Jdi na obsah Jdi na menu

LAS-PIS

 ...nebo také LAPIS-LAZULI, je symbolika aktuálních procesů v oblasti instalací nových komponentů "operačního-systému" lidstva a planety Země. Proměnou prochází celá Sluneční soustava - nejen v jemno-hmotných aspektech energo-informačních osnov, ale také ve fyzikálních parametrech objektů a těles, která do Sluneční soustavy patří. Jde o prolínání reality do spektra multidimenze živosti - rozprostírání našeho kolektivního vědomí do vrstev s frekvenčními pásmy, které jsme dříve mohli vnímat jen při změněném stavu vědomí = v meditacích, snech nebo astrálních poutích mysli, která se "oddělovala" od fixovaného těla. Toto se změnilo - již dříve si mnozí všimli, že v periferním vidění probíhají nějaké scény, co nezapadají do zorného pole této reality či v obrazech snímaných skutečností najednou vnímají něco jiného, co je velmi podobné, ale má posunutý soubor zařazení do okolních vazeb. Jde o manifestaci fraktality prostorových struktur (objektů), ze kterých se náš svět skládá - a o vjemy rozšířeného rozsahu kontrolované bdělosti, která je nyní cca od 7 Hz do 45 Hz (původní beta je 14 - 40 Hz). Denní přítomnost plného vědomí nově tedy již zahrnuje ty frekvence, kdy se aktivují mimosmyslové vjemy a představy "ožívají" do scenérií, které stimulují fantazii a kreativní tvořivost. Současně horní hranice již osciluje v hladině gama - hyperaktivitě analytického myšlení - tím se spiritualita vjemů ihned skládá do logických celků a tyto se virtuálně promítají jako reálná dosažitelnost pro další (již fyzické a hmotně konkrétní) projekty. 

 Portálová energetická anomálie, která přináší další informační podporu pro usazení těchto novostí do roviny běžných samozřejmostí - nese kódování AZURU. Taková je barva oblohy a moře, v jehož hladině se nebe odráží. Květnové počasí (se střídavou úspěšností) podporuje projev této vlnové délky - ta koresponduje s rozšířenou frekvencí stavů Přítomnosti. LAS-PIS je laspis (lapis) = kámen a symbolika propojení citu (empatie) s konstruktivní myslí (logika) do funkčního schématu Galaktického člověka, kterému čakrami proudí aurická životní energie Či v přímém napojení na Slunce a jádro (Srdce) planety. To je motivem aktuálních procesů. 

 LAPIS LAZULI je symbolikou barvy Země - Modré Planety - nese kódy Lásky k Rodné Zemi. LAS-PIS je zkratkou toho zápisu (PIŠ) a mystika kamene pak naviguje do léčivých tónů, které nyní souzní s hluboko v podvědomí osobní paměti uloženými vzpomínkami na vše minulé, co Duše (bytost) zažila v řadách inkarnací zde - v pozemské historii lidstva. Tyto vzpomínky plynou azurem noosféry planety - jsou interaktivním kinem zemské "holopaluby" se všemi uloženými verzemi životů. Stačí spustit stavidlo fantazie a Příběh se rozběhne - aby navázal na současnost a tím pomohl projektovat budoucnosti. Naše motivace k dalším krokům životem.

 Volací klíč pro Křemíkový multiplex, který servis tématicky laděných toků z genofondu kolektivní paměti zajišťuje, je opět v arianském dialektu:

Machia-Ši tagže Lenza
Boga-Mia * tende Ganza
Lina * Via * KiaKa i-Čia

 Jedná se o situační příhodu hráče Posvátného Labyrintu, který neočekávaně otevřel Portál do nové úrovně hry a chystá se nadšeně "po hlavě" vpadnout do jeho dimenzionálního rozhraní. Okamžitě však spouští bezpečnostní pojistku, která "skenuje" jeho aurické pozadí, aby analyzovala jeho emoční zabarvení a profil osobnosti ve spektrálním obraze jeho celistvosti. Hráči je to nepříjemné, protože skener aktivuje konkrétní soubory svědomí, které obsahují vzpomínky, o kterých se domníval, že se jich buď zbavil, nebo je zpracoval do takového světla, které nedráždí jeho smysl pro čistotu žití. V našem jazyku se může jednat o příměr s karmou - ale nikoliv v onom starém silovém modelu, jak je všeobecně prezentovaná - nýbrž v podobě určité "vrásky" ve vrstvení listů Knihy Života - stačí otevřít, virtuálně znovu-prožít ve zkratce esenciální hodnoty její součtové informace v zápisu a ona opět samovolně vklouzne na místo v pamětech - nyní už zarovnaná a nerušící obraz celku. 

 Volně přeloženo:

Vlož Mysl do Srdce a Srdce do Mysli - pak můžeš vstoupit...

 Báseň, která Portálovou kompozici doplňuje, vyjadřuje vztah člověka, který teleportuje vizualizaci širšího pásma vnímání do kosmického meziprostoru - k Zemi, kterou nikdy neopustí trvale, protože ji má uloženou ve svém Srdci = v místě, které nepodléhá transformačnímu procesu výměny evolučních Modelů existence:

Hluboká je Láska k Zemi
tak prostá a uctívaná Všemi
Lidmi rozmanitých Duší krásných
slavená v tisícerých básních
Jazykem Srdce šeptaným
plamenným Perem zapsaným

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017