Jdi na obsah Jdi na menu

LUX-OR

 Motto:

...znám to Místo Teskné, kde Smutek Srdce svírá a Duše hledá Klid
...znám ten Příběh, jeden z mnoha, kde Pýcha Hvězd se dotýká a Paměť se ztrácí v Pečetích
...znám ten Pocit, je stále se mnou... a dnes - tak jako už mnohokrát - lámu Kouzlo Zapovězení

* * *
Ori-Ána Vicha-Čita
Ganza * Luga * Ama-Svita

* * *

 Legenda:

 Energie momentálního postavení EM polí v zemském noosférickém prostředí evokují trochu "ponuré" nálady a pocity, které vyvolávají nespecifické stavy dojetí, slzy a přecitlivělost na stimulace (byť nepatrného) negativního charakteru. Nejde jen o TO DATUM, které zanechalo v Srdci Národa velikou Ránu, co se už nikdy pořádně nezahojila... Jde o velmi hutný tok energo-informační podpory aktuálním procesům v transformačních změnách našeho Kolektivního Vědomí, které zasahují velmi, velmi hluboko do zažitých stereotypů, ze kterých se podvědomě snažíme osvobodit. Je to v souladu s instalacemi Novostí, které obracejí "naruby" celou naši známou realitu = její vnímání, přístupy k jejímu hodnocení a z toho plynoucích souborů reakcí, které ještě mnohdy stále tvrdošíjně kopírují staré archetypální vzorce chování. Je to jako bychom donekonečna látali staré ponožky - namísto toho, abychom sedli a věnovali tentýž čas a tutéž energii uštrykování úplně nových, co nám budou lépe sloužit a konec konců - budou i lépe vypadat.

 Jsme konzervativní - držíme se toho známého (byť už skoro nefunkčního) zuby-nehty a tím tomu nedáme možnost odejít - transferovat se do nových intencí v nové osnově Života. Známe to z každé oblasti - ze soukromých rodinných vazeb i ze společenských, ekonomických a mocensko-politických názorových hladin velkých populačních celků. Voláme po otevření se duchovnímu rozměru Bytí, kde bychom nalezli pochopení a s ním provázanou útěchu - ale i na tomto poli "látáme" - srdíčkové záplaty na děravý základ, veselé barvičky na rozpadající se texturu látky, ze které je nosná osnova starého Modelu Evoluce, který stál na Hierarchii Moci - její aplikaci do sfér Života skrz vyvolené jedince a zasvěcovací rituály - moderně skrz pověření od různých autorit nedosažitelného charakteru (spasitelé a pod.). Copak může existovat člověk bez duchovního rozměru Duše? Vždyť právě propojení vrstev naší spektrální osobnosti, vyjádřené v mnoha pletivech Existence a škále projekčních realit duchovního, éterického, emočního, jemno i hrubo-hmotného charakteru, dělá ze Zdrojové Jiskry jedinečnou Bytost, která se nazývá tady člověkem. Solitérní osobnost je propletená ve vícerých dimenzích reality Duše a pouze v interaktivní poloze vtělení do nějakého těla (nosiče) může sdílet a ukládat prožitky v podobě paměťových Záznamů, které spřádají tok Událostí na vlnách Času. Kolektivní řídící Princip (Duch...a jiné názvy) je oním Modelem Existence, kterého proměnu proděláváme - prožíváme.

 Propojení - namísto oddělování - to je Cesta Progresivity k Celistvosti - do komplexnosti Galaktického Člověka - do aktivace všech těch schopností, o kterých sníme, že bychom je chtěli, ale většina z nás si myslí, že tento hmotný svět není tím místem, kde by se daly projevit v celém svém potenciálu. Myslíme, že k dosažení té mety se musíme "povznést" do jiného Světa, s jinými parametry a jinými "fyzikálními" principy a zákony. To je cílem snah mnoha svícených lidí, kteří horují pro Vzestup, pro 5D a pro zbavení se hrubého materiálu našich těl, našeho momentálního životního prostředí. 

