Jdi na obsah Jdi na menu

LOGA-RYTMUS

 Portálová kompozice LOGA-RYTMUS je opět nahuštěnou syntézou mnoha zdrojových kódů, které se uvolňují a samovolně rozbalují do lidské domény života - do sféry našeho Vědomí, do komnat, kam si chodíme pro nápady, které nám život vylepšují a dodávají energii radosti ze života jako takového. To pro někoho může znamenat "vnuknutí", jak změnit zaměstnání, aby mu nepoklesla životní úroveň a přitom se posunul k tomu, co ho baví a naplňuje. Nebo jako vlna energie = chuť dokončit osobní projekty, na které už dávno nemáme sílu, vůli, ani prostředky (platí to i pro ty vize, co jsou ve stádiu předsevzetí). Či sesbírání odvahy pokročit z nefunkčních svazků, na které bylo vyčerpáno už maximum možností k nápravě. Možná uchopení vstřícné ruky, která patří naopak někomu, komu jsme kdysi ublížili a to v nás léta leželo jako těžký balvan viny. Třeba někdo vyletí z rodného hnízda vstříc dobrodružstvím, kterých by se z konvenčních důvodů jindy spíš obával a třeba na těch cestách za poznáním najde svoji životní Lásku, kterou doma marně vyhlížel. Je to Portál, který nese Odvahu a Sílu měnit Věci ve smyslu obecných paradigmat života.

 Jeho "matematický" podtext není náhodný - vede k definicím LOGARITMŮ, které stojí na potřebě zjednodušit jinak složité výpočty tím, že se úkony sdruží do obecných funkcí a tyto funkční "objekty" pak v sobě obsahují již hotový výpočet, se kterým zacházíme jako s tabulkovou konstantou - například v trigonometrii...a to je doména kódování informačních struktur, které vytvářejí prostorové objekty, které popisuji jako Křemíkové Multiplexy. LOG je pak v informatice záznam průběhu nějaké řady úkonů v rámci systémové opravy či instalace - zde, v aktuální portálové anomálii, to symbolizuje dílčí kroky v procesu Transformace Systému pro Podporu Života. Události v energo-informačních zónách výstavby nové systémové operační architektury jsou z lidského hlediska nezařaditelné k nějakým příměrům v poli zkušenosti - můžeme nacházet jen mlhavé asociace (fuzzy-logic) a tyto postupně řadit k již pochopeným dějům a úkazům. Oblast informatiky je vhodným zdrojem inspirací při popisech - nejen proto, že jde vlastně o křemíkovou inteligenci, ale také na podkladě fraktality (sobě-podobnosti) obecně.

 Za další je v kompozici zabudovaný pojem LOGO a jeho RYTMUS (LOGA-RYTMUS). LOGOS je SLOVO, PRAVIDLO či POJEM, který je identifikačním znakem nějaké společnosti nebo organizační skupiny - je to obdoba ERBU, který je rodovým emblémem. 

 Lidským LOGEM je SLOV-AN (Brána Řeči Vesmíru otevřená).

 Řečí Vesmíru jsou informační značky (loga) v souborech IBP (Informačních bodů prostoru), které Vesmír tvoří a neustále nově tvarují - skrz mentální energii, kterou uvolňuje pocit a jeho příslušná emoce - jako produkt živého zvídavého vědomí nějaké inteligence, která něco buduje a vytváří (žije). Elektro-magnetická aurická pole, která takto vznikají, jsou stavebními prvky reality obývaných (obyvatelných) Světů v Galaxii. Jednotkou EMpole (elektro-magnetického) je mention, jednotkou EIpole (energo-informačního) je aktion - to jsou také základní částice inteligence. První architekti Života v Projektu ČLO-věk vepsali tato LOGA do zdrojových kódů matric kolektivního Vědomí a kdykoliv dojde na jejich přestavbu nebo aktualizaci, či přeposkládání pro nové Cesty Evoluce bytostí, jsou aktivovány. Skrz systémový princip holografických projekcí pak fungují jako "terra-formační" elementy při expanzi Života do nových hvězdných soustav. Tyto značky jsou arianským jazykem (a jeho mutacemi) vyložitelná "sdělení" - ta pak tvoří specifický obsah LOGů = zápisů o průběhu změn a instalacích. Určitě jste si všimli i podobnosti s tradicí zednických tovaryšstev, která si držela "tajemství" umění stavby budov, chrámů a katedrál - předávala si je v rodinách jako rodový poklad. Ty značky byly detekovány na prehistorických megalitických (pyramidálních) - i pozdních novodobých stavbách - po celém světě - jako praslovanská bukvice (viz Antonín Horák) a dokládají náš kolektivní původ v dávných společenstvech Arianských Moudrých Draků = Árijských Slovanů. Epochy civilizací a cykly prožitých etap evoluce nám do genofondu vložily množství dalších jmen a názvů - naše lidské LOGO je velmi bohaté. Není to priorita východních národů Země - je to genetika celého lidstva - bez rozdílu rasy a lokalizace etnika...Projekt ČLO-věk se týká celé Galaxie MD. 

