Jdi na obsah Jdi na menu

INTEGRITA

 ...čili CELISTVOST.

 Jde o motto současného dění v jemném předivu informačních sítí, které jsou osnovou pohybu událostí v kolektivní realitě Života. V té mystické virtuální zóně se odehrávají ty největší souboje záměrů - vyplouvají z duchovních světů, ovládaných silou Moci, jenž aplikuje řídící aspekt Egregoru starého Modelu existence. Do korálků Času vnáší Iluzi Progrese a Čistoty svých Cílů - a my posloucháme... Posloucháme Srdcem i Myslí a věříme, jsme kolébáni těmi nejkrásnějšími Vizemi, popisovanými těmi nejúžasnějšími Slovy, malovanými do naší Představivosti těmi nejpestřejšími barvičkami... Jsme Lidé, máme lidské reakce a vyznáváme lidské parametry Pravdivosti. Důvěřujeme svým zdrojům a nedovedeme si představit, že by nás klamaly. Nepřijde nám na mysl stín pochybnosti, který by nás směroval k důkladnějšímu ověřování, kde bychom možná odhalili lehoulinké skřípoty na pozadí info-servisu, který distribuují zase jen nám podobní obyčejní lidé, co jsou mámeni stejným způsobem, jako všichni ostatní... Jen někdo tuší a prověřuje, jen někteří vědí, že Srdce nám odkývá právě to, po čem naše Duše touží.... Nejsme to my = racionálně uvažující konzumenti Života v reálu Světa, kdo je cílem ideologické "války" - jsou to naše Duše, kdo je prostředníkem do centrály ovládacího systému, odkud přijímá nitky božské "Lásky", které nedokáže analyzovat a promítnout jejich dopad na komplexitu Bytí obecně. Ano - je to naprosto naruby, než jak jsme byli zvyklí tisíce let chápat tuto osnovu vyššího řízení. Mluvíme o "probouzení" - ale vlastně i tento pojem nám byl účelově vytvarovaný do schématu vnímání okolností dějů za scénou všedních dnů - těch, které nám vykreslují intuitivně stahované dílečky vlastních představ smyslu existence, které jen opisují předlohy, co do vrstev našeho vědomí účelově vkládá vyšší systémový Egregor Modelu existence.

 V předchozích textech jsou podrobnosti k výměně starého systémového matrixu (Evolučně-Spasitelský model) za nový Model Magistra (Transformačně-Mistrovský). Ty instalace běží už řádku let a poslední měsíce jsou opravdu velmi intenzivně cítit - transformují každou naši molekulu DNA, každou tělesnou buňku, každý element osobního Vědomí a každičký Záznam v našich Knihách Života. Ty Revize jsou původcem našeho nepohodlí psychického i tělesného charakteru, stojí také za napětím a jiskřením v geo-planetárním obraze života Společenstva Lidstva.

 Jsme součástí většího soukolí dějů (kolo-dějů) a všechno se vším souvisí. Fraktalita, dimenzionalita i polarita = principy "posvátné" vesmírné geometrie vrstvení Času v Prostoru - narovnávají pokroucené a zakřivené teorémy našich kolektivních paradigmat a je to především dílem našich aktivních spoluúčastí na těchto fenomenálních procesech. Minutu po minutě, den po dni...tlačíme starý systém ovládání do ztracena galaktického mega-prostředí, kde si Egregor Moci, jako správný Stvořitel, už dávno připravil Azyl. Jsou to jeho zadní vrátka a protože je spojeným kolektivem entit, které sympatizují s jeho způsobem existence, tak "vytrhává" ty, které jsou momentálně v inkarnaci, s sebou - i s kořínky. Je to bolestivý proces v osobní rovině i v pocitech blízkých osob, které cítí svoji Cestu jinde...

 Jsme pod gravitačním vlivem Portálové anomálie, která přináší nosné kotevní komponenty pro dílčí instalace Modelu Magistra - jde o další krok k dosažení stabilního pole kolektivní INTEGRITY, která se na individuální úrovni projevuje jako "poskládání" multi-osobnosti ČLO-věka do Komplexnosti = promítnutí sebe-sama do identity Zdroje a tím do Celistvosti (Svrchovaná Jednota Bytí). Všimněme si symboliky JIN-JANGU v Portálové kompozici, která není jen obrazem data 6.9. (2017), ale ukazuje právě tu Celistvost Bytí v cílovém formátu ČLO-věka v galaktické komplexnosti projeveného dvoj-prvku existence. Archetypální vazba toho propojení je oním ideálním dvoj-plamenným vzorem lidského snažení a my se k tomu "ideálu" přibližujeme sedmi-mílovými botami. které nám nazouvá dnešní konstelační symetrie data s úplňkem (asociací toho pojmu je celistvost) a pozice v transformačním překlápěcím manévru.  6 a 9 (šestka a devítka) jsou i v informačním smyslu párovou entitou - šestka je UHLÍK a devítka je jeho přesahová evoluční verze - zrcadlově, naruby i perspektivou převrácená...tak jsme byli spasitelskou duchovní hierarchií zakroucení do Modelu podřízenosti Moci.

 Portál Integrity 69 (šest devět) je také ROZCESTNÍKEM. Jde o tři cesty vývoje bytostí v koncepci existencí = cesta do NEBE, cesta do PEKLA a cesta do GALAXIE. První dvě jsou opačné konce jedné společné - je pro ty Duše, které budují duchovní kariéru, třetí je na ně kolmá - je to cesta pro bytosti, které touží po celistvosti poznání a skrz něj chtějí vytvářet optimální podmínky pro život v dalších oblastech Galaxie MD. To rozcestí má tvar písmene T, jako ČAS. Vodorovná linie je inkarnační dráha duší, svislá linie je komplexnost bytosti ve formátu Galaktického člověka, směřující do Věčnosti...

 Portálová kompozice INTEGRITA obsahuje arianský volací klíč pro Křemíkový multiplex, který danou anomálii obsluhuje:

Uma-Brača Vicha Via
Dazděs Liba noči-mala
Bona Si-Ga * Graga-vega

 Je to úryvek z Bajek, které promítají Příběhy Lidí do Příběhů jiných forem Živosti, se kterými jsme spojeni na vyšší dimenzionální hladině souvislostí. Zde konkrétně jde o přirovnání procesu integrace původně rozptýlených jednotlivých projekcí multi-osobnosti člověka k sesbírání rozkutálených Perel do Náhrdelníku Života.

 Kompozici doplňuje báseň, která v abstraktním smyslu celý ten proces vnáší do vyšší reality Galaktického Vědomí sounáležitosti Všeho se Vším:

Pradávná je Duše Světa
do Života vetkaná zvláštní Věta;
O podivnostech Bytí
vyšívaných pestrou Nití,
o tancích Stínů Mysli
promítaných mnoha Smysly
do záhybů vesmírných Krajin
malovaných na ciferníku Hodin

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. S úplňkem na Zemi dorazí silná sluneční bouře, která následuje po mimořádné aktivitě erupcí třídy M, které můžeme vidět v sekvenci záběrů, nasbíraných v závěru 4.9.2017...

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017