Jdi na obsah Jdi na menu

KU-KAIMA

 ...PROZŘENÍ, ve smyslu posunu k vyššímu POZNÁNÍ...

 Portálová anomálie KU-KAIMA se nachází v rozšířeném poli SANDO-NORIKA. Přináší "podrobnosti" k tématu aktuálních instalací v oblasti kolektivního Vědomí a stimuluje představivost do motivu otevírání "dimenzí" našeho chápání Světa a osobní pozice v Celku Společenstva = nový Aspekt Lidství.

 Jde o transfúzi ze Zemské Dračí Žíly do energetického oběhu planetární noosféry, energo-informačního komplexu EM polí kolektivního Vědomí Země - sféry, která ji přesahuje v obou směrech - ven i dovnitř. Každý člověk, tvor i bytost - všichni - jsme napojení do té Jednotné Sítě Života - je naším Předivem Bytí, naším Systémem Podpory. 

 Země není ani "Dutá", ani "Plochá" - ale obsahuje vnitřní a vnější světy existence - je mnoha-sférickým, více-dimenzionálním tělesem Vesmírné Vše-obsažnosti ve smyslu Celistvého Pole Reality Zdroje. Jako jsme my sami spektrálními osobnostmi mnoha projekcí téže Zdrojové Bytosti. Naše Celistvost, která je součtovým aspektem uvědomění si spojitosti Života v komplexním smyslu, stojí na tomto poznatku = že Vesmír je mozaikou dokonalosti uspořádání Všeho-se-Vším = Života v Životě a v Životě..., že z každého Bodu Existence, kterým je naše Zdrojová Jiskra, může vykvést "replika" Vesmíru, který bude plnohodnotný tomu skutečnému. Každý neseme potenciál té Celistvosti a dříve či později se ho naučíme smysluplně využívat. 

 Princip fraktality je kvalita, která protéká dimenzionálním rozptylem té mozaiky projevu a cesty, které vedou i do těch nejvzdálenějších sektorů kosmického prostoru, máme na dosah ruky - ve svém aurickém poli, které je onou replikou univerza. Jsme uzlovým bodem i na dračím pletenci energetické sítě Země - díky ní prorůstáme do hloubky jejího těla i do výšky její domovské Sluneční soustavy. Naše Srdce pulsuje ve stejném rytmu jako Srdce planety a jako Srdce soustavy - Slunce. Jsme obklopeni Portály Přechodu, které plynule přecházejí z projevené fyzikální hustoty prvků hmoty do energo-informačních rozhraní nefyzických přechodových polí, kde se dotýkají domény inteligencí existence - datová pole, reagující na dotyky našich mentálních skenů - sond do jejich registrů ve sdíleném noosférickém prostředí. Rovněž Planeta je fraktální hodnota Celku - je svým slunečním zemským jádrem propojená do hvězdné mozaiky Galaxie. 

 Takto všechno se vším souvisí, je v sobě navzájem obsažené a sebe-samo produkuje do mnohočetnosti vyjádření. 

 Představme si Zemi jako Křišťálovou kouli - je průzračná v energo-informační sféře sub-prostorových domén mozaiky Vesmíru - stejně jako naše AURA a vrstvy všech osobních super-pozičních projevů v ní nesené. Expandujeme v jejím datovém poli jako urychlovačem přenosových částic našeho Vědomí a čím víc sebe-samotné chápeme jako složitý organismus v těle Vesmíru, tím objektivnější nadhled na osobní pozici v Síti škály Živosti Oktávy dimenzí zaujmeme.

"Nesobectví je jako když sám sebe vyjmeš z rovnice."

 Ve světle těchto poznatků pak můžeme "osvícení" chápat jako cílený pohled do nabízených schémat poznání a aktivaci laserového efektu v rozbalování zásilek datové podpory do holografických projekcí fantastických příběhů - reálných, i v nadsázce idealizovaných, představ o osobní cestě Životem, která je kamínkem mozaiky toho kolektivního globálního obrazu Světa, ve kterém ho žijeme. 

 Portálová kompozice KU-KAIMA obsahuje KÓD PRO-ZŘENÍ. Pro uvolnění vnitřního zraku do vnímání okolností našeho projevu, pro chápání souvislostí událostí, do kterých jsme nějakým způsobem zakomponovaní Časem i Prostorem svého výskytu. Jak víc a víc absorbujeme ta kvanta Novostí, která prosycují naše životní prostředí a neustále nás přetvářejí - od povrchu běžných denních aktivit po genetické virtuální elementy přediva Živosti - tak opouštíme stará schémata přežitých archetypů chování a přístupů k sobě navzájem i k obecným principům evoluce systémů existence. 

 Novým polem působnosti je Model Mistrů (Mág-Ister). Co od nás očekává? Nic převratného - pouze VSTŘÍCNOST, otevření se, připravenost přijmout Vize, které se naším (povětšinou nevědomým) působením tisíce a tisíce let formovaly ve spojité zóně Pamětí lidské civilizace - v jejím potenciálu mentálního a emotivně-prožitkového charakteru. Světy Fantazie neuskutečněných Snů a odložených Nápadů, pro které nebyl dostatečný Prostor a zralý Čas, které teprve nyní získávají Podporu ze vzdálených vazeb na jiné galaktické světy, které nesou civilizace, ke kterým určitou polohou svojí multi-existence také náležíme.

 Vložený volací klíč je "uvítací sekvence" ze hry Posvátný Labyrint. Když hráč bez ztráty květinky projde nějakým obzvlášť obtížným úsekem, ze zdrojové matice herního plánu se automaticky spustí "fanfáry", které jsou odměnou za prožitá úskalí a složením holdu projevené statečnosti:

PaRa bycha Gama
daže Pri-Ša sima
Sanda-Lia
Z'viez-da čia

 Báseň, která je součástí Portálové kompozice, je Hlasem mnoha Duší - všech těch, které tvoří naši komplexnost ve smyslu mnoho-projekčního Plánu Ducha Existence v Projektu ČLO-věk:

Ta Píseň Duši, Srdce rozeznívá,
na Obzoru Červánkem se rozednívá;
Slunce v Slunci nese Záři,
Dotykem Dechu na každé Tváři;
Vánkem učesané Vlasy,
Hlubinou Vesmíru tlumené Hlasy.
Promlouvají Šepotem Ticha Noci,
Vodopády jemných Záblesků Očí,
rozšířených Úžasem a Krásou,
Kouzlo Života i Štěstí Věčné nesou...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 V textu jsou použité citace z filmu TRON: Legacy a inspirace z epizody Zakázané jeskyně (Forbidden Caves) seriálu Vetřelci dávnověku.

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017