Jdi na obsah Jdi na menu

Legenda B.O.C.

 …Box of Crazzy - aneb „šílencův kufr“…

 Daniel Christiansen se narodil roku 1904 v Dánsku – v roce 1927 emigroval do USA a usadil se ve městě Saint Petersburg na Floridě, kde pracoval jako tesař. Za války byl několik let v armádě, ze které ale koncem války odešel. Jak a čím se živil následujících 30 let, není známo – ale ve svém volném čase pracoval na konstrukci stroje času, bádal nad možnostmi antigravitačních technologií a vyhotovil množství nákresů různých zařízení, které se později našly v jeho pozůstalosti. V jeho poznámkách dominuje datum 7.7.(19)77, kdy zažil setkání s UFO a vešel do kontaktu s cizí inteligencí. Výsledkem bylo jeho životní veledílo – obrovské (60 stop) dlouhé dioráma s nákresem jakéhosi zařízení, se kterým se zřejmě „setkal“ při zmíněném kontaktu. Od té příhody se v jeho dokumentaci vše točí okolo mimozemských lodí, bytostí z hvězd a jejich srovnávání s biblickými serafíny, popisy Ezekiela a možných paralel s Ježíšovým nanebevstoupením. Daniel byl aktivním členem církve Adventistů sedmého dne a tento fakt hodně ovlivnil jeho abstraktní fantazie. 

 Daniel zemřel v roce 1994. Žena, která si krátce poté dům pronajala, našla věci z jeho pozůstalosti – působily na ni negativní energií a tak je přestěhovala do sklepa. Jeden kufřík s nákresy ji ale zaujal a nějaký čas nad nimi bádala – jejich kopie rozeslala i různým odborníkům, ale nikdo v nich nenašel nic využitelného, či hodnotného. Dle jejího svědectví byl v domě také dřevěný model nějakého „stroje“, který vykazoval známky opotřebení – později se uvažovalo, že šlo o stroj času. Žena v domě bydlela do roku 2008, kdy se přestěhovala do Severní Karolíny. Některé věci z pozůstalosti si vzala s sebou, ale většinu toho nechala ve sklepě domu. Nový nájemce je vyvezl na skládku nebo vyhodil do popelnice. Stroj času asi spálil (neví se). Tak byl objeven Box of Crazzy – vyhozený u popelnice. Nálezce si ho odnesl domů, ale několik let se mu moc nevěnoval – až v roce 2013 ho v diskusích na Redditu přesvědčili, aby se to všechno nafotilo a zveřejnilo. Všechny fotky jsou dodnes uložené na odkazech pod článkem, kde je možno si je prohlédnout nebo stáhnout. 

 Po zveřejnění byl o nákresy obrovský zájem – hodně kutilů začalo vyrábět modely podle nákresů, ale byly to spíš akce nadšenců, nežli odborníků – nic užitečného z toho nevzešlo. Pod článek dám také seznam odkazů na diskuse na Redditu a na video, které k tomu natočili. Přihlásila se i žena, která v Danielově domě bydlela a doložila, že je „majitelkou“ kufříku – její komunikace se zainteresovanými členy Redditu ale z neznámých důvodů selhala – takže ani neposkytla zbytek dokumentace k publikaci. Téma nakonec pomalu usínalo, až utichlo úplně.

 V mém archivu „kuriozit“ se nachází už pár let – ale až nyní mi k tématu „přišly“ další indicie – proto jsem se znovu pustila do sledování jeho stopy a načetla si nové poznatky. Jde o zjištění, že 7.7.77 nebyl okres Pinellas na Floridě zasažený tornádem – jak uváděl Daniel ve svých poznámkách k okolnostem jeho setkání s UFO – dával to totiž do přímé souvislosti. Toho dne se ale stalo něco jiného, co vysvětluje jeho mimosmyslový zážitek a stojí za nenadálou expanzí jeho vědomí. Tehdy na molu v Tampě stála dřevěná obrácená pyramida (dnes už tam není) a v ní byla toho dne spuštěna unikátní laserová šou – byl to umělecký projekt Rockney Krebse a Daniel to pozoroval, jeho nákresy to dokládají.

qctkdmv.jpeg

 Tady je třeba si uvědomit, že se psal rok 1977 – laserová šou byla v plenkách – sice ji už od začátku sedmdesátých let do své produkce zařadily jako efekt na koncertech některé kapely, ale nebylo to běžné – ne pro Daniela, který zřejmě žil dost izolovaně a v ústraní. Dále – bezpečnostní rizika vystavení laserovému svazku energie se tehdy příliš neřešily – ještě v roce 2008 došlo v Rusku k tragédii, kdy na podobné projekci došlo k nezvratnému poškození zraku třiceti diváků. Dalším aspektem je potenciál holografické projekce, který se spouští právě laserovým svazkem. Existují domněnky, že například Marianská zjevení ve Fátimě byla vlastně sofistikovaná holografická projekce, které předcházela umělá úprava frekvence mozkových vln (infrazvukem), která otevírala vědomí jako „matrici“, ze které byly scenérie pomocí laserového svazku aktivovány. Proto Pannu Marii neviděli všichni přítomní a proto produkci doprovázely další zvláštní prožitky, jako vidění budoucnosti apod. Naše Vědomí je fraktální = celek v každé části, tj. pokud stimulujeme nějaký uzlový bod jeho energo-informační struktury, tak „vykvete“ celé paměťové pole v dané množině podobností – a tyto podobnosti se dají předprogramovat (běžně se jedná o okruh našich dosažených poznatků). Toto se zřejmě přihodilo Danielovi a ten zážitek ho „poznamenal“ na zbytek života. 

 Nevíme, jestli tato verze příběhu je pravdivá – ale zřejmě na tom nesejde – dokumentace existuje = někdo ji vyrobil a měla pro něj specificky vypovídající charakter. Záleží na představivosti každého z nás – jak podobné informace zpracujeme a co si z nich vezmeme pro rozšíření osobního okruhu poznání.

 P.S. Christiansen = Christian (křesťan) + Sen

 video The Box of Crazzy

 obsah kufru - první část

 obsah kufru - druhá část

 původní diskusní vlákno na Redditu

 kompletní historie kufru

tqpw3bz.jpg