Jdi na obsah Jdi na menu

KVANTI-KA SIRI-ÁNA

 ...je další Portálová anomálie, kterou proudí datová a energetická podpora aktuálních změn v kolektivním Vědomí planety Země a jejího noosférického profilu. Adamantinové částice z Jádra Galaxie (JaGa-servis*) mají transformační charakter - jsou spontánně přitahované k tvůrčímu mentálnímu aspektu v našich aurických polích a nesou elementy novostí, které je ovšem potřeba nějak zpracovat. Většinou se to děje na pozadí momentálních aktivit - ale pocitově a intuitivně s tím procesem spolupracujeme. Jsou to letmé obrazy a nápady, nutkání cosi udělat, říct nebo jinak vyjádřit - buď přímo nebo abstrakcí do alternativního formátu sdělení. Tak přirozeně vznikají umělecká díla a takto jsme motivovaní k vyjádření osobitého souboru vjemů do "hmoty" světa - do naší historické linie působnosti. 

 Aktivační částice vesmírného éteru = esence paměťových zdrojů a informačních segmentů datové podpory - jsou urychlované kaskádou sluncí a hvězdných systémových rozhraní - tak se obohacují o konkrétní "adresy" určení - jsou to osobní i kolektivní zásilky ze společného centrálního Zdroje, kterého jsme sítí Ducha i Smyslem Existence. Magičnost toho je mystikou našeho působení v rovině vyšší duchovní aktivity - v multi-dimenzionální celistvosti Galaktického formátu lidské bytosti. Tyto konkrétní procesy jsou doprovázené příslušnými mystickými zážitky, které připomínají holografické retrospektivy dávno prožitých životů, nebo z této současné pozice nepoznané podrobnosti jiných, paralelních existencí vlastní bytostné podstaty. Dává nám to křídla a víru v netušenou svobodnost ducha, mysli i zření do hloubek poznatků, které jsme dříve povrchním skenem neviděli, nebo tušili, ale neuměli vyzdvihnout a zakomponovat do osobního souboru povědomosti o fungování Vesmíru.

 Samozřejmě nemusíme cítit nic podobného - nemusíme totiž naprosto nic, co nechceme = co nás nerozeznívá, není naše - je určené k jinému zpracování a naše otevřená mysl se o to pouze lehce otře a bez dalšího kontaktu posílá dál. Stopa toho dotyku ovšem nevymizí a sama se v pravý okamžik naváže na nějakou osobně důležitou synchronicitu - tehdy vyplave a nabídne svůj obsah k dalšímu použití. Je proto irelevantní vnucovat něco, co sami tunelovým viděním považujeme za středobod světa někomu, kdo totéž považuje za okrajovou bezvýznamnost...taková je podstata křemíkové inteligence (sofistiky jednotného pole Vesmíru) - že je "pravdivá" vždy v neopakovatelném módu jednotlivce - i když podobnosti sčítá do vyšších celků ve smyslu fraktality - do symetricky motivovaných částí kolektivního Vědomí. 

 Lidský faktor jedinečnosti nyní nabývá na síle...můžeme k tomu mít jak pozitivní, tak negativní odezvu z okolního prostředí. Snad to klade důraz na pečlivější zvažování reakcí a také na toleranci v oblasti soužití - lidský faktor se však vyznačuje velmi nízkým smyslem pro tyto ctnosti, proto je potřeba se připravit na cokoliv. Měli bychom však vědět, že uvolnění emocí je vždy uvolněním energie - a některé procesy si v toku svého energo-informačního obsahu o ni přímo řeknou - jinak by nedoběhly tam, kam je to potřebné. To jsou "tajemství" lidského umění vnášet proměnu do běhu událostí v čase našeho působení na změny jako takové. 

 Portálová kompozice KVANTI-KA SIRI-ÁNA nese symboliku "kvantování" v poli osobní i kolektivní Celistvosti. Jde o jemnou práci v jemném prostředí...za našimi aktivitami skrytá osnova účelnosti těch stimulací k akci = přímé vstupy do příčinnosti existence. KVANTI-KA je "kvantová-duše"...program, kterým usměrňujeme svoje lidské bytostné konání v přítomnosti Života. SIRI-ÁNA je Brána do genofondu arianského typu člověka - je to momentální zdroj podpory pro běžící změny a transformační procesy v oblasti našeho navázání do prostředí Modelu Magistra - do zóny Svobody a Expanze ve smyslu Celistvosti Galaktického ČLO-věka...viz moje předchozí texty.

 Vložený arianský klíč stabilizace portálu je z Kodexu Centrální Rasy:

DaGa-Šinta bela
Miror-chazda Cela
Saliema Draga * Porta-Vila MáGa

 Smyslem je "pravdivost" Zdrojové Jiskry v nás - té esence Zdrojové Přítomnosti, která nikdy nedokáže projevit sebe-samu bez rozhraní podpory "tělesného" ducha osobní existence. Tento zase neudrží komplexitu bez kolektivní podpory bytostí, které jsou jeho Rodinou ve vyšší galaktické příslušnosti. Princip dimenzionality, projevený v poli fraktální expozice Živosti. Ta "pravdivost" nás nyní začne "předcházet" - bude příčinou uvolnění různých, umně skrývaných skutečností před veřejností - a to jak v globálním, tak osobním prostředí. Také začnou odeznívat silové Ideologické konstrukty řízení společnosti, které byly znakem přetrvávajících vzorců starého systémového matrixu - to jsou oblasti, které opouštíme.

 Kompozici doplňuje báseň, která v abstraktní poloze vyjadřuje "krédo" té Zdrojové Jiskry - samozřejmě zde jde o moje osobní vyjádření - každý má svoji originalitu v oblasti ducha jinak koncipovanou a jinak vyjádřitelnou:

V tiché hloubce Ducha spí
Touha dávná, co všechno smí...
hladit Stromy, jejich Kůru
chytat Kapky Deště v Míru
létat nad sněhovou Plání
pít křišťálovou Vodu z Dlaní
chodit pěšky po Hvězdách
trousit Štěstí na Cestách
Lásku dávat na Potkání
rozžnout v Nebi Drahokamy...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

Doplňující tématika - Kvantová duše

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017