchozí popisy) a jádro nového Modelu Magistra se roztáčí v gravitačním středu Galaxie. Manévr obrovských rozměrů a také rozložený v čase - není to nic náhlého - vše běží za plného chodu, proto jsou změny instalovány na pozadí běžných denních aktivit v populaci. Velký nápor je kladený na duchovní sféru člověka - jde o energetickou náročnost, kterou si dynamické posuny vyžadují a kterou pokrýváme svými emočními A-HA prožitky. Mnozí stíhají procesy mapovat a zpracovávat vlny novostí - a to je důležitým aspektem ukotvení nově instalovaných komponentů spojité sféry Života.

 Nelze vypsat všechny podrobnosti a vjemy okolo aktuálních energií - každý prožíváme jinak a v jiných souvislostech, to obecné a zřejmé si umíme každý specificky rozvinout a načerpat si z toho inspirace nebo poučení. Každý portál je i cíleně individuální - to je specialita, kterou možná trochu opomíjíme tím, že na Transformační změny pohlížíme jako na globální procesy planetárního a galaktického rozsahu - ovšem podle principu fraktality se to velké smršťuje v polích sobě-podobností do našich soukromých malých rozměrů vnímání a postihuje naše konkrétní životy v kruhu blízkých a rodiny. 

 Portálová anomálie GALAKTIKA (GA-TÓR) obsahuje několik kódovacích sekvencí v celé škále polarity projevených vlastností. Především tam rezonuje HÁTOR, která je proměnlivou silou projevené lidské Lásky, která dokáže ten polarizovaný rozsah plně obsáhnout - od maximálního pozitiva po maximální negativum, i když zdrojově je neutrální energií Vesmírných principů. Hátor je archetypem kopírování božství lidskou bytostí, která ale v hmotném prostředí nedokáže aplikovat svoji předlohu v ideálním obraze. Je to ukázková, i když zřejmě fiktivní, persona společnosti, která je zasazena do prvopočátku uplatnění Moci skrz elitní rody a skupiny zasvěcenců. Egyptští faraoni a jejich iluze božství, faktory - které z obyčejných smrtelníků dělaly psychopaty a mnohdy také masové vrahy - kulty osobností a jejich rodin, které tisíce let směrem do současnosti, vždy na nosných liniích zasvěcení,  pověření jedinci přenášeli jako štafetu Moci - dnes již v matném a neznatelném odlesku původní slávy, doznívají u současníků, kteří tento archetyp aplikují do moderních společenských vazeb. Je to alegorie symetrií galaktického Zřídla Života s prezentací vyvolených jednotlivců do lidské domény. Zvýrazňuje "vzdálenost" skutečných hodnot v kolektivním soužití populace a fikcí, které se nám snaží tito vyvolení pověřenci předkládat jako obrazy světa. Čerpáme ze svých odkazů v galaktických knihách a některé z nich nás vždy prozradí a zprůsvitní různé tendenční aspekty chování. To jsou témata ke zpracování - na osobní i kolektivní rovině - ale jde to jen skrz maximální upřímnost - k sobě i ve veřejném profilu...

 PRIMA-GALAKTIKA je Galaktický ČLO-věk a jeho nová Cesta za Dobrodružstvím. GÁTOR může také být zkráceně ali-gátor a na jeho podstatu nasazené další negativní kódování v reálném prostředí elitních univerzitních skupin. Z důvodu onoho "přepólování" je momentálně v energo-informační sféře potřeba analyzovat a prociťovat skrz negativní expozici přijatého datového významu...jde o aplikaci asociativní metody fuzzy-logic a širokospektrálního schématu vnímání vazeb a souvislostí. Jde o metodu asociační symetrie, která je základní technikou zpracování dat v oboru Infonika, která popisuje nové aspekty v Modelu Magistra - ty, které byly v hierarchii moci spasitelského modelu (starého matrixu) významně blokovány nebo byly úplně neznámé pro daný rámec projevu Života.

