Jdi na obsah Jdi na menu

KON-DOR

 ...je tématika aktuálního info-servisu, který do našeho planetárního prostředí proudí ze vzdálených lokalit Galaxie MD - ze specifických paměťových zón, které fungují jako podpora transformačního procesu lidstva v rámci jeho evoluční cesty Projektem ČLO-věk.

 Tento konkrétní energo-informační tok má specifický účel - uvolnit některé staré zafixované "programy", které v člověku nabuzují dojem (ne-do)statku...jedná se o obecně nekonkrétní soubor nespokojenosti...všeho se vším... Ničeho nám není dost a tam, kde je všeho dost, zas nejsme spokojení s kvalitou, s použitelností, s účelem pro naší osobní potřebu...s....s....s....s...čímkoliv, co lze vyjádřit jako nedostatek. Je to věčná kritika Života a Plátna, na kterém ho máme rozprostřený. Pojem "statek" ukazuje, že se jedná o vlastnictví osobního "majetku"...ale nenechme se mýlit, že se to týká pouze hmotných statků...kdepak - duchovní rozměr "spoutanosti" v tom hraje prim a vlastně ta vyjádřená nespokojenost je odrazem té jemnější závislosti na společenských konvencích, na řádu světa, ve kterém se pohybujeme, na pravidlech soužití, která jsou dobově platná, na autoritách, které jsme "nuceni" respektovat. Když se rozhlédneme a bližším pohledem nahlédneme pod projevy lidí, tak s úžasem zjistíme, že velká většina z nich si svobodu představuje jako bez-práví, jako zrušení tradičních hodnot v oblasti fungování společnosti slušných lidí v intencích respektu a ctění pravidel chování, která jsou uznávaná jako standardní. Starý systém existence nepodporoval některé duchovní rozlety osobností - to ovšem neznamená, že všechno bylo špatně. Většinu svých nespokojeností totiž projevujeme na základě osobních zkušeností, které mnohdy se systémem nemají moc společného. 

 Člověk se vyznačuje multi-intelektem = schopností uplatnit množství různých variací svého potenciálu v oblastech sebe-realizace na osnově platných evolučních modelů. Tam, kde osočujeme společnost ze zneuznání osobních vlastností, z nedostatku úcty k našemu postavení ve společnosti, z mnohých přehlížení naší práce nebo snažení, tam hledejme svoji spolu-účast na daných nedostatcích. Proto jsme obdařeni vládnout umění mysli a citu, abychom dokázali najít takový formát vyjádření, který bude akceptovatelný společenstvem, ke kterému se řadíme i jednotlivci, které svými aktivitami oslovujeme. Takový, který nám uvolní prostor k seberealizaci, aniž bychom sami někoho omezovali. V životě procházíme fázemi, které si každá žádají své - mají konkrétní soubor běžného projevu naší osobnosti a pokud je ignorujeme, jsme zaseklí v již dávno překonaném a tedy nefunkčním věkovém období či jinak "ohromujeme" společnost nesymetrickou soupravou projevu, pak se nemůžeme jakkoliv podivovat nad různými reakcemi okolí - které někdy bývají i odmítavé, nebo negativně laděné. 

 Jsme sami Štěstí svého Strůjci...a to platí bez ohledu na prostředí, kde se momentálně nacházíme. Nedostatek všeho pramení i v sebe-střednosti = očekáváme, že se svět bude točit okolo nás, namísto toho, abychom my sami kroužili ve sférách poznání, které jsou dimenzionálně a fraktálně členěné na principu sobě-podobnosti vyšších segmentů kosmického rozměru vyjádření Života do realizovatelné formy Bytí. Často se totiž v poslední době setkáváme s názory, že je potřeba přimhuřovat oko nad různými anomáliemi v oblasti chování lidí a odůvodňuje se to probuzenou duchovností, které obyčejný člověk nemůže rozumět a tedy ani pochopit. Nakonec se však vždy ukáže, že problém nevězí v nepochopení, ale v extrémizmu diskutovaného projevu. 

 To jsou v rychlosti nastíněné poznámky, co jsem si udělala v minulých dnech k prociťovaným energiím a k reakcím na různé podněty, co jsem ve sdíleném prostředí zaznamenala. 

