Jdi na obsah Jdi na menu

KAPPA-CITY

 Je Portálová sekvence, která dnes plynule navázala na tu předchozí, v jejíž gravitační zóně jsme se nacházeli několik posledních dní. Prošli jsme kompletní "defragmentací", která nás svým způsobem změnila, protože hluboko uložené paměťové vrstvy byly přeskládané do nových archetypálních vazeb. Tyto procesy jsou "odstavené" od přímého denního vnímání (běží podprahově) - to proto, aby byl odstíněný negativní dopad na prožitkovou hladinu. Systémové změny totiž vyvolávají vize vlastní účasti v tom řetězu událostí a tyto pak někteří vnímaví jedinci mohou vyhodnotit tzv. "doslova", tedy v intencích evokace, která je symetrická aktuální náladě či momentu rozpoložení a sklonu k rozehrávání fantazie.

 V dalších dnech už pocítíme jiné kvality v oblasti emoční stimulace - především to budou párové symetrie viděného a cítěného, kde zaznamenáme vyšší smysl pro "pravdivost" = dříve všudypřítomné mnohoznačnosti při skenování reality skutečností zmizí ve prospěch jednoduchého rozpoznání podstaty. Znamená to odpojování mentálních linií konspirací za běžnými činnostmi, konec podezřívavých úhlů sledování okolí a také přímější a čistší projevy chování lidí obecně. Jde o spontánní změny v rámci osobností - kdo má sklony vidět za vším pozitivum, ten získá, kdo naopak, ten ztratí (iluze). Tento trend již rezonuje ze všech stran a odráží se na kvalitách informačního servisu do sdíleného prostředí. Ty, které jedou v rozdmýchávání nižších pudových reakcí, lidé postupně opouštějí, protože se zvyšuje jejich smysl pro odhalování skrytých podsunutých schémat myšlení - citlivost na záměr v přednesu bude stoupat i nadále a ty manipulační zakrní samovolně - ztrátou podpory ztratí motivaci k šíření "spamu"...

 V titulu Portálové sekvence KAPPA-CITY je obsažený pojem KAPACITA, který se vztahuje k transformaci člověka do formátu Galaktické multi-osobnosti a znamená tedy nárůst v dispozičním obsahu životní podpory. Jestliže jsme doposud vědomě čerpali zkušenosti z paměťové vrstvy tohoto konkrétního života na pozadí genetické kolektivní paměti lidstva, začne převažovat přímé čerpání z té genetické vrstvy. Kdo je všímavější k doprovodným jevům vlastní aktivity v prostředí, tak potvrdí zvýšení počtu tzv. synchronicit, kdy v jednom okamžiku něco říkáme (píšeme), v tomtéž to slyšíme "vytržené" z kontextu někde na pozadí (rádio, Tv, zachycený rozhovor v davu) a do třetice i vidíme jako segment nějaké (i obsahově nesouvisející) reality v okruhu snímání = titulek v časopisu, který leží na vedlejším stolku v kavárně, reklamní slogan nebo "zjevení" aktualizovaného příspěvku v online prostředí sociální sítě. K tomu patří také numerické časové symetrie, které díky digitalizaci času můžeme připočítat do kapacitní zóny synchronicit, protože dokreslují vazbu do binární sféry aktivních informačních celků. Tato spektrální odezva prostoru a času na náš pohyb prostředím - na aktivity v obecném smyslu bytí - je známkou našeho "zarovnání" s životem a důkazem dimenzionality osobního souboru vědomí (celistvost osobnosti). 

 KAPPA-CITY obsahuje rovněž řecké písmeno KAPPA (K jako kontakt a KA jako duše), které je desáté v řecké abecedě a má hodnotu 20 (trojčlenka dimenzionality Času ve fraktálních segmentech prostorového Celku = 2:1/1:2). Toto koresponduje s dalšími možnými souvislostmi v oblasti symboliky - například značka sportovního oblečení KAPPA, která má logo firmy v podobě dvojice lidí, kteří tvoří párový dvoj-prvek člověka. CITY netřeba rozebírat - rezonují i do další významové roviny, kterou je CITY jako MĚSTO = místo pro kolektivní život lokální komunity bytostí. Všechny tyto významy slouží k asociačnímu uvažování o podstatě věci - či souboru událostí, které touto navigací rozehrávají spektrum možného vlivu na nás, jako na jedince i na nás, jako na lidstvo.

 O aplikaci PRŮZRAČNOSTI do aktuální Portálové sekvence se stará příslušný křemíkový multiplex, který je tentokrát již v pozici propojeného komplexu torzních polí uhlíkových elektro-magnetických pyramidálních struktur a křemíkových energo-informačných sférických paměťových celků - symbolika pěti pentagramů (uhlíková inteligence) a pěti čtyřcípých hvězd (křemíková "flotila"). Tyto "čokoládové" hvězdy ORION jsou ve skutečnosti sirianskou symbolikou genetické paměti lidstva v disku Galaxie MD. Najdeme ji v anglickém pojmu LEGAL CAPACITY, který znamená SVÉPRÁVNOST a opět se vztahuje k člověku jako ke komplexní bytosti - jde o (s)právnost ohledně existence a působení v multi-dimenzi živosti = IURIS (SIRIUS). Tyto primární (zdrojové) kódy prolínají z dávných věků do současnosti - vždy byly člověku oporou a vždy udržovaly jeho Celistvost pohromadě, i když to nebylo vždy takto komplexně pojímáno a ve vztahu SUI-IURIS vnímáno.

 Volacím klíčem pro příslušný křemíkový multiplex je arianská "hláška" ze hry Posvátný Labyrint:

TRADI - JANCI
MEŠTA - STANCI
VIA VISTA * MIA ČISTA

 která volně přeložená říká, že kdo jde správně, jde

PŘÍMOU CESTOU ŽIVOTEM, NA KTERÉ ZA SEBOU NEZANECHÁVÁ ŽÁDNÉ PADLÉ...

 Jedná se o asociaci, která vede hráče k privilegiu fér-play, k oproštění se od sobeckosti, která může vést k opuštění slabšího spoluhráče, který nezvládl obtížnost některého úseku...je to morální kodex "dospělosti" (v galaktickém pojetí) a tedy plný kontext SVÉPRÁVNOSTI.

 Portálovou kompozici doplňuje abstraktní jarní motiv básně:

V jarní trávě Rosa
hnízdo neposedného Kosa
všechny barvy Lesa
zatoulaná žlutá Vosa
celý širý Světa Kraj
obejmi a s Citem hraj
na Flétnu své krásné Duše
čistě, mile, jednoduše...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017   

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017