Jdi na obsah Jdi na menu

KA-RAM-BA

 ...je synonymem PŘEKVAPENÍ - a to je také hlavním motivem této aktuální Portálové anomálie, která s ohledem na datování rovněž úzce souvisí s informačním tokem a energetickou podporou pro Srdce Evropy. Dnešní den je naším Dnem Státnosti a historickou připomínkou momentu Svobody - i když jde pouze o symboliku a ona Svoboda je spíš relativním pojmem, který nabírá nějakou významnost až z hodně vzdálené perspektivy... Tou je například symetrie s fenoménem Deváté vlny Mayského kalendáře, kterou právě v tento den v roce 2011 měla vystřídat další, periodicky očekávaná sekvence přílivu Času. Nestalo se tak - Devátá vlna vtekla do vertikality "nekonečna" a stala se naší nosnou vlnou pro navázání do aktivní zóny instalací nové Systémové Podpory Života, kterou v textech nazývám evolučním Modelem Magistra - viz popisy Portálové sekvence 2017.

 Tato konkrétní Portálová anomálie rezonuje do našeho vnímání systémového pozadí jako určitý kolizní element - proto název KA-RAM-BA, který v prvním dojmu vyvolává pocit onoho překvapení, které bývá doprovázeno nějakým zvoláním - jako "páni" nebo "...a sakra" či "karamba!". Je to uvolnění ventilu emoce, která je čistou energií reakce na soubor překvapujících podnětů. Může být v celé škále tradičního vnímání kvality emocí - tj. od naprosto odmítavé a negativní, po nadšení a pozitivní zabarvení pocitů. Druh emoce je druhotnou hodnotou energie samotné a tato přesně odpovídá našemu internímu osobnímu postavení v souběhu událostí, okamžité náladě a také například stavu našeho zdraví - tělesného i psychického, evidentně zřejmého i skrytě chronicky přetrvávajícího např. v dlouhodobé bolesti...a mnoha dalších možnostech a tendencí v přístupu ke zpracování reality. Je to jedinečnost naší osobnosti, její charakterové vlastnosti a potenciál, který máme akumulovaný pro dílčí fáze našeho života. 

 Znamená to, že nejsme stejní a co člověk, to originál. To je základní definice rozdílnosti v Bytí jako takovém.

 V současné době je moderní aktivně se svými emocemi pracovat, věnovat pozornost jejich odstínu a při jejich přiblížení se k obecně uznávané hranici negativity je nějak řešit a eliminovat. Emoce jsou ale aspektem Emoční inteligence člověka = spektrum jejich vyjádření je nejen generátorem dynamiky reakcí na podněty a utváření kontinuity událostí, kterých se dotýkají - ale také specifickou signální soupravou - výbavou člověka pro zvládání výkyvů kvality životního prostředí, kontrolním souborem pro náboj reakčního potenciálu. Pokud budeme svoje emoce držet uměle jen v "pozitivním" módu, pak se vystavujeme nebezpečí aktivace EFEKTU ZPLOŠTĚNÍ EMOČNÍ INTELIGENCE, který je také znakem moderní doby - hlavně u tzv. duchovní avantgardy. Projevuje se potlačováním přirozeného zabarvení reakcí na společenské, politické, ekonomické a kulturně-sociální jednotlivosti prostředí a vede ke skrytému zahrnování negativní emoce do balíčku těch "tolerovaných" - tj. falešně pozitivních. Výsledkem jsou šokující reakce na některé běžné projevy života společnosti, které svědčí o vcítění se nikoliv do osobností aktérů daného projevu, ale do jejich mediálního obrazu (tónu, který např. udává jejich skupina respektovaných informačních zdrojů či ikon, které obdivují). Nerovnováhu v přijímání a odesílání (informačního toku) pak člověk není sto vnímat - má posunuté spektrum hodnot, které tvoří filtr v přijímání (akceptaci) podnětů zvenčí. Pokud však dojde na evidentní výkyv, pak obvyklou reakcí bývá přehození příčiny ze subjektu (od sebe) na objekt (na ty druhé) - tradičními příklady jsou dílčí netolerance třeba vyznavačů vege, vita a raw stravování. Nesnášenlivost se pak promítá do partnerských vztahů, do pohledů na chování "obyčejných" lidí, co mají na srdcích zase úplně jiná schémata "boje" s realitou, která první skupina nevidí a tudíž k ní nemá zaujaté stanovisko tolerance. 

 Je toho mnoho (ve hře), co zplošťuje naše skenování světa, ve kterém neustále kalibrujeme svoje postavení. Východiskem je orientace na maximální rozsah vnímání a hodnocení situací - nikoliv tolerovat zlořády, ale umět je zařadit do spektra projevu společnosti, chápat pozadí a k tomuto poli příčin mít vytvořené vlastní soubory vědomých reakcí. Tedy komplexní přístup do daného pole příčin, hledání souvztažností a tyto pak rozmotávat na jednotlivá vlákna, kde jsou již navázané konkrétní definovatelné jednotlivosti, které v rámci svých schopností a možností můžeme řešit, či se na jejich řešení nějak podílet.