 Portál KON-DOR je o volnosti pohybu - o rozletu myšlenek, o neomezeném limitu na poli Poznání, kde se rozpustily mantinely memových zá-bran. Expanze se týká multi-intelektu v obecné charakteristice = souboru intuitivně používaných senzorických soustav lidské smyslové dispozice poznávání světa a jeho dimenzí projevu a účelu. V oboru INFONIKA jde o inovovaný náhled na NOETIKU METAFYZIKY filozofických aspektů Života. Teorie Poznání je oblastí, kde se dlouhá léta nějakým způsobem profiluji a je i mojí osobní dlouhodobou perspektivou snažení. Letos jsem se víc orientovala na portálové kompozice a studium jednotlivých oblastí Infoniky jsem odložila na neurčito...mám ovšem v úmyslu se k těm aktivitám vrátit a výhledově jim věnovat větší pozornost.

 KONDOR královský je posvátný pták Mayů - chápali ho jako syntézu Síly, Moudrosti a Svobody Ducha, aplikované do Svobody Pohybu v Prostoru. Přesně takové je i aktuální dění v jemných sférách kolektivního Vědomí, které budou víc a víc nabývat na zřetelnosti i v obyčejném běhu všedních dnů našich Životů. Nemusíme nikoho přesvědčovat o tom, že existence člověka je postavená na více-rozměrném Duchu nad-životního charakteru. Kdo to chápe nepochybuje, kdo se v poznání světa orientuje do oblastí, kde by povědomost o duchovním rozměru nějak kolidovala s faktologickou stránkou jeho životního názoru - ten může excelovat v oborech, kde naopak duchovně otevření lidé selhávají - jsou však společným sdílením stejného dobového standardu na jejich činnosti existenčně závislí. Pokud jedni či druzí odmítají integrovat dané specifikum do praxe = učit se novosti v oblasti zacházení s technologiemi nebo intencím vhledů do mystických rovin kvantové duše, která nás rozměrově překračuje - pak zřejmě půjde o nedostatek v souběhu synchronicit...uvědomit si ho ještě neznamená umět ho v Přítomnosti řešit a mít po ruce nástroje, které to podpoří... Proto KONDOR, který není jen majestátným prvkem Přírody, ale ukazuje především na Moudrost Života - v současné přechodové fázi změny Modelů existence jsou takové příklady žádoucí - podporují čistotu charakterových vlastností člověka, které mnohdy v okamžicích Pravdy ztrácejí na důležitosti a jsou přehlučeny různými subjektivními vlivy vlastního nepochopení situací. 

 Portálová kompozice KON-DOR nese kód DOOR = dveře a volací klíč, uvedený v arianském dialektu senzaru (jazyk SEN-ZAR = snová-záře):

Da-Choda vyššia Živa 
boka-Ši Santia Vicha
ti-ama Ni-Ka * dragia Dycha

Je o "lehkosti" jejich otevírání. Někdy dveře stářím v pantech zareznou a skřípou - člověk by neměl uhánět vstříc budoucnosti bezhlavě a neřízeně - měl by prostor, který za sebou zanechává, opouštět uklizený, upravený a čistý...pokud dosažení tohoto obnáší zdržení, tak by měl chápat, že Život - jeho běh - je závislý na souběhu časových linií, které rozpoznáváme ve svém okolí i v sobě samotných - komplexnost toho je dopředu neodhadnutelná a my se rozhodujeme vždy v Přítomném okamžiku svého pohybu těmi Časovými Vlnami událostí - v poli jejich rezonančních efektů do reality Bytí. 

 Kompozici doplňuje báseň o Letu Kondora dějinami lidské společnosti, kterou pozoruje v nadhledu, z výšky obecné perspektivy a nezaujat jednotlivostí, kterou ovšem vnímá v okolnostech daných souvislostí, které jsou zřetelné právě díky té perspektivě:

Jsem Proudem Větru ve Skalách
jsem Silou Života povolán
jsem Živlem Světa tajemným
jsem Vesmírem nezměrným
jsem Bohem Říší dávných Časů
jsem Pírkem v rozevlátém Vlasu

Do Sametu Nebe vyšívaná
Srdcem s Láskou uctívaná
Volnost Pohybu nám daná
Touhou Nekonečna Bytí
radostným Rozletem Žití...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017