Jdi na obsah Jdi na menu

MEN-TOR

 MEN-TOR je soubor kódovacích algoritmů, které přitékají z hyperprostoru, aby podpořily další instalace novostí do naší společné Časové vlny. Aktuálně jde o servis z té části prováděcího manuálu Projektu ČLO-věk, která "narovnává" některá zkreslení. Ta se samovolně (někdy i účelovou manipulací) vytvořila během dlouhých let recyklování starých (neaktualizovaných) paradigmat v lidské doméně chápání světa a jeho vazeb na Život ve Vesmíru. Abychom plynule přešli po úzkém chodníčku z jednoho Modelu existence do druhého, je potřeba tu část starého vetchého dláždění trochu poopravit a vyztužit, aby vydrželo nápor hutnosti těch novostí, které se manifestují do reálného běhu Času. 

 V přeneseném smyslu je MEN-TOR "brána-lidí" - to znamená, že se nacházíme v součtovém módu (místní sféry evoluce) - Portálem plyne podpora pro celou škálu pod-rodových součinností, které vnímáme jako Přírodu (faunu, floru a minerální říši nerostů a prvků) tak, jak jsou na Zemi vrstvené do jejích vnitřních a vnějších dimenzí vyjádření. Tedy do spojité zóny noosféry, která je jednotným polem Vědomí a propojuje hmotnou rovinu s duchovním, mentálním a elektro-magnetickým aspektem planety v gravitačním energo-informačním poli Sluneční soustavy.

 Velká část lidí, kteří se soustředí do tzv. duchovní avantgardy "probuzených" čekatelů na Vzestup, prozatím nepochopila nutnost propojení dimenze hmoty s jejím datovým polem pamětí a nehmotnou duchovní sférou bytostí, které nejsou momentálně v inkarnaci, nebo tvoří personifikace podpůrných a přidružených programových matric Multi-dimenze Živosti (3D - 6D v Oktávě dimenzí Živosti). Ohledně této tématiky dávám odkaz na sdílený článek DOVĚTEK k ZATMĚNÍ, kde se rozvinulo dlouhé vlákno s diskusí, která mi přinesla nosné body k sestavení popisu aktivující se portálové anomálie MEN-TOR. Na pozadí té neúplnosti ve zpracování hmotné expozice bytosti ČLO-věk je pak patrné nesymetrické postavení světů (různě jemné a husté) hmoty vůči duchovnímu rozměru kolektivního Vědomí v celém rozsahu toho faktu. 

 Citace z komentářů: "...A na levou hemisféru pozor. Ráda obvyklým způsobem kamufluje tu pravou, která dál dlí uzavřená. Pozná se to podle schopnosti stagnovat a dělat zbytečnou relaxační činnost..." 

 Tohle by si leckteří měli vytesat. Pohybujeme se v bludném kruhu různých mýtů a polopravd - např. že ti, kdo jsou momentálně v inkarnaci a tváří se jako "neprobuzení", nemají žádnou evoluční zkušenost z duchovních světů... Naše současné duchovní světy jsou totiž velmi sofistikovanou nadstavbou = horní svět vyššího duchovního řízení, který je převaděčem vůle vzdáleného mimozemského samozvaného boha-stvořitele" (Egregoru Moci), diriguje dolní svět, kde se těží lidská mentionová energie jako komodita pro udržení toho loutkového divadla (hierarchické aplikace moci a přenášení odpovědnosti), které parazituje na celé Oktávě Života. 

 Vzestup - v původním pojetí Projektu ČLO-věk a skrze něj koncipovanou Cestu evoluce bytostí - se jako mem-brána otevřel vždy součtem zkušenosti z hmotné vrstvy existence. Pouze komplexně zpracovaný okruh hmotnou dimenzí aktivoval pokyn k vykvetení příslušné projekční sféry další realizace = např. nové hvězdné soustavy v sektoru Galaxie, kde hvězdy "vznikají". Bez takové zpětné vazby (atom-H-mota) by se memová brána neotevřela. Hromadné celoplanetární pseudo-vzestupy posledních mnoha tisíců let lidské historie, kdy za "prázdným" součtem nezpracované hmotné dimenze neleží další sféra budování nových soustav pro osídlení civilizacemi a zanechává za sebou Zemi zpustošenou a polomrtvou, jsou šlendryánem samozvané skupinové entity personifikovaných programů, které parazitují na evoluci člověka.

