Jdi na obsah Jdi na menu

JA - NOIR

 Jsme v gravitační zóně SUPER-BRÁNY JA-NOIR, která je rozložená do série menších - ve dnech 25. - 28. ledna 2017. V Portálové sekvenci zaujímá významné místo právě z toho důvodu, že jde o "stavebnici" více segmentů časové vlny, kterou v tomto období modeluje mnoho sbíhajících se toků energie podpory ze vzdáleného prostoru Galaxie. V prostředí naší sluneční soustavy - v blízkosti Země - se pak pod vlivem modulační energie skládá velký Portálový strukturální útvar (křemíkový multiplex), který pro nás ty energo-informační toky třídí a transformuje do čitatelné podoby.

 Úvodní kódový klíč, umístěný na ilustrační kompozici daného procesu, je hodně složitý a multifunkční. Přemýšlela jsem, jak ho nejlépe popsat, abychom pochopili - jde o jinovou kvalitu a tak jsem zachytila inspirační polohu právě z toho rozsahu. Jedná se o PRSTOKLAD. Tento pojem je spojený se sériemi pokynů, kterými člověk uvádí v život svoje vize a záměry (nápady) prostřednictvím realizačního nástroje. Tedy - jeden z mnoha způsobů realizace - ovšem hodně významný, protože k tomu používáme ruce a prsty. Navykli jsme si, že prstoklad se týká klávesnice - počítače, psacího stroje, klavíru, harmoniky nebo jiného nástroje (přístroje). Latinská slova DIGITUM (prst) a LOCATION (poloha, pozice) prozrazují, že zde - v inkriminovaném křemíkovém multiplexu - jde o programovací proces - ovšem jinak (v rámci ženské energie ORI-TRONICKÉHO charakteru) se dá ten starobylý arianský kód přeložit jako:

 HLADCE - OBRACE - PŘEHODIT - SEJMOUT

 Kdo plete a zná podrobnosti, pak pochopí. VLNA - v těchto intencích - ale není nástrojem kódování...tím jsou RUCE a PRSTY - činnost člověka, který kreativně a vlastní pílí cosi tvoří a vdechuje tomu život.

 JA - NOIR je PARA-FRÁZE názvu měsíce "andělů" = LEDNA, který v jiných variantách známe jako JANUÁR. Kód obsahuje sdělení JÁ-ČERNÝ = černota, čili oblast "neznáma" a nevytvarovaných (zatím neprojevených) možností, kterými lze kolektivní realitu obohatit a proměnit tak, aby lépe odpovídala změnám globálního povědomí a symetricky skládanému novému Systému podpory života. Černá hmota (energie) pak souvisí s aktivitami elementů Vodíku a Hélia, které momentálně urychlují adamantinové virtuální částice, kterými je nasycený tok energie z jádra Galaxie. Možná v nás tyto pojmy vzbuzují neklid a obavu - je to způsobené hluboko zabudovanými pojistnými programy, skrz které se držíme v poli starého systémového matrixu. Jak se postupně "nahrává" náš vnitřní zdrojový ARIA kód do jednotné galaktické sítě, budou tyto pojistné řetězce rozpouštěny a my upustíme od malicherných podivností v chování, kterým jsme reagovali na globální změny v energo-informačních strukturách kolektivní reality. Jsme magneticky přesouvaní (přehazovaní) do nově se utvářených archetypálních zón vnímání světa - obecně jsme tedy v oblasti vnitřního zmatku a každý na tyto podprahové stimulace reagujeme individuálně různě. Často s averzí a útočně - na všechno a na všechny - cokoliv, co nám instinktivně připadá jako původce ztráty dlouhodobých jistot. Sama v posledních dnech takové situace prožívám a i to je důvod, proč jsem z palety možných výkladů těchto fenoménů zvolila právě tyto "volací znaky". Jsou tam ale další a kdo je citlivější k datovému toku, ten si vybere ty, které mu budou nejlépe ladit a na nich si vytvoří vlastní asociační řadu souvislostí s osobním Příběhem Života.

 P.S. Dalšími vodítky jsou analogie ČERNÝ - CERN, JANUÁR - SEČEŇ, O-NOIR = O-RION, TEMPLÁŘI, GOTIKA, GREGORIÁNSKÝ CHORÁL...atd...

 Minule jsem se zmiňovala, že arianské dialekty jsou transkripcí telepatického přenosu (sdílení) informací a mají rovněž variaci ve znakové řeči. PRSTOKLAD je také znaková řeč a jako andělský jazyk (ptačí = ptací) byl používaný odnepaměti.

 Kódový klíč brány JA-NOIR má jednoduchý znak - levá ruka na solar-plexu a pravá v gestu nabízené dlaně.

Dycha * á-Tycha * Vedže * Sama-Jicha

HLADCE - OBRACE - PŘEHODIT - SEJMOUT

Článek je součástí Portálové sekvence 2017 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017