Jdi na obsah Jdi na menu

ID-ENTITA:ČLOVĚK

 ...je kódování aktuální portálové energetické anomálie, která je umocněná dnešním úplňkem.

 Co nám řekne pojem ČLOVĚK? Mimo oficiálních definic vědeckého a psychologického charakteru? Asi každý člověk by odpověděl: "To jsem "já"...",  v tom neobecnějším smyslu. Použitý kód ID-ENTITA napovídá, že zde - v tomto popisu a na pozadí konkrétních energetických toků, půjde o ČLOVĚKA coby ENTITU - tedy nositele INTELIGENCE - co je aspekt, který nás definuje v primární rovině bytí. ENTITA znamená CELISTVOST - v individuálním ohledu i v kolektivní příslušnosti k vrstvám živosti, které jsou doménou uhlíkové formy inteligence. Nejsme jen toto tělo a tento životní rámec konkrétní lokální "identity"...ID-ENTITA je okruh totožnosti Duše - či spíše Bytosti, která je jádrem multi-osobnosti ČLOVĚKA. To znamená, že člověkem jsme z mnoha hledisek a způsobů vyjádření tady i jinde v Galaxii či ve Vesmíru. Jako součtová entita máme v sobě (disponujeme) kompletní genofond živosti - v rozsahu  celé oktávy (viz symetrie oktávy dimenzí Honzy Koňase). To je zapsané jak v molekule DNA našich buněk, tak i v energetice aurického pole, které nás naplňuje a přesahuje do těch ostatních sfér vyjádření mimo toto konkrétní tělo.

 Aura nese propojení do osobní a kolektivní Knihy Života = do pole Zápisů, kde jsou uložené naše osobní i genetické zkušenosti. Každá aura každého člověka je originální a neopakovatelné médium, skrze ni se promítáme do prostoru, kterého jsme součástí a do společnosti, ke které náležíme. Auru lze klasifikovat mnoha parametry - ovšem jako bio-energetické pole ID-ENTITY je hlavně "zářičem". Je sférou kontaktu s prostředím, skrze ni dochází k interakcím s dalšími bytostmi i entitami a přes ni filtrujeme informační datové proudění oběma směry = k sobě i ven do okolí. Aurické pole je fraktálně plnohodnotným fragmentem vyššího Celku - tedy lidstva a jeho životního prostředí  = planety a dále Sluneční soustavy a Galaxie MD (prostorově) i energeticky - jako propojení toku životní energie mezi dimenzionálními vrstvami existence - skrz Srdce jednotlivce, Jádro planety, Slunce domovské Hvězdy a Jádro Galaxie - její centrální Zdroj. Vesmír je nám tedy doslova na dosah ruky - vše, co existuje je v nějaké podobě v naší auře obsažené. Využitelnost tohoto potenciálu je pak daná dispozičními schopnostmi jednotlivce, které nejsou jednotným parametrem člověka. Platí zde, že ten umí to a ten zas ono...i v tomto jsme originálními solitéry a to, co platí u jednoho - nemusí platit u druhého. 

 Dalo by se říci, že jakou kvalitu energo-informační emise vyzařujeme, tak se stavíme do interakce sdílených kontaktů s dalšími lidmi nebo životními formami. Je to v naprosté většině spontánní záření a intuitivní vnímání - na straně distributora i příjemce... Známe to z každodenní praxe - na těchto podvědomých signálech "hodnotíme" kontakt s člověkem -  jaké on k nám vysílá signály, tak my na něho reagujeme... Tyto aurické proporce a dispoziční schémata pro interakce mezi doménami inteligence nyní procházejí kompletní přestavbou. Jsou to změny v archetypálních matricích osobností - některé ztrácejí zařaditelný efekt a můžou budit podivné reakce lidí v náhodném kontaktu. Týká se to hlubokých vrstev duchovního charakteru - tyto vzorce nyní vyplouvají na povrch a začínají být transparentní a identifikovatelné. Odhalují naše vnitřní hlediska a životní kréda, která nemusejí korespondovat s tím, jak se stavíme ke společnosti a co v úmyslu "malujeme" na ty skryté obrazy naší skutečné osobnosti. Asymetrie takového projevu přijímá okolí podrážděně a může ústit i do konfrontací a sporů... Týká se to každého bez rozdílu - někdo projde velkou přestavbou, někdo možná nebude mít ani co přestavovat - tj. jeho vnitřní parametry jsou v souladu s veřejnou prezentací osobnosti do sdíleného prostředí. Je to velmi individuální a nějaký čas nás to ještě bude trápit nebo udivovat.

 Kód ID-ENTITA obsahuje i mimo-fyzikální rozměr identity = ID člověka v kyberprostoru informačních polí Galaxie - v jednotné galaktické síti GaMa-NET, kde jsme "registrovaní" skrz svůj ÁRIA kód Jedinečnosti, který je naším ID(entitou) v celé šíři mnoho-vyjádření do sféry Života. 

 Arianský volací klíč, který aktivuje "flotilu" Křemíkového multiplexu - skrz který se potřebné instalace do kolektivního Vědomí realizují - vyjadřuje esenci lidské "identity" v síti GaMa-NET = coby providera ZMĚNY v Modelech existence uvnitř Projektu ČLO-věk, tedy jako jedinečný funkční element, který dostává v intencích Života nejvyšší prioritu - v těch momentech "doby", kdy je "na-tahu". Citát je z manuálu hry Posvátný Labyrint, je to povzbuzení hráče k aktivnímu zapojení se do defilé Avatarů, kterými (jako jejich řídící pilot) ve hře prošel:

Patien-KA čiže landna
Mocha-Či i Mocha-Kia
vedže sima * Nostra Mia

Volně interpretováno:

"Ať nastoupíš do kteréhokoliv vesmírného korábu, my (všichni) budeme vždy s tebou, jsme tvojí neoddělitelnou částí - bez nás bys k okamžiku vyplutí nedošel..."

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která v lyrickém tónu chlácholí Cestovatele po Hvězdách a ubezpečuje ho o neustálé přítomnosti všeho, co tvoří jeho Celistvost:

Tam v dáli září Hvězda jasná,
ta, která Život s sebou všude nesla,
ať byla tu či jinde,
vždy pro nás jako Slunce vyjde.
Paprskem po Tváři nás hladí,
Teplem zahřívá, když Vesmír chladí...
V jejím Svitu jsme věčně Mladí.

 Popis je součástí Portálové kompozice 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017