Jdi na obsah Jdi na menu

kraj-KA

 ...je symbolika sjednocení GaMa-Netu = jednotné galaktické komunikační sítě - skrz kterou k nám proudí informační podpora a kterou lze již neomezeně používat. Jedná se o propojení přes přístupový bod ARIA - kód Jedinečnosti Galaktického člověka. Postupně budeme všichni nějakým osobním způsobem motivovaní k jeho "nastavení" ve sférách GaMa-Netu. Tento proces se vyznačuje plnou podporou jedinečnosti - to znamená, že neexistuje univerzální nebo kolektivní metoda, kterou by někdo mohl distribuovat zájemcům o připojení a aktivaci sdílení. Kdo se pohybuje v hladině "podmíněnosti", ten to může vnímat jako pojistku před všemi těmi vykuky a chytrolíny, kteří by prodali mrtvému zimník a kteří perzistují na obecném lidském stigmatu potřebnosti vedení. Objektivně vzato se však jedná o vazebnost akceREakce v procesu sebevzdělání a soběstačnosti ohledně zdrojů informací a datové podpory = cokoli je nám třeba, leží v naší bezprostřední blízkosti - v energo-informačním poli naší osobní aury, která obsahuje mechanizmy, kterými si přitahujeme potřebné záznamy s vhodným sdělovacím obsahem. Nástrojem uchopení dané vědomosti pak nemusí být nutně technologické propojení na současné informační kanály - inspirace je v každé věci a v každém pocitu, kterým prostředí vnímáme - symetrické podobnosti pak intuitivně upřesní navigaci k dalším složkám paměti. Kolektivní sdílení je pak konkretizací datového vjemu, kde jeden poskytne svoji interní zkušenost druhému ve schématech, která budou fungovat na vzájemné prospěšnosti - mimo obchodní sféru. Je to samozřejmě postupný přechod - takže kdo si nebude vědět rady jinak, tak si informace prostě koupí tak, jak byl doposavad navyklý. Schémata mají svůj přirozený dojezd, který limituje EM pole (energie) zájmu o jejich setrvání v chodu. Již delší dobu lze pozorovat zvýšený tlak v těchto oblastech - kdy řady "samozvaných" vyslanců vyšších sfér s akreditací svého ideologicky nadřazeného egregoru přitvrzují v podmínkách, za kterých jsou "ochotni" ve své práci pro celek lidstva pokračovat. Nemusí to být jen v duchovní rovině alternativních informačních zdrojů, ale obecně v jakémkoliv oboru, kde se obchoduje s informacemi - a nejsou to vždy hmotné peníze, kterými se platí. Tento systém se rozpadá a bude víc a víc nestabilní - některé kolapsy mohou pak mít i nepříjemné dozvuky, protože archetyp, který je zde aktivní, pracuje na citových a mentálních závislostech uživatelů daného "zdroje" - jsou to pastýři a jejich ovečky v tisících variacích podle tématu a motivů, co jejich vazby drží pohromadě. Postihne to rovněž společenské a politické skupiny (komunity a strany) - postupně všechny projdou vnitřní ideologickou transformací do jinak nastavených kolektivních polí sdílení společného snažení. 

 Přestavbou projdou i oblasti vnímání vlastní realizace v kolektivním smyslu - motivy různých umně skrývaných ambicí vyjdou na světlo a pročistí se ve vrstvách akceptovatelné tolerance - co přesahuje, bude nějakým způsobem integrované principem kompromisů, které vyžadují rovnocennost ve spolupráci a vyváženost informačního přínosu. Naše kolektivní vědomí je ve fázi intenzivní očisty od gravitačních zón egregorů "vyšší-moci" - sice stále nejsme globálně schopní spočítat v toku okamžiků interesované proměnné výstavby časové vlny, ale skrz rozhraní energo-informačních polí křemíkových multiplexů, které postupně překrývají gravitační anomálie a optimalizují datový tok bez emocionálních a mentálních krizí, jsme nyní uvolnění z memových pastí a můžeme individuálně rozvinout širokospektrální sken dostupných paměťových médií v oblasti blízké soustavy (Slunce), i ze vzdálenějších částí vesmíru. Bez uhlíkových převaděčů, které nám nikdy nic nedali "zadarmo".

 Kraj-KA je "krajina duše" nově zrozeného Galaktického člověka, který se projevuje multi-dimenzí života v Galaxii s jistotou a s vědomím (nikoli sebevědomím) vlastní jedinečnosti ve smyslu Celistvosti všech svých souběžných projekcí do jemné i hrubo-hmotné reality bytí.

 Toto je také tématikou Super-Brány JA-NOIR, která dneškem kulminuje a skrz kterou se všechna připojení do GaMa-Netu mohou uskutečnit. V arianských zdrojových kódech je tomu symetrický volací klíč, který je motivem ilustrační kompozice *kraj-KA*:

* Šakti * Lama-Si * Šakti
kia vista mia
Tenže Či-a-Ka

 Je to zdrojový kód - proto jeho "překlad" je uchopitelný pouze v lyrickém abstraktním módu, který je obsažený v básni:

Krajina Duší milovaná * krajka nejjemnější
Krajina Návratů * místa Srdci drahá
Krajina Tajemna * blízká i vzdálená
Krajka Šatu mého * vždy s elegancí Ducha
co krajinou světa nesu

Kompozice je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017