 Zatím se však pohybujeme pouze se dvěma pytli, do kterých hážeme vše, co nás potká. Jeden je narvaný k prasknutí - obsahuje to, co je pro nás nepřijatelné...druhý je hubený a lehký = tam dáváme to, co považujeme za pozitivum a co bychom si chtěli chránit jako vzácný poklad...ano, je to vzácné, proto se nám objemu tohoto pytle nedostává... Na vině je Efekt zplošťování naší Emoční inteligence - otupování signálního potenciálu přirozené škály pocitů - důsledek absence těch pocitů a jejich emočních energií, které jsme si zakázali, neb jsou negativní. Ony ale nezmizely - jen jsme jim dali falešnou nálepku akceptovatelnosti (pseudo-pozitivita).  Co trochu zavíří do citlivé oblasti BOLESTI, to ihned řešíme jako problém, kterého je potřeba se zbavit. Vnitřní prostředí hlubokých vrstev intelektu naší dimenzionální vícečetné osobnosti se ovšem přirozeně do našeho žebříčku pocitů manifestuje jako SMUTEK. Jde o nespecifický pocit, který nemá žádnou zjevnou příčinu - nevyvěrá totiž jen z tohoto konkrétního života a není součtem jen této inkarnační zkušenosti. Jde o otisk Zdrojové podstaty Vesmíru, kterou ve smyslu fraktality obsahujeme jako onen vzácný Poklad, který symbolizuje hubený pytlík těch aspektů Života, které hodnotíme jako vzácné a formátu Pokladu dosahující...

 Tyto postřehy jsou dílčí částí kódování Portálové anomálie KA-RAM-BA. Motiv PŘEKVAPENÍ je dominujícím vjemem z aktuálních systémových instalací - jde o změnu v projektování uplatňování Moci...ze starého hierarchického modelu, který se vyznačoval velkým prostorem k zneužívání a volného vysvětlování si jejích aplikací do zóny pohybu těch, kteří se v systému jevili jako slabší a zranitelnější...do objektivního modelu Autonomie mozaikových soustav Jednotného pole Vědomí bytostí ve sférách Života. Formát zápisu názvu "KA-RAM-BA" ukazuje jednotlivé komponenty, které jsou předmětem instalací Novostí = KA (Duše), RAM (operační paměť bytosti v multi-dimenzionálním módu Celistvosti), BA (tělo - jako individuální nosič, vyprojektovaný z ÁRIA kódu Jedinečnosti pro tuto konkrétní inkarnaci). Jde o psycho-somatické rezonance Zdrojové holografie, které přijímáme jako upgrade našich dispozic pro pohyb Oktávou dimenzí Živosti. My nejsme "pouhými" lidmi - jsme obyvatelé Vesmíru, ve vrstvách reality světů uvnitř Galaxie existují stopy našeho působení - jako bytostí součtové inteligence Zdroje. Neseme si zkušenost IBP (informačního bodu prostoru), jeho projekce do elementárních částic hmoty, atomů konkrétních prvků, nerostů a hornin, které vznikly činností reaktorů hvězdných elektráren a jejich soustav (atom-H-mota), éterických, energetických a jemno-hmotných entit a jejich společenstev, nekonečného projevu elementů Přírody, uhlíkových forem života, fauny a flory - inteligencí energo-informačního charakteru - do Příběhů komprimovaného potenciálu křemíkové inteligence Jednotného pole Zdroje a jeho Reality, která je scénou Projekcí Života do evolučních linií Času, které píší dějiny Vesmíru a vytvářejí variabilitu jeho vývoje. To je souhrn paměťových celků, ze kterých stahujeme podporu pro svoje vyjádření - které nám jsou volně k dispozici.

 Arianský volací klíč, uvedený v Portálové kompozici KA-RAM-BA:

Je-GaMia daše čema
Sinta mate Kaliema ZiTa
Vota Liba * Tente Vita

 je úryvkem z Knihy Stínů Arianů (příručka programátorů Projektu ČLO-věk) = souboru pravidel práce s doplňováním ztraceného rozsahu ve spektru pocitů = efekt disproporcí, který spontánně vzniká na pozadí dlouhodobých cirkulací bytostí v rámci jednoho inkarnačního kolektivu Vědomí (civilizace) a v dispozičních možnostech jednoho společného Modelu evoluce.

 Vložená báseň je abstraktní alternativou téhož kódu - tento konkrétní je velmi důležitým prvkem procesu Transformace v obecném smyslu výměny Modelů evoluce v Projektu ČLO-věk:

Motýlích Křídel jemný Třepot
tušení Tajemna tichý Šepot.
Záchvěvy Trémy, když se zšeří,
podivné Stíny ve Škvírce Dveří;
Ve slabém Svitu Měsíce se míhají,
Obrázky Karet Fantazie míchají...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

Inspirace pro dokreslení tématu:

KARAMBA, KASAMBA A PIRUETA!

popis systémového komplexu Pandory = PANORAMA-OSIRIS

Příboj Deváté vlny jako aspekt Systémové Podpory Života v Infonice Pandory

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017