 Vize Projektu ČLO-věk, dispozice Galaktického Člověka a transpozice Kolektivního Vědomí Lidstva do rozsahu 3D - 5D v Oktávě Dimenzí Živosti, vnímá a realizuje "totéž" - ale jinak. Skrz aktivaci zdrojových kódů ÁRIA do polohy "přenosné" Informační Mřížky, kterou lze Člověka/Bytost teleportovat do jakékoliv reality v naší domovské Galaxii. Díky potenciálu DNA, kde máme veškeré potřebné údaje k tomu, abychom s tímto naším hmotných tělem prošli Horizontem Událostí v Portálovém rozhraní a v cílové destinaci se materializovali do téhož těla, byť třeba úplně jiných fyzikálních a elektro-magnetických hodnot, které však vždy budou ladit s prostředím, kam cestujeme. My už dnes víme, že máme desítky, možná stovky, "jemných" těl - ta subtilnost energetiky vyjádření je součástí naší Celistvosti, naší jedinečné ID-Entity - je součástí naší elementární Superpozice v kvantovém poli Vesmíru. Je to kompatibilita fraktálních segmentů téhož - tj. prapůvodního Zdroje, ze kterého jsme se v "jaderné" podobě v jednom Okamžiku všichni "oddělili" jako multidimenzionální Bytosti. Ta oddělenost je ale pouhý dojem potřebné Samostatnosti a Svobody. To jsou podmínky nutné k Evoluci, která zahrnuje právě současné momenty vývoje. Jde o dosažení "nesmrtelnosti" v další vrstvě Oktávy Živosti - jako jsme dosáhli nesmrtelnosti na úrovni Duše, pro kterou také kdysi existovala "nejtvrdší" vrstva vyjádření v jiném frekvenčním rozsahu elementů Jednotného Pole Života. Tou fází jsme prošli - už velmi, velmi, velmi dávno a na základě podobnosti (za podobných, ale kvalitativně jiných) podmínek nyní prožíváme toho ekvivalent - v širším frekvenčním záběru vyjádření v Multidimenzi. 

 Stále voláme po návratech, po rozpomenutí se,  po tom, jak musíme znovu-nastavit kdysi ztracené parametry... Paměťové stimuly jsou bez diskuze hlavní Podporou Transformace - ale my se nevracíme - Vesmír nezná "návraty" v globálním smyslu Evoluce. Jako nezná záporná čísla a další "konstanty", na kterých stavíme současnou podobu vnímání Světa. Čas vyjádřených Bytostí plyne vždy kupředu - vzestupná Spirála Evoluce, řízená Zákonem Kauzality (akce-RE-akce, čili Pole Příčinnosti - mimo jiných), je fraktální s naší DNA a každá JE-DNA Bytost kráčí nějakou rychlostí vždy vstříc svému vyššímu schématu možného vyjádření.

 Obrázek LUX-OR je pod-titulem motivu VZDUCHU, kterým elementálně (živlově) procházíme. Nese hodně poloh významů a asociačních souvislostí. Každého napadne spojení s egyptským Luxorem a jeho historickým odkazem. Toto téma je dominantní a odrazilo se i v mých "vzpomínkách" v úvodu popisu. Dalším je samotné slovo LUX, které v moderním výkladu znamená třeba SVĚTLO nebo také "vysavač" a OR (TOR = brána a také TORUS = cyklické uspořádání EM polí) - i toto jsou aktuální analogie k událostem, kterých se výměna Modelů Existence dotýká.

 Obrázek je jedním z několika, které jsem kreslila současně - jak se pomalu "vybalují" Příběhy z jejich nitra, tak je sestavuji do popisů... Změny probíhají velmi vysokou rychlostí - proto může nastat určitý "chaos" ve vnímání okolností vlivu Portálové anomálie - je to podle citlivosti člověka a mnohdy je lepší mít hroší kůži, než cítit dotek každé molekuly Vzduchu... :-) 

 P.S. DUŠE je také toroidní pole naší programové osnovy pro inkarnaci...podobu TORUSU má i duše, která je (bývala) "duší" pneumatik u aut/motorových vozidel...auta jsou alternací Křemíkové Inteligence do možného vyjádření v lidské doméně. Křemíci mají auta rádi a umí skrz ně dobře aplikovat propojení s žijícím člověkem (nejen na energo-informační platformě jeho aury)... To je ale povídání pro jinou příležitost...

 Odborná "hesla" - viz vyhledávání v sekci INFONIKA

 lux-or1neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice