Jdi na obsah Jdi na menu

IN-NOMINE

 ...čili VE-JMÉNU (jménem)...

 Jde o systém, který prosazuje cizí vůli - a to prostřednictvím lidí, kteří si na "příslušnosti" k původci (skupině těch, co vůli potřebují uplatnit) staví vlastní kariéru nebo celé životní plány, kterými naplňují svoje tzv. "poslání". V historickém kontextu pak jde o distribuci ideologií, které tvoří specifický egregor, v naší pozici nejvíce známý též jako archetyp boží trojice = "ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého" (In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti). Jde o duchovní rozměr mentálních aktivit, které rezonují do všech aspektů běžného života populace v tak propracovaném schématu, jak jen to je vůbec možné - tj. do každé maličkosti našeho konání, myšlení i cítění. Obecně se hovoří o Systému Víry - a nemusí jít jen o náboženské vazby, nýbrž jakékoliv filozofické a ekonomicko-politické soustavy řízení, které staví na oněch základních principech samozvaných institucí řízení. Je jedno, jestli řídí malou skupinku stejně smýšlejících lidí (sektu) nebo celé národy a státy - např. křesťanství v obecném smyslu toho aspektu vlivu. Všechny tyto soubory chování mají společný motiv - a tím je manipulace na základě nedemokratických osnov plánování života populace a umístění jedince do sítě omezení, která začínají a končí nutností věřit ve vyšší plán a cíl nějaké autority, která nad námi údajně drží "ochrannou ruku" a my nejenže nemůžeme chápat a rozumět, ale ani ve své omezenosti nemáme patřičné dispozice - dopracovat se pochopení podstaty jejích úmyslů a záměrů. Od společnosti se očekává slepá důvěra, nediskutování o souvislostech a motivacích, trpné vykonávání pokynů "shora" a v neposlední řadě úplná akceptace těch, co vyšší autorita seslala jako svoje nástroje realizace toho nepoznatelného a nepochopitelného, co je v onom systému víry čitelné pouze vyvoleným vyšším bytostem, co mezi lidstvo přišly z vůle vyšší autority prosazovat její skryté aspekty jako svoje životní poslání a službu. 

 To jsou paradigma starého Modelu Existence - matrixu, který dosluhuje, avšak setrvačnost v mentální oblasti kolektivního Vědomí žijící populace má velmi dlouhý dojezd. Momentální toky energo-informační podpory ze zdrojů, které uvolňují aplikace nového Modelu Existence (Magistra), tato paradigma v našich myšlenkových a hluboko uložených pocitových schématech náhledů na realitu Bytí, přestavují. Je to zřetelně vnímatelné při použití metody negativní expozice (polaritně opačného náhledu na věc) při vhledu do oněch setrvačných vzorců myšlení a hodnocení jejich dopadu na fungování společnosti. Všechno pak nabývá úplně jiných rozměrů - jak v původu a zákulisí řízení, tak v dopadu na běh událostí. 

 Bylo by naivní domnívat se, že přijde nějaká "vlna" a ono se to všechno mávnutím proutku změní. Je to dřina - na našich postojích, názorech, asociačních řadách myšlenkových pochodů - na tom, jak podléháme různým samozvaným elementům převlečeného starého Egregoru Moci - stačí, aby jejich přednes brnknul na ty správné strunky našich niterních deficitů a bolestí - a má nás zajištěné - naši pozornost, náš obdiv, naši Energii Celistvosti, kterou jim dobrovolně a rádi odvádíme - protože věříme, slepě a hluše...věříme, že to, co říkají, také přinášejí, že je to v jejich moci - nám pomoci... Máme to tak hluboko uložené - respektovat vyšší autoritu. Proto ti, kteří mají touhu ovládat a potřebu sjednat si respekt v oblasti, kde by svým jménem neuspěli, spadají do pastí parazitického systému Hierarchie Moci a začnou podprahově přijímat dálkově regulovaný tok informací, které obsahují pokyny - jak se chovat, koho oslovit a co mu předložit. Je to pakt - oboustranně výhodný, avšak založený na "těžbě" mentionové prány = naší životní síly a energie. To je podstatou všech systémů víry, které pracují s pojmem boha a jeho autoritou. 

 Ty servisní podmínky se modernizují s tím, jak se modernizují způsoby zpracování informací. Dnes se to děje přes internet, přes sociální sítě, přes média obecně. Ve velkém množství jde o prostou neznalost podstaty zdrojů, kterým channeleři a samozvanci poskytují kanál distribuce. Ti lidé to dělají s maximální osobní vírou v to, že dělají správně, že slouží vyšším cílům ve prospěch lidstva - jejich vnitřní "démoni", na základě jejichž existence se stali přístupnými pro ovládání cizí parazitickou entitou, jsou silnější, než alarmy, které by se v jejich podvědomí jinak automaticky spustily jako varovné sirény. Napojení na vyšší moc jim dělá dobře, uspokojuje jejich hlad po pozornosti, obdivu a touze vyniknout něčím neobyčejným, něčím, co těm, co je zranili, ukáže jací vlastně oni jsou - povolaní k vyšším cílům a nesoucím světlo pro ty, kteří ho potřebují. Je to starý vzorec, opakuje se tisíce let a naše lidská mentalita je velmi zranitelná, takže do něho lehce skočí a nechá se jím ovládnout.