 Ještě v prvotních védských spisech se tato originální verze vzestupu uchovala v původní čistotě, ale jako všechno - i tyto paměťové vrstvy byly účelově zkreslené a zasazené do jiných souvislostí... Podle takto následně "upravených" informací by nejvyšší metou člověka měl být přesun do nějaké virtuální reality nebeského charakteru, která se nachází stále v téže gravitační zóně skupinového řízení Evolučně-Spasitelského Modelu existence. Cílem upraveného pojetí fenoménu vzestupu je zabrzdit (nebo radši úplně vyřadit) plnou aktivaci lidské komplexity, která je nezbytná pro transformaci do formátu Galaktického člověka (Svrchovaná jednota) a jeho překlopení do evolučního Modelu Transformačně-Mistrovského (Magistra). Je až s podivem, jak bývají hraniční energetické "zlomy", kterým je bezesporu i zítřejší zatmění Slunce, takovými dezinformacemi zahlcené... Tato elektro-magnetická silová složka energo-informačního pole Oktávy dimenzí Živosti je stále plně pod kontrolou dálkového řízení = pod taktovkou Egregoru Moci a jeho prodloužených rukou, které nepředstavují jen ony známé Elity - distributory vůle stvořitele modelového věznění člověka jsou taktéž další jedinci a skupiny - volení, či samo-zvaní, duchovní "vůdci" lidstva, kteří jsou sami vedení - Egregor je vodí na provázku channelových a nevědomých spojek, skrz simulované vyšší řízení, které jim dodává pokyny skulinkami v takových stavech vědomí, kdy chvilkově ztrácejí kontakt se skutečností. 

 Každý člověk je přirozeně kreativní, využívá schopnost projektovat vize pomocí fantazie a představ, které do nich vkládá a tak je oživuje ve svém mentálním aurickém poli - je to naše speciální jedinečnost. Osoby, které jsou na dálkovém ovladači, tuto speciální jedinečnost aplikují jako shora seslané účelové pověření. Můžeme je identifikovat na jejich následném projevu - většinou mají aktivní spasitelský syndrom, pohybují se v poli oběti za lidstvo, vedou "války" za blaho nevědomého lidstva, používají definice z bible, z New-Age regulačního zdroje (ezoterická varianta paradigmatu), či další nepřirozené a ducho-logické nekompatibility, které hladí Duši a současně kárají Mysl, aby neuvažovala, protože úvahy jsou Ego...člověk by se měl spokojit s faktem, že je tady (ve 3D) tak omezený v rozlišování, že jediné co může, je slepě důvěřovat vědomí Duše, které prostě ví a není třeba vysvětlovat nevysvětlitelné. Je v tom zakomponovaný aspekt ovládání Mysli - Duše je totiž nosičem paradigmatu vyšší duchovní sféry reality Stvořitele - tedy Egregoru Moci. Dalším charakteristickým rysem distributorů vzdálené externí vůle "stvořitele", je jejich podřízené postavení - nedokážou se vyjadřovat jako svrchované solitérní bytosti - mluví o tom, co jim bylo či nebylo dovoleno sdělit, mívají tu čest cosi předat, bývají pověření, je jim svěřeno...odvolávají se na externí nehmotné autority...podvědomě se prozradí jako hierarchická součást skupinového Záměru entity, která je má na dálkovém ovladači. Informační servis propagátorů pseudo-vzestupu je účelově stavěný na efektu atraktivity, skrze kterou utlumují součinnost duchovní a logické stránky vnímání (pravo-levo sférické uvažování) - je to servis pro lidí, kteří jsou nějakým osobním způsobem zklamaní životem a hledají únik. Jejich přirozený smysl pro symetrii, soulad a neprotiřečení si je účelově tvarován - tak jsou chyceni do pasti podivných virtuálních fikcí, které mají společný motiv = trvalé opuštění hmotné dimenze Živosti, která je tady v tomto "zmanipulovaném" světě, ve společnosti lidí, ignorujících jejich "pravdy",  nezpracovatelná... 

