Jdi na obsah Jdi na menu

Kamenné Srdce

 ...před několika lety jsem otevřela svůj vlastní "projekt" s názvem "Kamenné Srdce". Impulsem byla vize o postupném "odlupování" tvrdé kamenné krusty ze Srdce Národa - v mém případě z toho našeho - českého. Úvodní text k Projektu jsem publikovala 11. září 2016. Toto datum má celosvětově jiný význam a jiné silové pole = egregor, který v prostředí společnosti nadělal mnoho škody a uvolnil mnoho negativní energie - proto na jeho výročí nevzpomínám na bolest a utrpení, ale na jiné emotivní prožitky, co jsou spojené s pocity sounáležitosti, hrdosti a obětavosti, s projevem ctností Srdce, které známe jako Lidskost a Lásku.

 "....Proč "kamenné srdce"?

 Jde o ČECHY = cechy (seskupení) historických motivů v lokalitách prostorového uspořádání, které není nijak nahodilé - ale vyjadřuje neskutečně hluboký smysl provázanosti našich kořenů do lidské rodiny - nejen zde, na Zemi - ale daleko do nitra Galaxie a daleko v čase našich zastavení... Můžeme být kdekoliv v tisících inkarnacích, ale krajka bytí nás propojuje a definuje do uspořádání, které přesahuje tuto civilizaci...přesahuje, ale je neustále v dynamické expanzi nezničitelných podkladů, na které vršíme nové, aktuální prožitky. Ty vrstvy tvoří vrásky naší starobylé historie, jsou naším kulturním bohatstvím ve smyslu Ducha Národa, který přetrvává v genech světelných kódů kolektivní paměti celého lidstva...kdekoliv na planetě narození, vždy jsme celistvým, a přesto proměnlivým obrazem Arianských Slovanů = lidských bytostí, které si kdysi říkaly Moudří Draci Galaxie a sídlily v jiné projekci geomagnetického pole kolébky civilizací - nyní Země, tehdy ALTEA-MIA. Vesmírná geometrie, kterou nazýváme "posvátnou", nás i ji navždy propojuje do nedílného dvoj-prvku projeveného světa - kdy reálnost prostoru je podmíněná aktivitou zabydlené entity kolektivní inteligence, která spotřebou času svých životů prostor přetváří a komponuje.

 Nejedná se samozřejmě o žádné rasové upřednostňování - protože na Zemi jsme všichni v rovném původu - s dohledatelnou stopou ve vzdálených hvězdných systémech a do jednoho každý vlastníme zdrojový kód tohoto původu - jde o ARIA kód Jedinečnosti, který je naší czech-made...ať jsme se narodili a žijeme kdekoliv, ať mluvíme jakýmkoliv jazykem - tímto kódem jsme propojení a na jeho vlákně je vyšívaná i naše Duše, která nás definuje v tomto časo-prostorovém rámci.

 Tělo území, které jako Češi obýváme, má tvar srdce - na mapě i ve 3D prostorovém uspořádání. Tento fakt je obecně známý - ale mě postupně secvaknul do dalších souvislostí skrz podprahově vnímaná EM pole krajiny (aurické pozadí uspořádání krajinných prvků). Výška nadmořské hladiny pohybu je vždy symetricky promítnutá do hloubky těch polí v zrcadlové projekci uchopitelnosti zachycených datových souborů - stačí naslouchat, dívat se, prociťovat a vnímat skryté podobnosti. Motorka je pro tento způsob práce s vlastním frekvenčním vzorcem vnímání úžasný pomocník - navozuje spontánní harmonii se zvukem motoru a jeho rezonančním efektem na ta aurická pole...těžko se to vysvětluje, ale vlastně se jedná o přirozenou lidskou schopnost okamžité adaptace na vibraci (vlnění) atomů hmoty v prostředí, kde se pohybuje a se kterými vchází jeho komplexnost v kontakt...všemi vrstvami hmotných, jemno-hmotných i nehmotných projekcí skrz bezčasová schémata až po realitu proměnných skutečností v toku času... Tyto mimosmyslové pocitové vjemy mi přinášejí abstraktní Příběhy Génia-Loci, které podprahově zpracovávám a v okamžitém vnímání pak můžu prožívat jako nějaká konkrétní osobnost, co se do daného pole v paměti zapsala...jsou to různé vize a pocitové stimulace - skrze ně pak dotvářím celkový obraz krajiny.

 České Srdce je přesně takové, jak bychom čekali = je prastaré, vrásčité a pokryté silnou krustou zkamenělého prachu prošlých milionů let, kdy pulzovalo pro zajištění naší existence na Zemi...ale nenechme se zmást - není nemohoucí, ani nemocné či slabé...kdepak - je vitální, plné energie a tepající s naprostou synchronizací...jeho síla je nezměrná a potenciál obrovský - jede na minimum výkonu a čeká - v plné připravenosti kdykoliv zabrat a frekvenci přizpůsobit... Jak planeta absorbuje Světlo Hvězd Galaxie a přijímá SUPER-NOVÁ vyjádření do prostředí kosmických těles, která se transformují na budoucí nosiče našich domovů - tak Srdce na povrchu praská - krusta se láme a plazmická forma jeho hmoty emituje do celé Sluneční soustavy. Je to neskutečný koncert synchronizovaných elementů prvků, kterými jsme my všichni na Zemi - miliardy a miliardy pulsujících srdcí lidí ve fonetickém uspořádání Tónu-Sjednocení..."

 Sdílení na Facebooku a původní vlákno s diskusí

 4a368958eade4e6025787a70b0373007.jpg