 Portálová kompozice GA-TÓR obsahuje volací klíč pro příslušný Křemíkový multiplex, kterým je tentokrát celá síť prastarých artefaktů, uložených v dávných dobách do oblasti planety Země - do jejího těla i na oběžnou dráhu, do jejích dimenzionálních kapes a také do noosférických oblastí, některé jsou umístěné po Sluneční soustavě - na Marsu, na Měsíci a dalších místech...je to mentionová (tachyonová) síť, kterou zásobuje Slunce a koreluje samo-spouštěcí "mechanizmus" překlápěcích kroků dominového efektu Transformace, který je sekvenčně fázovaný z Projektu ČLO-věk a přímo korelovaný stavem kolektivního vědomí. Nikdo sám, ani skupina osob, nemá moc a sílu těmi procesy pohnout nějakou přímou akcí či projeveným záměrem - jede to v zrcadle kolektivní vůle, přes nad-kritické hodnot těch uživatelů, kteří si jednotlivé aspekty novostí berou za své životní krédo, žijí jeho motivy a tyto mají vědomě zakomponované ve svých životních filozofiích. Všechny scénáře vesmírných bitev a válek těch dobrých proti těm zlým - jsou projekcí fantazie - obrazy nacítěných Příběhů oněch překlápěcích sekvencí - do akční podoby dramatu, oživeného personifikovanými silami a jejich hrdinskými činy. To je také důvodem, proč jsou všechny ty spasitelské a zasvěcené výjevy irelevantní vůči běhu skutečností - odrážejí nefyzické projekce mysli a tyto bývají vždy poměrově zvětšenou kopií osobních vizí jednotlivců. Naše touhy přispívají k utváření životních orientací a tudy vede cesta ke změnám - pokud jsou tyto vize a záměry sladěné s aktivními procesy, pak rozšiřují vědomí do celistvosti vnímání a vhled do intencí Zdrojové Reality pak předává zpětnou potvrzovací vazbu - jako otisk razítka původu a správnosti. Jsou to všesměrová křížení a tyto, pokud je podchytíme v toku dění (synchronicity) a dokážeme smysluplně zpracovat a pochopit jejich sdělení, jsou pak laboratoří ověření správnosti našeho konkrétního počínání.

Pri-Ama Liba
Da-Nata mia
Mia Má-Gia draga
Via-Čenza Kamia Gan-ga

 Je to úryvek z manuálu hry Posvátný Labyrint - říká hráči, aby šel zpříma, hrdě, že se nachází v úseku, kde všechno, co ho znepokojuje a děsí, je projevem přeskladby herní reality a protože nejde o restart, může tou fází zmatku projít a poučit se v poznávání toho, co se jen tak nezažije - je to unikátní soustava na sebe navazujících přestavbových akcí a proto by měl vypnout všechny nesymetrické vjemy do módu negace = převrátit si nabízené významy a nedat na to, že zkušenost říká, že je něco špatně. Naše hledání v paměti bývá totiž často zbrklé a nedůsledné - skočíme na kdejaký špek a tento si ochotně bereme za určující parametr běžnosti...

 V kompozici uvedená báseň opěvuje člověka - coby galaktickou svrchovanou bytost, která je povznesená nad malichernost profitu na tom, co beztak poběží, i když nebude prezentovat svoji nenahraditelnost v dané sféře existence:

Na Stříbrném Plátně Vesmíru
jsme Hvězdami Míru, Avatary Smíru;
Spravedlnost v Krvi neseme,
k sobě přísní, druhým vesele
rozdáváme Střípky Štěstí,
Naději, co Lásku věští.
Mapu Cesty Časem malujeme
na Balíčky Radosti pro ty, co milujeme

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Jsme stále pod vlivem včerejšího úplňku v Blížencích, který nese charakteristiku "magický"...nechme jeho energii volný průchod a dovolme jí pročistit nás stříbrnou září na pozadí mrazivé noci. Pokud bude vyjasněno - samozřejmě...

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017