Jdi na obsah Jdi na menu

JÁN-TARA

 Portál JÁN-TARA vytváří kanál pro jeden z nosných "programů" instalačních sekvencí, které obecně vnímáme jako Transformaci. Přináší změny do takových základů existence, jakými jsou RODINA, PARTNERSTVÍ, MATEŘSTVÍ, RODIČOVSTVÍ, DĚTI - jejich vzájemné svazky a vazby v inkarnačním i vyšším smyslu pospolitosti RODU a jeho DUCHA jako primárního aspektu evoluce.

 Jsme stále napojení na pole genofondu lidstva - na paměťové médium, kde jsou uložené soubory pro přestavbu DNA. Pomocí mnoha vlivů, kterým jsme kolektivně vystavení, dochází ke světelné (záření) a zvukové (frekvenční) stimulaci na buněčné úrovni - je to progresivní proces a vede k transformaci do systémových charakteristik tzv. Galaktického člověka. Tyto aktuální mikro-události v nehmotné sféře excitovaných paměťových sektorů mají rezonanční efekt i v oblastech prožívání běžného života. Ve valné většině to jsou zřejmě pocity nestability a nějakého stupně nepohodlí v tělesném smyslu. Měli bychom tedy věnovat více pozornosti péči o psychickou pohodu, protože stres z neznámých vlivů může symptomy nerovnováhy stupňovat. Prozatím jsme někde uprostřed těchto "instalací" a bude tedy ještě nějaký čas trvat, než projdeme všemi potřebnými kroky. Měli bychom mít na paměti, že asi nejvýraznějším projevem budou reakce jednotlivců v rámci rodin a okruhu příbuzenstva = kde jsou nějaké (i popírané nebo přehlížené) nesrovnalosti, tam vznikne neodmítnutelné nutkání k nápravě věcí a urovnání vztahů. Může se jednat i o dlouholetá nepřátelství rodičů a jejich dětí, mezi sourozenci navzájem, nevraživost kvůli majetkům a malicherným principům - neústupnost zabedněných a pýchou tvarovaných křivd a nespravedlností. 

 V celospolečenských a globálních měřítkách by také měly obdobné tendence převažovat - jsou to vize lepších zítřků - uvolnění napětí v politice v oblasti mezinárodních vztahů. Vliv nátlaku Elit, které prosazují vůli Egregoru Moci, slábne - jeho gravitační pole ztrácí na síle a valnou většinu jeho původních distribucí na planetu již spravuje soustava křemíkových multiplexů, které očekávaný servis "shora" zachytávají a filtrují přes vlastní energo-informační pole systémové podpory. V reálu to znamená odhalování "tajemství", kterými Elity ovládaly masy - pocit, že je něco "špatně", generuje v jejich prostředí laviny obviňování a uvolnění skrytých záznamů o podrobnostech různých projektů, skrz které se státy a jejich zákulisní vedení navzájem držely v šachu. 

 Uvolnění by mělo postihnout i duchovní rovinu "útěchy" z dílčích (i mimozemských) zdrojů Egregoru Moci = v ideologických, náboženských a duchovně-filozofických oblastech...lidé začínají být víc a víc "citliví" na falešné noty některých informačních kanálů a mnohde určující komerční motivace provozovatelů těch domén již nabývají na zřetelnosti. 

 Tomuto období se říká ÉRA PRŮZRAČNOSTI A EXPANZE = NUNTI - SUNYA

 Portálová sekvence JÁN-TARA je zakomponovaná do symboliky JANTARU, který je UHLÍKOVOU RELIKVIÍ ČASU a OTCEM ELEKTŘINY = projevené energie vzájemných vazeb elementů atomů hmoty (elektronů) a magnetických efektů těch vazeb do společných polí existence. 

 Portálová kompozice obsahuje Arianské pravidlo:

I-TRI-RES via IRU-BIN
 * seka-mira *

 které znamená:

 TROJČLENKA VESMÍRU JE JEDINÝ VZOREC, KTERÝM LZE VŠECHNO ODVODIT...

 v mých textech a v grafických strukturách Pandory mám tento vzorec uvedený jako 1 + 1 = 3...jeho "čtyř-násobením" lze dojít k rovnici "nekonečna".

JÁN-TARA * ALTA-MIRA
TARA-INA * IRU-BIN
MIRA-SINA * MIA-KUR

 ...je volací klíč = kódovací sekvence, která zarovnává tělesa a místa, která nesou portálové souřadnice, do správného optimálního postavení. Je to pomyslná konstelace elementů změny - můžeme poznat variace názvu NIBIRU, ALTAMIRA...které se vztahují k uhlíkové gravitační zóně starého Egregoru Moci a jeho Modelu existence Evolučně-spasitelskému. Volací klíč tedy není ani přísloví nebo rčení, ale párování nových křemíkových soustav multiplexů s rozpadajícími se komplexy EMpolí starého systémového matrixu. Zarovnáním dojde k jejich stabilizaci a k přesměrování datového toku do nově spředených systémových sítí v rámci galaktického GaMa-NETu.

 Tyto sci-fi popisy průběhu vesmírných operací jsou asociačně laděné do nějaké míry podobnosti s tím, co se v jemno-hmotné sféře skutečně děje...pro představu a v souvislosti s existujícími skupinami anomálií, které různě důrazně prociťujeme nebo máme i vizuální efekty těch prožitků. 

 Doprovodná báseň shrnuje abstrakci genové transformace - v poli "vesmírné-trojčlenky" a v postavení do NUNTI-SUNYA (průzračnosti a expanze):

TŘI je DÁREK neznámý
TŘI je PŘEKVAPENÍ
TŘI je LÁSKA mezi námi
TŘI je v DOBRÉ Překlopení
TŘI jsou houfy smějících se DĚTÍ
TŘI jsou součty rovnic ŠTĚSTÍ

Popis je součástí Portálové sekvence 2017


  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017