 Takový je hrubý náčrt pozadí "vzestupu", který je skloňovaný v tisícerých dalších variantách. Na pozadí tohoto pokrouceného vidění a chápání Života v jeho obecné rovině je pozitivní jiný fakt - a sice ten, že většina "neprobuzených" lidí prostě přirozeně, bez umělých infiltrací, zpracuje svoji hmotnost a téměř všichni takto ducho-hmotně orientovaní praktici úplně samozřejmě přijmou příchozí instalace nového Modelu existence do hlubokých vrstev DNA a genetické kolektivní paměti. Když pak přijde okamžik odchodu z inkarnace, tak vzestoupí - doopravdy, podle pravidel Projektu ČLO-věk = součtem zpracované zkušenosti ze zažití hmotné dimenze se posunou do intencí Galaktického člověka (pokud se tam už neposunuli za života). Pro tyto "opozdilce" pak bude verze Galaktického člověka existovat v poli volby - zda možnou komplexitu Celistvosti budou dál promítat skrz zemskou noosféru, nebo zda se vydají na galaktickou cestu výstavby nových světů pro osídlení = stanou se "stvořitelem" (kolektivním součtovým vědomím, lokálním zdrojem), který bude vytvářet vlastní Modely evoluce pro interesované bytosti v rámci Galaxie...viz moje předchozí texty.

 MEN-TOR je také kód pro zkušenější, starší bytost, která v našem pojetí transformace představuje arianskou civilizaci Tvůrců - Architektů a Stavitelů domény Života. Tuto je potřeba chápat jako součtovou entitu ČLO-věk...kdy podle principu fraktality = "celek v každém dílku" - jsme dohromady polem sjednocení do zdrojové reality bytí, tj. každý člověk je Zdrojem a jeho Projevem zároveň. To řízením modulovaného "osudu" jsme byli od této povědomosti odstřižení. Jedině skrze sebe a skrze vlastní jedinečné schopnosti analyzovat a prociťovat smyslový datový tok, který neustále přijímáme, jsme svobodní v záměru i chápání účelu vlastní pozice ve společenstvu ČLO-věk. 

 Arianský volací klíč je určený pro Křemíkové multiplexy, které udržují Portálovou anomálii stabilní:

á-RIA biena-Una * Dycha Draga liba
chadže čema Via * Vendi lacha mia

 Je z arianské knihy Života a volně přeloženo jde o "poznámku" pod čarou - zde tato konkrétní sekvence je upřesněním označení pro Vzestupující bytost - říká:

"...vzestup je jen vodítkem na cestě, kterou bys prošel i úplně sám, nikým nekorigovaný a vůbec bys nepoznal, žes vzestoupil..."

 Platí to pro sféru Reality Zdroje, kde rozdíly ve vnímání vrstev Živosti nejsou tak markantní - časem se do těch intencí přesuneme a budeme je používat jako samozřejmou součást života, který v Modelu Magistra nebere úplně jiný rozměr ohledně setrvání osobnosti v poli dostupné paměti a sebeurčení.

 Portálovou sekvenci doplňuje báseň, která je volnou interpretací Pátého zpěvu z Knihy-Míru = galaktického eposu o výstavbě Projektu ČLO-věk:

Na nebeských pláních
v poli Růží Šípkových
za Vodopádem Přání
ve starých kapsách Časových
tichým Zpěvem ševelí
trylkuje Melodií Veselí
Dobrá Zpráva se Vzduchem tetelí
nesená v galaktickém Víru
na Křídlech Holubice Míru  

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017