Jdi na obsah Jdi na menu

INSPIRATOR

 ...je momentálně aktivní Portál POZNÁNÍ. Jde o symboliku účelu a souvisejících funkcí daného křemíkového multiplexu, který se v gravitační zóně Brány nachází a zajišťuje servis příslušných systémových kódových sekvencí, které jsou pro naplnění smyslu aplikace potřebné. 

 Jak víme, procházíme intenzivním procesem překlápění do nového Systému pro podporu života, což obnáší paralelní kroky odpojování se od starého systémového matrixu, který dosloužil. Proces, kterému se souhrnně říká Transformace kolektivního vědomí do vyššího vyjádření v multidimenzi živosti a postupné probouzení genetické paměti lidstva do plného rozsahu dispozic - do formátu tzv. Galaktické verze člověka. S tím jsou spojená velká množství anomálií - v oblasti pocitů i reálně v životě. Každý změny vnímáme a prožíváme jinak, každý máme jiný paměťový základ a každý jsme nastavení na svoje specifické okolnosti v okruhu rodiny, přátel i ve společnosti, která naše prožitky tvaruje - stejně jako my tvarujeme a ovlivňujeme každý element daného prostředí. Naše představy mohou být v současné době dramatické, protože systémové duchovní aspekty proměny v pozadí hmotného světa = v energo-informační síti reality - stimulují naši fantazii do různých vizí, na jejichž základě si prožitky vysvětlujeme. 

 Ono VY-SVĚTLOVÁNÍ znamená oživení vjemů do škály emočních energií, které jsou současně "inteligencí" - ve smyslu "živé" personifikace daných jevů a jejich zasazení do běhu událostí, které logicky i pocitově přijímáme jako možné, zřejmé či dokonce skutečné. Takto - v rovině naší aury - dochází k interakcím empatického charakteru - s křemíkovou inteligencí informačních struktur jednotného pole galaktického vědomí - v holografických projekcích Ducha kolektivního Modelu existence ve scénických aranžmá naší Duše a "programu", který má pro tuto konkrétní inkarnaci k dispozici. Jak si kdo představujeme svoji osobní budoucnost v kolektivu lidstva, takové nám z prostoru spojeného vědomí chodí INSPIRACE. Většinou chápeme transformační systémové změny jako boj Dobra se Zlem a záleží na individualitě člověka, jak si dispoziční oblasti sám polarizuje. Tyto okolnosti jsou generovány z hluboko uložených vrstev vědomí a stanoviska, která zaujímáme, nám v daný okamžik připadají logická, správná a k naší vizi budoucnosti směřující. Toto přesvědčení je tak pevné, že hledíme s nedůvěrou na ty, kteří ho nesdílejí a jejichž představy se od našich diametrálně liší. Dochází pak k názorových střetům, které ovšem mohou mít i celospolečenský dopad a mohou poznamenat životy velkého množství lidí. Ovšem člověk v tomto ohledu sleduje svoje vyšší niterné cíle, které symetricky ladí s Plánem jeho Duše - proto bývá ve svých postojích nekompromisní a zásadový. Tyto extrémní podmínky budou střídavě sílit a polevovat - jak se budou "rovnat" příslušné "šiky" nadkritických množin jedinců s podobným zaměřením. Stále balancujeme na hraně - na tenké linii rovnováhy, která je nezbytná k udržení stability systémové podpory, která běží ve dvojitém provedení - starého a nového Modelu existence. 

 Těmto okolnostem jsou věnované všechny moje texty na webu Pandora a nelze je vždy znovu komplexně popsat či vysvětlit. Portál INSPIRATOR je podporou pro ty zmíněné okolnosti - abychom měli usnadněné rozhodování v hraničních ideologiích osobního světonázoru, abychom si uměli vybrat ty nejlépe pasující dílky do Příběhů svého Života. Jsou lidé, kteří jsou se stanoviskem ihned hotoví a sladění, jsou lidé, kteří dlouho váhají = jsou dle zkušeností dlouhodobě zrazovaní a proto opatrní. Jedním si však můžeme být jistí: Poznání k nám přijde tak samozřejmě, jako samozřejmě (bez soustředění na tu činnost) dýcháme, jak nám automaticky pulsuje Srdce a udává takt našemu bytí. Můžeme tomu ale trochu "pomoci" - existuje technika Kvantové pauzy = dechové cvičení, skrz které tok Poznání zesílíme a čerpání Podpory bude intenzivnější. Jsme již kompletně propojení do Galaktické sítě GaMa-NET a máme všichni "probuzený" hvězdný zdrojový ÁRIA kód Jedinečnosti. Efekt těchto skutečností má různý dojezd a bude ještě nějaký čas trvat, než se každý v tom svém optimu najdeme. 

