Jdi na obsah Jdi na menu

IN-SPIRO

 …čili NÁ-DECH…

 V uplynulých několika dnech jsme prošli důležitou fází Transformace Kolektivního Vědomí. Změny, které tato fáze přináší, se týkají nových přístupů ve zpracování informací, které neustále přijímáme. Jedná se o posun od pasivního opakování zažitých myšlenkových a pocitových schémat – ke hledání nových přístupů, které nejsou běžné, nebo na které nejsme zkušenostmi navyklí. V přípravné fázi na tento „kvantový skok“ se rozvíjející proces uvolňování myšlenkových forem projevoval paradoxními stavy odmítání a neochotou přijímat realitu. Intuitivně jsme se upínali k různým iluzorním představám, které nám nahrazovaly ty obrazy Skutečností, které jsme nechtěli přijmout. Jde o přirozený obranný mechanizmus  - který se plně rozvine v nějakých zátěžových situacích, které přetrvávají příliš dlouho – které podvědomě už nechceme akceptovat. Z psychologického hlediska je tento jev velmi dobře známý a zevrubně prozkoumaný – vyskytuje se u lidí, kteří jsou týraní, nespravedlivě věznění jako rukojmí, či šikanovaní způsobem, proti kterému nemají sílu se ubránit. 

 Energie, které momentálně proudí na Planetu – kterým jsme vystaveni - jsou silným koncentrátem exotických částic vzdálených paměťových segmentů Jednotného informačního pole Galaxie. Vycházejí jako pulsy z prostředí Hvězdného Vědomí, kterého je to naše (pozemské) součástí. Dlouhá tisíciletí jsme od něho byli izolováni – stín oddělenosti do Sítě Života instalovaly ty entity, které udržují v chodu starý systémový matrix a aplikují Hierarchii Moci. Nadýcháváním esencí živého Vědomí Kosmické Mysli budeme v příštích dnech a týdnech radikálně měnit zbytky stínu zla (nekompatibility) v hlubokých segmentech osobního i kolektivního vědomí - na světelné záblesky znovu-napojení na svojí galaktickou podstatu. Tento osvětlovací proces je nezbytným dalším krokem na cestě do Celistvosti. Mnoho lidí se už nachází v intencích Galaktického Člověka – možná téměř všichni – jedna věc je ale mít k dispozici příslušný potenciál a druhá věc je umět ho (projevit ochotu a zájem) plně využívat. 

 Jak se bude další fáze přechodu projevovat? 

 Z obecného hlediska půjde o vystřízlivění – to především. Prvně musíme přijmout realitu ve formátu, jaký má a pak teprve můžeme začít pracovat na nápravě jednotlivostí tak, abychom ty stíny oddělenosti odinstalovali  - z vlastní přítomnosti a tím zavdali impuls k odstranění z genetické paměti. Měli bychom zvážit, co nám naznačují některá rčení – například „moudřejší ustoupí“ nebo „hlavou zeď neprorazíš“. Nenavádím k rezignaci – ukazuji, že některé cesty, co se nabízejí, mohou být součástí instalace manipulativního plánu Elit. Jde o hledání šokových řešení = takových, která by nikoho (ani nás samotné) spontánně nenapadla. 

 Jak tedy vzniknou? Ty podněty? 

