Jdi na obsah Jdi na menu

Letem - Světem

 …aneb z výšky odstupu pozorovat dění, mít přehled a přitom nebýt přímým účastníkem…

 Je motto současných dnů, kdy jsme vteřinu po vteřině vtahováni do víru událostí - jeden neví, kam dřív skočit a ve finále jsme uštvaní k smrti a přitom efekt utekl kamsi do nenávratna. Tak by se dal charakterizovat aktuální stav Bytí na planetě Zemi. Zaujmutí pozice odstupu je proto ideálním přístupem – neodstaví nás od sledování změn a umožní být účasten jiným způsobem, který má stejnou platnost, jako fyzická asistence.

 V posledních týdnech se intenzivně věnuji skládání podkladů pro popisy Atlantských artefaktů – Kamenů Síly - jejich funkci v naší lidské evoluci a účelu v dalších rozměrech působení. K těmto tématům jsem přistoupila z výše uvedených důvodů – stav Světa je na vrcholu entropických hodnot a samoregulační principy zákonů chaosu pracují s nanometrickou přesností – netřeba házet pískem do přesně se otáčejících koleček dějů, protože existují fáze běhu dějin, kdy práci musí vykonat automaty = ti z nás, kterými duchovně osvícená obec pohrdá a považuje za trotly, zarostlé do 3D matrixu. A protože já je za nic takového nepovažuji, naopak – nikdy jim nepřestávám vysílat Lásku a Podporu, protože vím, jaká Bytost v nich „dřímá“ a co je jejím záměrem zde, v inkarnaci na Zemi - tak jim ponechávám z vlastní vůle prostor i čas k provedení nutných změn.

 Tyto okolnosti jsou individuálním přístupem každého z nás – jeden dělá to, a ten zas ono… Nicméně – odstup od klasického schématu mých publikací neznamená, že jsem přestala kreslit a dělat si poznámky k toku energie - k formujícím se gravitačním anomáliím a jejich možnému efektu do projevené reality. Tyto poznatky a postřehy ale vkládám prozatím jen do komentářů na diskusních vláknech - pod jednotlivými sdílenými články na fb profilu Pandory. Z několika dokončených obrázků jsem pro vás „oživila“ zpívající nymfu Nymfadoru, kterou dávám do přílohy.

 nymfadora-mini.jpg