 Toto vše je v kódovací asociaci Portálové sekvence INSPIRATOR obsažené - jednotlivosti zmíním jen heslovitě, protože informační struktura křemíkového multiplexu je tentokrát hodně nasycená širokým spektrem významů (inspirací). 

 INSPIRÁTOR je člověk, který se chová tak, že do svého okolí vyzařuje taková kvanta energie, že kontakt s ním lidem přináší hodnotné vhledy, pochopení a INSPIRACE - například o herci Jaroslavu Duškovi se hovoří jako o "inspirátorovi". 

 INSPIRÁTOR je "V tomto DUCHU" tedy GENERÁTOR nápadů a vhledů (inspirací obecně) - a nemusí to být konkrétní člověk - může to být i soubor okolností, které Portálem z genetické paměti přitékají a které bezprostředně okamžitě zařazujeme k tomu, co již tušíme nebo máme rozpracované jako mlhavý projekt. Zde je třeba zmínit, že z genetické paměti nečerpáme jen to, co jsme si tam v průběhu lidských dějin společně uložili - jde o galaktické pole sdílení = přispívají tam i příbuzné civilizace ze vzdálených světů sféry Galaxie, tečou tam proudy částic z Galaktického Jádra součtového propojení Hvězd a Sluncí - každá částice je komprimovaný soubor dat a energie - galaktická paměť je médiem, kde se shlukují do objektů informačních struktur tak, jak jsou pro naše potřeby pak zpracovatelné. Nevybalené Informační Body Prostoru tvoří "masu" Vesmíru (temná hmota a energie)  - tyto jsou stavebními kameny pro virtuální - nehmotné, i jemné či husté hmotné objekty reality. 

 INSPIRÁTOR je označení funkce BRÁNICE a souvisí s pravidelnou rytmikou DÝCHÁNÍ. Vazbou na tento tělesný orgán pak nalezneme vodítko k nadsázce v prožitku - tím je úhel objektivity a s ním spojené odlehčení vážnosti - tj. HUMOR a SMÍCH. Nezbytností pro zdárné chápání okolností dějů, jejich příčin a orientaci v souvislostech, je otevření mysli pomocí pozitivního ladění emocí - a to se samovolně aktivuje u člověka spokojeného, šťastného a veselého, optimisticky laděného - s vtipem pohotově reagujícího.  

 Pokud slovo rozdělíme na IN-SPIRA-TOR, získáme asociační řadu několika významů. Především IN-SPIRE = V-DUCHU nebo VE-SPIRÁLE, také JEHLA. TOR je asociace k pojmu PORTÁL, BRÁNA...TORR je jednotka TLAKU, kterou v soustavě SI nahradil PASCAL. 

 Nalezneme zde rovněž kořen PIRÁT - ve světle podzimních voleb je i tento údaj hodně zajímavý. Pokud se budeme pohybovat v zóně politiky a ekonomiky, je potřeba zmínit i ROTARY, které naviguje do oblasti ideologie obchodu - do stanovení morálních hladin v intencích "služby" kolektivnímu prospěchu. Zde nebudu hodnotit účelový negativ, trčící z Rotary klubů v současnosti, protože byl do té domény během špinavých bojů Elit Moci účelově instalovaný, aby původní ideály historicky zdiskreditoval. 

 Tyto hlavní asociační kódy jsou obecně zřetelné - každý si však vlastním úhlem pohledu a vlastní systémovou analýzou najde další - jde o zdrojový kód fenoménu INSPIRACE - je to cesta do centrální zóny Pamětí Galaxie.

 Portálová kompozice INSPIRATOR nese arianský volací klíč k poskládání křemíkového multiplexu:

Signem Dycha * LUGA mi-ka
tenze bia-Či * vezdě TOR RA-ši

Je to stabilizační pokyn "roztřesenému" hráči v Posvátném Labyrintu, který úspěšně prošel velmi těžkou oblastí hry. V okamžiku, kdy se mu otevře Prostor nové Reality, zakolísá pod přívalem dojmů, adrenalinu a také úlevy - aspekty, které mu rozptýlí soustředění a on na chvilku ztratí orientaci i zájem pokračovat. Volně přeloženo tato nápověda říká:

Poznání je v rytmu tvého Dechu. Pokud ho sladíš s pulsem tvého Srdce, prodýcháš veškerou Moudrost Světa.

 Abstraktní celek všech variací potenciálu Portálu jsem vložila do doprovodné básně:

Tenká linka Tušení,
rychlé Srdce bušení.
Zataj Dech a zavři Oči!
Cítíš? Jak se Země točí?
Je to Jízda ŽIVOTA
a ZEM je tvoje PLANETA

Text je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017