Jdi na obsah Jdi na menu

Hadí úplněk v Býku

 ...je tentokrát takový nějaký nemastný a neslaný, mdlý a bez energie, ztracený v kontextech jiných událostí, které ho zastínily a nedovolí mu se projevit a ukázat svůj vnitřní potenciál. 

 Přemýšlela jsem, čím to asi může být konkrétně - jestli bychom třeba ve světle aktuálního dění neměli rozebírat spíš půl-měsíce, nežli úplňky (*), ale jako nejpravděpodobnější příčinu vnímám určitou formu dis-harmonie, která je způsobená nesymetrií duchovního (astrologického) aspektu a skladbou skutečností na hvězdné obloze (astronomické postavení kulis úplňku). Zaměřila jsem se tedy na tuto informační cestu a ponořila se do energetického pozadí souhvězdí Hadonoše, které někteří označují jako třinácté znamení zodiaku.

 Porovnání vazby Štír-Býk - oproti spojení Hadonoš-Beran - přináší zajímavé expozice v rovině fantazie...které s určitou dávkou střízlivosti můžeme vnímat jako "obchůdek se splněnými přáníčky". Takový ten krámek s dárkama (říkám jim "šmukárny"), kde je mraky blbostí, které nejsou k životu nezbytné, ale vytváří v něm krásné efekty spokojenosti a štěstí...protože dárky jsou synonymem obdarování z lásky - myslíme přitom s pozitivními emocemi na to, abychom někoho učinili šťastným, spokojeným a veselým - jde o nesobecké a nezištné akce ve smyslu:

                                "Z mého srdce do toho tvého..."

 Domnívám se, že tyhle vjemy astrologického charakteru už kopírují nová konstelační schémata - jak se překlápí systém podpory života (matrix) do nově instalovaných archetypálních matric vědomí, rozšiřují se požadavky na pocitovou rovinu chápání souvislostí a současně zarovnání této roviny do logiky světa, který nás obklopuje a jehož realita je plátnem našich skutečných životů. Propojování stoupenců "sluníček" se stoupenci "srdíček" do prostoru "oveček". Naše současné postoje oscilují mezi tvrdým pacifismem a zatuhlým konzervatizmem - z těchto vzorců je třeba se pozdvihnout a nekompromisní (bezpodmínečné) pozice nahradit propustností do všech směrů toku logiky skládání reality z dostupných informačních zdrojů. S tím souvisí i aspekt "zrychlování" vibrací - což je nepřesný termín, ale v obecném povědomí se nyní hodně skloňuje. Naše frekvenční křivka kopíruje kmity elektrických impulzů mentální činnosti mozku do EM pole (aury) a vzorec té křivky je ve smyslu fraktality kompatibilní s pulzací srdce a s tokem událostí v linii času = Časová vlna ZERO. AKCE-RE-AKCE je motorem existence i tvůrcem časo-prostorových rámců v galaxii (ve Vesmíru) a AKCE-LE-RACE je dynamika proměny zápisů v našich životních příbězích. Každý máme specifický a jedinečný frekvenční vzorec, který by při dlouhodobém snímání ukázal střídání ALFA-BETA-GAMA (THÉTA+DELTA) stavů vědomí, kdy naše 24hodinové rozložení je opět fraktálně analogovatelné do střídání změn v mili-sekundových impulsech - jako je i objemový tok linie času v úseku staleté éry celého lidstva množinově kompatibilní s denní aktivitou jedince.

 Hadonoš je "paradox" - obsahuje nejstarší hvězdy s nejdelší aktivitou "živosti" a přitom je cosi jako "puberťák" v hvězdném společenství. Je věčný "smolař" - všechno zmešká a nic nemá uspořádané do řádu a prosperity. Tento první vjem je ale zabarvený přítomností aspektu "negativní expozice" = všechny projevy nového systému jsou ve světě skutečností obrácené (překlápěné) - naruby i na hlavu... Jde o nezvyk vnímání prostředí nových systémových dispozic podpory života. Je to jen otázka krátkého času, než si zvykneme a zakomponujeme nové energie do svých detekčních souborů mapování pohybu. Přinese nám uvolnění tlaku a úlevu v oblasti křečovitých pozic v rámci společnosti lidí, tedy v oblastech našeho působení a vlivu. Dejme ve své mysli globálním věcem volný průběh a nesnažme se řídit vlak, když sedíme v posledním vagónu. Nepleťme si automatiku seskládání nových informačních celků, které vytvoří naši budoucí realitu, s nalinkovaným osudem, který bychom museli nečinně přijmout. Struktura polí, která je tvarově daná, je jedna věc a  jejich náplň, kterou skládáme my - svými prožitky a prací s informacemi, je druhá věc. Řiďme tedy svoje osobní životy s maximální mírou empatie a ono se to odrazí na displeji v řídícím centru lokomotivy, která nás táhne evolucí jako lidstvo.

  Nevím, jestli je nám Hadonoš nakloněný - to se ale u Štíra taky moc s jistotou říci nedá - ovšem propojení tradičního obrazu posloupnosti koloběhu souhvězdí s aktuálním obrazem nad našimi hlavami je v souladu s propojováním světa, který JE s tím, kterým by MOHL BÝT...a to je hlavním poselstvím úplňku, který bude vrcholit zítra po poledni - ale už dnes v noci budeme pod jeho vlivem a proto pamatujte - některá, v prvním ochutnání nevýrazná sousta, je třeba nechat rozležet, aby skryté koření uvolnilo svoje aktivní složky a ty pak zpestřily náš požitek ze života jako celku.

 V nadcházejícím období nás čeká ještě jedna zajímavá událost - průlet asteroidu  2015 TB145 v blízkosti Země. Přezdívá se mu "Velká dýně", protože okolo nás profrčí na svátek Halloween - v podvečer 31.10. Obecně vnímám asteroidy jako nosiče informačních balíků pro naši lidskou evoluční potřebu - budeme tedy doufat, že tento "hororový" symbol je taky pod vlivem negativní expozice a nese nám poklad již neočekávaný, ve který jsme skoro přestávali věřit a báli se jen pomyslet, že dosud existuje...NADĚJI NA VSTUP DO NOVÉ ÉRY BYTÍ - postavené na hodnotách, které chováme jako staré vzácné rodinné šperky, na hodnotách, které jsou nám nejdražší...

 hadonos.jpg