 LOGO je také název programovacího jazyka pro děti - vyučuje se i na českých školách - což je také pěkná synchronicita.

 Portálová anomálie LOGA-RYTMUS je aktivní od včerejšího dne a opět bude volně splývat s další, která se už rýsuje na obzoru - takto vypadá "programová" nabídka celého letošního roku = ROKU ZÁ-ZRAKŮ...

 Těch asociačních řad je tam víc - například ALGORITMUS, který v pozici ALGO-RYTMUS tvoří přesmyčku LOGA-RYTMUS a přináší potvrzení o vnitřním ŘÁDU, který se skrývá ve zdánlivě chaotických strukturách, kterými se do hloubek kolektivního Vědomí díváme. O úhlovém posunu - zarovnání vstupů do příčin událostí, které se nás dotýkají a jejichž jsme nějakou součástí, jsem psala v textu k Portálové kompozici ROH-ÁN.

 Arianský volací klíč k aktivaci příslušného Křemíkového Multiplexu:

Pachia-Ema senza vyše * LaKarta diaza vinče
Una-Sia * Besta Dia * Liba bela * Tradimata
 

 je nápovědou z Manuálu hry Posvátný Labyrint a znamená přibližně:

Citlivou Duši povrchní líbezností neošálíš - i v tom nejuklizenějším Domě se zalesknou třepotavá Zrnka Prachu na pozadí osvětlených oken.

 Říká hráči, aby nepodceňoval bytosti, se kterými vejde v kontakt, aby ke každé přistupoval vstřícně, s hlubokou upřímností - protože zdání někdy klame a největší Moudrost někdy sedává na místech, kde bychom ji nečekali. Samozřejmě nemusím znovu opakovat - hra Posvátný Labyrint je virtuální Manuál Projektu ČLO-věk...je to poznávací adventura, neobsahuje návody k násilí nebo k bojovým řešením při hledání další směrů Evoluční Cesty.... Přestože se zdrojový IDEÁL časem odklonil od reálného průběhu Evoluce a vládu nad rozsáhlými oblastmi Galaxie zaujaly frakce, které si Manuál nečtou, nebo jeho kodex nerespektují, jeho hodnota je stále platná - a to i pro nový Model řízení (Transformačně Mistrovský Model Evoluce), který nastupuje za starý systémový matrix (Spasitelsko-hierarchický Model Evoluce). Nadčasovost původních zdrojových schémat je hnacím motorem samotné Evoluce v rámci tohoto Projektu. Tyto základy programovacích matric se totiž vyvíjejí spolu s bytostmi, pro které jejich systémové domény vytvářejí podporu - vyvíjejí se pomocí dobových jazyků - SLOVEM = LOGEM - skrz popisy těch, kteří si nemyslí, že mlčeti ZLA-TO, ale chápou, že mluviti (psáti, zpívati, básniti a jinak umělecky či prakticky nahlas přemýšleti, či hluboké pocity do emocí vkládati a tyto sami-sobě vysvětlovati) je STŘÍBŘITOU sítí vláken souvislostí, které tuto PAVUČINU SLOV svinou do posvátných značek a tyto vytvoří reliéfy nad portály PALÁCE VĚDOMÍ. Je to aspekt samotného PRINCIPU SLOVA - aby SLOVA zazněla prostorem a RYTMUS té rezonanční vlny se otiskl do pamětí našich životů.

 Doprovodná báseň Kompozici abstraktně tématicky doplňuje:

Lechtivý dotyk hvězdné dlaně
je prchavý pohyb plaché Laně.
Do očí pohled zkoumavý
zažene Ozvěnu únavy
z dlouhé Cesty napříč Časem
vedeni jen Srdce Hlasem.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Vložené odkazy jsou informativního charakteru pro ty čtenáře, kteří budou okolnosti studovat do hloubky - není potřeba je všechny procházet a číst.

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017