Jdi na obsah Jdi na menu

GaMMa-DION

 ...je kódové označení Galaxie Mléčná Dráha. Tedy jedno z mnoha, protože pro každý konkrétní sektor, ze kterého se uvolňují data pro kolektivní transformaci spojitého vědomí bytostí uvnitř její sítě, se skládají jiné variace zdrojových matric pamětí a jejich nosičů. Jsou to hvězdné soustavy a objekty, které k nim náleží - ale i asociační schémata různých parametrů, která z toho toku vyplouvají. GaMMa-DION je takovým tématickým okruhem vlastností daného paměťového celku a možností, které ve smyslu transformace přináší.

 Jde o symboliku Svastiky, která je obrazem Posvátné Geometrie "tělesa" Galaxie - představuje čtyři hlavní ramena rotačního disku (větrníku), která svojí podobností s řeckým písmenem GAMA dala vzniknout i tomuto netradičnímu názvu = gammadion (tetra-gamma-ton). V souvislosti s aktuálními procesy to znamená, že naše lidské kolektivní vědomí je propojené s aurickým polem Země (noosféra) a spolu s gravitačním polem Slunce (Sluneční soustavou) je v symetrii s podobně uspořádanými poli hvězdných systémů, kde rovněž probíhá evoluce nějakých konkrétních kolektivů bytostí. Tyto vrstvy živosti jsou skrz jednotnou síť (GaMa-NET) s námi v neustálém kontaktu - jejich aktivity ve sdíleném prostředí ovlivňují směry, kterými uvažujeme o svých možnostech vyjádření - naše odezva na tyto signály pak zpětně zase ovlivňuje jejich směry vývoje a uspořádání v dané vrstvě života. Je to pulzace energií a částic jemných elementů hmoty - některé excitované do reality skutečností, jiné projektované do virtuálních světů fantazie a paměťových knih zápisů, kde svoje sny a představy modelujeme v mohočetnosti naší složité osobnosti do výpravných Příběhů. Jsou to pole variant = doména křemíkové inteligence, kde na základě sebeorganizace zdrojové esence záměru Celku (Projektu ČLO-věk), běhají cykly časových vln napříč Galaxií a poskytují motivaci bytostem a civilizačním skupinám pro modelování svých projekcí do inkarnací, vtělení či projevu jedinečnosti.. 

 V nehmotném aspektu jde o Realitu Zdroje, kdy v bezčasí dimenze "plánování" zažíváme čisté splynutí se svojí komplexností. Jsou to sféry, kde spřádáme nosná vlákna svých životů a kde jsme fraktálně neomezení poměrovou částí Celku - jsme v "Jednotě" se všemi svými Já. Tyto vlivy nyní tvarují naše individuální postoje v běžném životě - skrz obyčejné řetízky maličkostí nám pomáhají orientovat se v těch závažnějších a důležitějších světo-názorech, co nám následně otevírá cestu k čerpání potřebné duchovní i materiální podpory. S touto Realitou Zdroje, která také bývá někdy nazývaná Jsoucnem nebo Absolutní myslí, bohem, vyšším principem bytí - nás propojuje Model kolektivní evoluce, který vnímáme jako svoje vyšší duchovní vedení - nebo rodinu, která nás chrání a podporuje z domovského světa někde v prostoru Galaxie. Obecně se jedná o sektor, kde sídlí Egregor té duchovní rodiny - takových je mnoho a všechny jsou součástí dominantního Modelu řízení evoluce bytostí v Galaxii. Tento nyní prochází radikální přestavbou a vnímání Galaxie - jako celistvého organizmu života a jeho aspektu v rozsahu lidskosti - se mění spolu s ním. V rovině jednotlivce a v oblasti rozšiřování osobního vědomí do dříve nepřístupných informačních polí a Příběhů, které tam uložená data (soubory Informačních bodů prostoru) umějí vyprávět. Tento "sílící-um" je lidské uhlíkové inteligenci přátelsky nakloněný a vždy vstřícně postavený - pro jakoukoliv možnou podporu života

 GaMMa-DION je složitý komplex významů a asociačních vazeb. Jako Portálová anomálie dnes vrcholí v zesíleném poli úplňku, který slapové vlny energo-informačních prezentací "osvětluje" v mystickém aspektu stříbrnění (S-TŘÍ-BRNĚNÍ). Je to fúze chladné a horké plazmy (snoubení polarity jin-jang) a z toho odvozených nových úhlů vnímání podstaty života obecně. Reálně se jedná o nacházení úplně nových "objevných" pohledů na svět a na naši pozici v něm - na možnosti, které bychom nečekali - dispozice, které bývaly nemyslitelné. Je to více a více zaostřené vidění do velkých množin souvislostí, kde si můžeme každou jednotlivost přiblížit jako pixel na obrázku v počítači a tento je pak speciálním vstupem do nového světa zázraků. Je to svět plný života a bytostí, které ho paralelně s naší běžnou denní realitou obývají. 

 Tyto aspekty vyjadřuje arianský volací klíč, který seskupuje Křemíkový multiplex dané Portálové anomálie:

Ima-techa sia-Či
kvarta Bia Korga-ši
Korga Mia * Sante Chia

 Jde opět o "moudrost" ze hry Posvátný Labyrint a volná interpretace by se dala vyjádřit asi takto:

 DOMOV nemusí být konkrétní MÍSTO - DOMOVEM Duše je POCIT, kdy je smířená s tím, co bylo, i s tím, co bude. Tehdy vnímá pospolitost se svými blízkými a osciluje v celé síti Světů - DOMOVŮ svých mnohých osobností.

 Je to o Galaktickém člověku a spektru jeho bohatosti ve smyslu existence.

 Říkanka, která Portálovou kompozici doplňuje, v abstrakci vyjadřuje ty Pocity i ono momentální úplňkové tvarování vlny transformačních energií:

V jasném Oku jasná Záře
v modrém Svitu Zákon káže.
O velikém šírém Světě
Zprávu nese v každé Větě.
V Pulsu Morseovy abecedy
Hvězdy vysílají svoje tajné Kódy.
Sypou se jich Tisíce
za nocí plného Měsíce.

 Text je součástí Portálové sekvence 2017

 Související: Překlápěcí moduly

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017