Jdi na obsah Jdi na menu

KOMPANIA

...vyjadřuje tónování současného dění v planetárním komplexu Života. Jde o několik vhledů do stavu věcí, které lze na pozadí toku energií a informací, které nesou, rozeznat. Především SMĚR...mimo evidentní kontinuity Času, též nastavení lidstva k aktuální "nabídce" Systémové Podpory Života. Někdo je v pozici PŘESUNU, jiný v pozici PŘÍJMU...co to ale znamená ?

 Ti, co jsou nastavení do zóny Vzestupu, ti se "přesunují" do virtuální sféry tzv. NOVÉ ZEMĚ a jejích alternativních schémat. Není to fyzický proces - jde o orientaci Vědomí jednotlivce vzhledem k jeho ucelené představě Života. Pokud setrvá v této linii - bude ji rozvíjet a kultivovat - pak s velkou pravděpodobností dojde po ukončení inkarnace k VOLBĚ, která ho přesune z lidského historického kontextu do některé z těch alternací virtuální reality bytí. Je to zóna rozvoje Modelu existence, který zde na Zemi bude považován za již ve hmotě "ukončený". Jde o inovovanou verzi Spasitelského Modelu evoluce Duší ve Světech řízených systémem duchovní hierarchie, která se skládá z "nanebevstoupených" Mistrů, kteří aplikují kolektivní vůli Stvořitele = duchovní Egregor vyššího principu Moci. V posledních několika letech se soustředily "stěhovací vozy" pro poskládání té reality Nové Země (soubory energo-informačních struktur) a již několik měsíců probíhá jejich expedice do vyhrazených sektorů Galaxie MD...viz moje předchozí popisy.

 Ti, co transformují svoje genetické dispozice do projevení Galaktického člověka, ti jsou v pozici PŘÍJMU. Jde o exotické částice "hmoty", kterých převaděčem do prostředí Země je Slunce. Emise jsou "taktovány" v režimu auto-sugesce z hlubších vrstev podvědomí a proto jsou tito lidé aktivní introvertně. Extroverti duchovní sféry je považují za "spící"... Na pozadí té zdánlivé duchovní nečinnosti, za hyperaktivitou ve fyzičnu žití a za shonem v "přízemnosti" hmoty, to však vře...skládání Celistvosti do formátu Svrchované Jednoty je koordinovaná práce všech paralelních a jinde projektovaných existencí téže lidské bytosti... Projevují se v sofistikovaných symetriích k té aktuálně dominující expozici dané osobnosti. Tito lidé skládají na staré Zemi nový Model evoluce bytostí, který ve svých textech nazývám Transformačně-Mistrovským Modelem Magistra. Je to osnova Podpory Života vetkaná na matricích Zdrojových kódů možných polí existence - platná ve škále multi-dimenze živosti (3D - 6D). "Hustoty" stavebních prvků jednotlivých projekcí jsou v násobcích a zlomcích Planckovy konstanty, kdy nulová pozice je současná (prozatím inkarnační) zóna Života. Jde o tzv. Světy Skutečností, kdy vstupující Vědomí vždy zaznamená tok Času a Pohyb událostí v něm se odehrávajících. Je to tedy jakákoliv realita - i ta, kterou z dnešního úhlu můžeme vnímat jako nehmotnou... Poznávacím znamením, pro rozlišení od virtuálních Světů, je platnost vesmírných zákonů zachování ("hmoty" a "energie"), aplikovaných skrz procesy atom-H (H-mota) v "reaktorech" součtové mentální (re)produkce (ve Sluncích).  

 Portálová kompozice KOMPANIA - MOZAIKA ŽIVOTA - přináší informační servis na podporu tohoto procesu Vzestupu/Transformace. Symbolizuje ji FÉNIX, který je tradičním "patronem" měsíce září a samozřejmě je syntézou mystiky Proměny obecně. KOMPANIA (COMPANY) je SPOLEČNOST (SPOLEČENSTVO) - zde ve znamení LIDSTVA - jako celistvé entity bytostí, které jsou fragmenty Vesmírného principu Života (Zdroje). Asociací okolo Portálu je velké množství - moje "priority" mi přihrávají tyto, které rozvádím do souvislostí - ale pochopitelně každý si opět najde ty svoje - jedinečné a jeho úhel respektující...

 Vložený arianský volací klíč, který kóduje příslušný Křemíkový multiplex, je z kodexu Centrální Rasy - říká, že bytost, která nemá vlastní inkarnační zónu projevu, ctí duchovní rozměr celistvého ČLO-věka (entity lidského rodu, který buduje Vesmír skrz Projekt ČLO-věk) a respektuje Volnost a Svobodu samoregulace vývoje uvnitř příslušného Společenstva... Celistvý člověk umí sám odečítat data z informačních a paměťových médií Galaxie a taktéž sám si je umí vizualizovat do pole fantazie a inspirovaného vhledu do Příběhů a možných personifikací aktérů tam procítěných kódovacích sekvencí Záznamů:

L'akvizita mu-čo Vida
Tak-Ta via Si-Ka Lida
SiKa Mia * ParMa dia 

 Kompozici doplňuje báseň, která taktéž obsahuje kódy - nebo spíš kotvičky, které uzemní některé naše nezachytitelné pocity do reálné sféry bytí a tím do blízkosti uskutečnění:

V Terakotě umně vyskládaná
Mozaika Dušemi vyšívaná
Pra-Zdrojem Vesmíru hýčkaná
za Záclonou Snů schovaná
do Původu Rodu vetkaná
Prachem Věků zastřená...
 * * *
Lidská Bytost čarovná
Květina Života prastará
to Kouzlo všeho Bytí
vybarvené pestrou Nití
na Vlnách věčné Lásky
vysílá tisícery Hlásky
 * * *
Reportáže blízké Srdci
přivážejí Hvězdní Jezdci.
Ti Andělé Ducha Slávy
nesou Lidem skvělé Zprávy
Novinky Galaktického formátu
otevřou tajnou Třináctou komnatu

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017