Jdi na obsah Jdi na menu

Identita Člověk

 Co nám řekne pojem ČLOVĚK? Mimo oficiálních definic vědeckého a psychologického charakteru? Asi každý člověk by odpověděl: "To jsem "já"...",  v tom neobecnějším smyslu. Použitý kód ID-ENTITA napovídá, že zde - v tomto popisu a na pozadí konkrétních energetických toků, půjde o ČLOVĚKA coby ENTITU - tedy nositele INTELIGENCE - co je aspekt, který nás definuje v primární rovině bytí. ENTITA znamená CELISTVOST - v individuálním ohledu i v kolektivní příslušnosti k vrstvám živosti, které jsou doménou uhlíkové formy inteligence. Nejsme jen toto tělo a tento životní rámec konkrétní lokální "identity". ID-ENTITA je okruh totožnosti Duše - či spíše Bytosti, která je jádrem multi-osobnosti ČLOVĚKA. To znamená, že člověkem jsme z mnoha hledisek a způsobů vyjádření tady i jinde v Galaxii či ve Vesmíru. Jako součtová entita máme v sobě (disponujeme) kompletní genofond živosti - v rozsahu celé oktávy dimenzí. To je zapsané jak v molekule DNA našich buněk, tak i v energetice aurického pole, které nás naplňuje a přesahuje do těch ostatních sfér vyjádření, mimo toto konkrétní tělo.

 Aura nese propojení do osobní a kolektivní Knihy Života = do pole zápisů, kde jsou uložené naše osobní i genetické zkušenosti. Každá aura každého člověka je originální a neopakovatelné médium - skrze ni se promítáme do prostoru, kterého jsme součástí a do společnosti, ke které náležíme. Auru lze klasifikovat mnoha parametry - ovšem jako bio-energetické pole ID-ENTITY je hlavně "zářičem". Je sférou kontaktu s prostředím, skrze ni dochází k interakcím s dalšími bytostmi i entitami, přes ni filtrujeme informační datové proudění oběma směry = k sobě i ven do okolí. Aurické pole je fraktálně plnohodnotným fragmentem vyššího Celku - tedy Lidstva a jeho životního prostředí  = planety a dále Sluneční soustavy a Galaxie MD (prostorově) i energeticky - jako propojení toku životní energie mezi dimenzionálními vrstvami existence - skrz Srdce jednotlivce, Jádro planety, Slunce domovské Hvězdy a Jádro Galaxie - její centrální Zdroj. Vesmír je nám tedy doslova na dosah ruky - vše, co existuje, je v nějaké podobě energo-informačního „zápisu“ (navigačního kódu) v naší auře obsažené. Využitelnost tohoto potenciálu je pak daná dispozičními schopnostmi jednotlivce, které nejsou jednotným parametrem člověka. Platí zde, že ten umí to a ten zas ono - i v tomto jsme originálními solitéry a to, co platí u jednoho - nemusí platit u druhého. 

 Dalo by se říci, že jakou kvalitu energo-informační emise vyzařujeme, tak se stavíme do interakce sdílených kontaktů s dalšími lidmi nebo životními formami. Je to v naprosté většině spontánní záření a intuitivní vnímání - na straně distributora i příjemce. Známe to z každodenní praxe - na těchto podvědomých signálech "hodnotíme" kontakt s člověkem -  jaké on k nám vysílá signály, tak my na něho reagujeme. Tyto aurické proporce a dispoziční schémata pro interakce mezi doménami inteligence už několik let procházejí kompletní přestavbou. Jsou to změny v archetypálních matricích osobností - některé ztrácejí zařaditelný efekt a můžou budit podivné reakce lidí ve spontánní reakci na kontakt. Týká se to hlubokých vrstev duchovního charakteru - tyto vzorce nyní vyplouvají na povrch a začínají být transparentní a identifikovatelné. Odhalují naše vnitřní hlediska a životní kréda, která nemusejí korespondovat s tím, jak se stavíme ke společnosti a co v úmyslu "malujeme" na ty skryté obrazy naší skutečné osobnosti. Asymetrie takového projevu přijímá okolí podrážděně a může ústit i do konfrontací a sporů. Týká se to každého bez rozdílu - někdo prochází velkou přestavbou, někdo možná nebude mít ani co přestavovat - tj. jeho vnitřní parametry jsou v souladu s veřejnou prezentací osobnosti do sdíleného prostředí. Je to velmi individuální a nějaký čas nás to ještě bude trápit nebo udivovat.

 Kód ID-ENTITA obsahuje i mimo-fyzikální rozměr identity = ID člověka v kyberprostoru informačních polí Galaxie - v jednotné galaktické síti Života, kde jsme "registrovaní" skrz svůj jedinečný kód (ÁRIA), který je naší ID(entitou) v celé šíři mnoho-vyjádření do sféry Života. 

 P.S. Text „Identita: Člověk“ je v Pandoře součástí Infoniky = oboru, který zkoumá projev Člověka do vyšších rozměrů Bytí. Vkládám ho sem na základě konverzací v diskusích pod články, které jsem v posledních dnech publikovala – kde jsme hodně debatovali o tom, co je a co není „správným lidským“ postojem k tomu, co se děje na Ukrajině, o dezinformacích a jejich devastujícím vlivu na to, co zde nazývám ID-ENTITA Člověka. Jak cílený ideologický útok v dezinformačních datových tocích „umí“ do podvědomí vkládat memy, které okamžitě přestaví nějakou dráhu v čakrové energetice aurického pole. Vlivu dezinformací na změny světonázoru lidí se věnuji dost intenzivně – hlavně v posledních pár letech (od startu pandemie) a obzvlášť nyní – na pozadí války na Ukrajině. Předmětem mého studia v této oblasti je především to, jak působí cílený ideologický útok na podvědomé struktury mysli - jak se aktivují mechanizmy post-hypnotické sugesce a jaké vlastnosti musí splňovat jedinec, aby efekt útoku padl na úrodnou půdu. Předpokládám, že tím efektem je blokáda v aurickém poli, která uzavírá cestu do energetiky Srdce – tj. tam, kde energie Srdce splývá s energií mentálních proudů mysli – a to je jádrem problému. Znovu nastartovat „jaderný reaktor“ Srdce musí ale každý sám - vlastní vůlí a vlastními prostředky…

identita.jpg