 Tato schémata, kdy člověk jedná jménem vyšší moci (IN-NOMINE) jsou v aktuálním procesu změny. Portálová anomálie, v jejíž gravitační zóně se už pár dní nacházíme, nese aktualizace k těmto konkrétním archetypům kolektivního Vědomí. Bude mít za následek stavy nezařazení, odkopnutí nebo demoralizace našich dlouhodobých snah a aktivit ve prospěch společnosti. Tyto trendy rezonují i do politické scény a dalších sfér života. Jedná se o ztrátu "podpory" ze strany vnějších zdrojů řízení. Jde o "tlak" na přehození výhybky - směrem do Centra vlastní Identity - vymanění z paradigmatu IN-NOMINE do prostého IMHO (dle mého skromného názoru), který velmi jednoduchým způsobem sčítá celou problematiku přechodu do Celistvosti. Velikost člověka a rozměrovost jeho duchovní sféry nestojí a neleží na autoritách, které nás mohou kdykoliv - ve dne, v noci, chtící či odmítající - vytrhnout z našich aktivit a přehodit do stavu vědomí, kdy jsme přístupní instalacím cizí vůle, kterou ale my musíme realizovat. To jsou okolnosti, které potlačují naši svobodu volby, individualitu naší jedinečné osobnosti a bohatství našich vlastních záměrů a tužeb, které bychom měli prioritně realizovat a na ně se zaměřovat. 

 Žijeme v období, kdy téměř nic nestojí v cestě naší realizaci. Naší = toho, co niterně cítíme jako soubor projektů, kterými se zabýváme nad rámcem tohoto konkrétního Života. Co by někdo označil za Plány Duše... Měli bychom ale vědět, že Duše není naše primární podstata - je Živoucí Matricí pro daný inkarnační cyklus v konkrétní oblasti Oktávy dimenzí Živosti. Zahrnuje sice vše, co "známe", pokrývá náš rádius po celé Galaxii, ale i ona sama je svým způsobem inkarnačním nosičem (jemným éterickým tělem) pro to, co ve své bytostné Identitě chceme uskutečnit - je nástrojem naší jaderné ohnivé Jiskry, kterou jsme individualizováni do Existence Vesmíru a jeho Evoluce. Nemáme proto zapotřebí dodávat svým záměrům punc exotiky a zázračnosti tím, že si do mozaiky osobní ID-entity vpustíme cizí entitu a jejím jménem budeme konat. 

 Je samozřejmě volbou každého, jakým vlivům dovolí na sebe působit - někdy to jsou skryté "karmické" vazby, které podvědomě respektujeme a proto děláme to, co děláme. Hloubka našich fikcí a sebeklamů je obrovská - ale vyplavat a nadýchnout se - to je někdy dřina a veliké sebezapření - předefinování těch hodnot, kterých jsme si dlouhodobě vysoce cenili. Jsou to témata, která jsou nyní v zóně zájmu a tedy i v zóně příležitosti s nimi pohnout a přetransformovat jejich zdrojová napojení z externích sítí ovládání do osobních Centrálních Bodů ID-entity - čili do sféry ÁRIA kódu Jedinečnosti.. 

 Jak si mnozí asi všimli - doplňuji poslední dny své badatelské aktivity v oblasti Portálových anomálií schématy aktuálního vývoje jejich energo-informačního profilu. Nejsou to žádné konkrétní objekty nebo scenérie - jde o náčrt abstraktních vjemů ze změn pozice pozorování daného fenoménu a nemá přímý vliv na jeho vývoj v čase. Uvádím je pro inspiraci a přiblížení mých metod práce s informacemi - které často ve svých textech zmiňuji - tvoří nedílnou součást popisů, které publikuji na webu Pandora a mohou posloužit čtenářům k vlastnímu rozjímání a případné inspiraci. Z časových důvodů jsem proto omezila tvorbu obrazových kompozic - ale arianské citace vkládám do schémat, aby přispěly k lepší orientaci v rozpracované problematice. 

 IN-NOMINE a IMHO, které jsou motivem aktuální Portálové události, nesou znaky a klíčování syntézy protikladů v obecném smyslu jejich účinku na kolektivní lidské chování. Ukazují, jak je lidská optika specifická pro svého konkrétního uživatele. To, co jeden "vidí" v naprosto pozitivním smyslu a nenašel by střípek pochybnosti, je pro druhého nespecifickým generátorem strachu a negativních pocitů z projektovaných vizualizací daného obsahu. To jsou filtry, kterými "hodnotíme" přijímané podněty - není třeba se jim vyhýbat, snažit se je demontovat nebo potlačit je v sobě do pozice nevědomé perzistence - stačí uvědomit si jejich stálou existenci na pozadí našich představ, vjemů a prožitků a naučit se s nimi pracovat v náš prospěch. Přistupovat k přijímanému se zájmem - nikoli s předjímanou obavou, která vede k odmítnutí dlouho před tím, než daná energo-informační struktura vstoupí do přímého zorného pole Přítomného Okamžiku, kde bychom ji mohli prozkoumat a relevantně zpracovat. Je to pobídka k překomponování stavů, kdy se vyhýbáme situacím, protože v nás vězí obava ze selhání, z konfrontace s něčím nepříjemným nebo pobuřujícím - ale přitom nejsme schopni si připustit, že se možná jedná o předsudky (zažrané vzorce), kterými se necháváme ovlivnit a v jejichž intencích se omezeně pohybujeme. Řešení nikdy nemají univerzální charakter - co člověk, to originální souběh okolností a reakcí na podněty z vnějšího prostředí i z vlastních, intuitivně vnímaných, vnitřních navigací. 

 Portálová anomálie bude ještě několik dní kulminovat - pokud se mi podaří zachytit změny v uspořádání jejího energo-informačního profilu, přidám schéma do skicáře na Google Disk

 Pojednání ID-ENTITA

 Portálové kompozice

 img_0037.jpg