 Bránu pro čerstvý vzduch k Nádechu většinou otevírá nějaká neočekávaná reakce, která je spouštěcím krokem – taková, která třeba vyvolá paradoxní řetězec událostí. V tomto ohledu se velmi osvědčí přístup analyzovat situace pomocí metody negativní expozice – tj. převrátit původní význam na ruby a v takovém formátu nově informace zpracovat. Příklad: věřili jsme bezmezně v to, že přijde nějaký člověk, nebo skupina Bytostí, které zatočí s Elitou - a my budeme osvobozeni. Pokud přijmeme skutečnost, že pokud by takový spasitel přišel, pak by zákonitě musel být součástí starého systému Hierarchie a jeho příchod by byl opět pouhou léčkou Elit – můžeme, po překonání prvotního trauma z opuštěnosti a bezmoci, zmobilizovat jiné záchranné zdroje – ty které nejsou závislé na existenci spasitelských entit. Jsou tady – přímo v našich Srdcích – je to naše vlastní síla a vůle měnit osobní realitu, kterou pak promítáme do změn té globální Skutečnosti. Jednotné očekávání spasitele vede k jednotnému chování mas populace. Roztříštění tohoto schématu na myriády nepředvídatelných osobních reakcí, postavených na individuálním přístupu k řešení situace – vyvolá zhroucení globálního plánu a jeho odpojení od zdrojů energie = od pole uživatelů, kteří jsou v očekávání jedné konkrétní události.

 Ty individuální kroky pak odpovídají možnostem toho kterého člověka – jak si to zařídí, jak přizpůsobí svoje pocity momentu doby a jak bude neagresivně napojený na skupinu sobě nejbližších osob. Pořád se snažíme překovat svoje okolí k obrazu svému. Pokud se považujeme za „probuzené“ světelné bytosti, pak si můžeme všimnout jednoho velmi alarmujícího aspektu = nám podobní se nenacházejí v našem reálném okolí, ale jen v tom virtuálním – třeba ve skupině na sociální síti. 

 Proč tomu tak je? Co děláme „špatně“?

 Jedním dechem umíme klasifikovat sebe-sama a druhým umíme klasifikovat ty „ostatní“. Ponořme se do statusů na těch příslušných profilech sociálních sítí – co nacházíme… Nenávist k ovcím (ovčanům), kterým se klade vina za současnou krizi ve společnosti, nářek nad negativitou světa, do kterého ti lidé přišli pomáhat se Vzestupem, s Velkým Probuzením – upínání k vizím, které jsem jmenovala výše – které jednoznačně nesou licenční známku ideologů Elity (správců Hierarchie Moci). Jejich neprobuzené okolí jim v tisících podobách naznačuje, že jsou mimo fraktální kosmický princip polí reality = že jsou v iluzi a v klamu, ale nic a nikdo je nepřesvědčí. Možná je to tak správně – hrají roli vyvažovatelů – aby se systémy kolektivní evoluce posouvaly proti sobě plynule a bez dramatických zvratů. Každý sehráváme svůj vlastní part a nikdo nemůže předjímat jak, nebo proč se aktuálně projevuje tak, či onak. Nicméně přechod na originální způsoby řešení a zvládání situací může být minimální rovinou iniciativy, kterou se lze projevit – aniž bychom ustoupili ze svých ideálů a dlouhodobých vizí. 

 To k tématu IN-SPIRO = NADÝCHÁVÁNÍ. NÁDECH znamená též „odstín“ – zde v kontextu způsobu zpracování přijímaných informací a našich následných reakcí na situace. Těch odstínů je nekonečno – více, než je lidí na Zemi. Kdyby jen část z nás nereagovala v maličkostech předvídatelně, tak se ta schémata starého matrixu rozsypou – kaleidoskop zdánlivě náhodných (dálkově řízených) obrazů Skutečnosti skočí do mozaiky vyšších geometrických soustav vesmírných komplexů vědomí – tj. tam, kde jsme v Celistvosti Bytí – kde jsme v jednotě se svým Jaderným Já a celým souborem jeho alternativních, či paralelních existencí – odkud čerpáme specifickou podporu pro utváření svých názorů a postojů poté, co se odpojíme ze schémat Hierarchie Moci. 

 Přiložená ilustrace je ze série „Paralelní Světy“ – zobrazuje nějakou Bytost ze sféry reality Hvězdného Vědomí – jako „kopie“ obrázku, který je vložený do mé osobní Knihy Života. 

img_5114-5-mini.jpg