Jdi na obsah Jdi na menu

META-FORY

 ...jde o efekty přeskupování množin podobností v poli nového Modelu Magistra, který již nějaký čas běží ve "zkušebním" provozu. Neustále procházíme nějakými anomáliemi, které tyto efekty generují a to vše souvisí s transformačními procesy, které působí uvnitř kolektivního Vědomí a toto nastavují do kompatibility s novou Podporou Života. Vše běží na pozadí všedních vjemů skutečnosti a každá větší anomálie nás rozhodí či nějak pocitově nebo fyzicky zasáhne. Ty soubory informací a jejich rozbalování do planetární noosféry jsou samy o sobě netečné - reakce se odehrává v individualitě osobních aurických polí, která jsou fraktálním segmentem větších celků, na jejichž rozeznatelném vrcholu je Celistvost Zdrojové Reality. Každý neseme potenciál toho Celku a jsme nenahraditelnou poměrovou částí množiny Života, která ho tvoří. 

 Tyto sféry jemno-hmotných dimenzí existence jsou nyní vystavené proudu novostí, které se uvolňují ze zdrojových matric Projektu ČLO-věk. Ten je osnovou Živosti jako takové - rezonuje všemi vrstvami Galaxie MD - napříč různými časovými pásmy v ní obsažených Světů a škálou dimenzí, ve kterých jsou reality těch Světů projektovány. Navzdory netečnému podtextu, navrchu můžeme vnímat "negativní" stimulace...je to paradox, který vyřeší aplikace negativní expozice v projektování obsahu z osnovy informačních schémat - pokud touto perspektivou na aktuální dění nepohlížíme, můžeme se cítit pod tlakem, ve stresu nebo frustrovaní souběhem událostí. Sama jsem měla od včera ve svém poznámkovém bloku takový seznam negativit (jako témat k rozvinutí do popisu Portálového rozhraní), že jsem si říkala: "Páni, co já s tím budu dělat...?". Pak mi ale došlo, že se ta jednotlivá témata mají otočit - a pak dávají smysl, i vedou k mnoha návaznostem v pochopení toho, co se na pozadí energií děje. Nepoštěstí se však vždy tuto skrytou součtovou kvalitu datového toku rozpoznat - reakce jsou v duchu "povrchové" negativity, co prvoplánově osloví naše vnímání a tak jsme mimoděk "násobiči" těch negativit, co vedou do pasti stresu a beznaděje z ničemnosti prostředí... Mimořádně proto buďme velmi obezřetní v reakcích na příchozí podněty - nevystřelujme soudy od boku a nedělejme unáhlené závěry - snažme se odloupat tu slupku první linie sdělení, která nese kód destrukce, vstupujme do nitra problémů - do centra informačního potenciálu a "příběhy" tam obsažené interpretujme z pozice pozorovatele, který umí najít to dobré na všem tom zlém, co se nás snaží nějak zmást nebo ovlivnit v negativním smyslu. 

 Naše stanoviska jsou nesmírně důležitými komponentami změn v kolektivní realitě a velmi specifickým způsobem třídí vlákna časových linií, která emitují v horizontu Přítomného okamžiku. 

 Již dnes se také nacházíme v gravitační zóně zítřejšího úplňku a to obecně staví naši náladu k bodu mrazu. Samozřejmě je to individuální - někdo je bytostí Slunce, někdo bytostí Měsíce. V rovnovážném rozprostření mezi zdroji vesmírné energie bychom měli zvládat energo-informační anomálie jak na Slunci, tak v záři Luny, tj. ve fázích odpočinku a tím změněných stavů vědomí. Starý systémový matrix je generacemi zažité pole naší působnosti - každá větší re-instalace v té oblasti v nás spouští série poplašných hlášení, na která reagujeme v logických vzorcích chování. Zde je tedy důležitá též rovnováha intuicí skenovaných podnětů s asociační logikou souvislostí, které k tomu vždy přicházejí jako řada na sebe navazujících kroků ve vývoji dané události. Intuice totiž může upřednostňovat ještě stále starý systém - k rozpoznání vrstev do sebe prolnutých specifikací je potřeba zapojit všechny dostupné smysly - fyzické i meta-fyzické povahy. 

 Portálová anomálie je tedy ve znamení METAFORY = přenosu významů do škály výkladu přicházejících podnětů, která je variabilní a široká ve smyslu chápání obsahu tisíců sdělení, kterým jsme neustále vystavení. Můžeme také "vypnout" a uchýlit se do pasivního módu plynutí s událostmi - bez nějakých hlubších sond do jejich poselství...je na každém, jak to vyhodnotí - jak mu informační servis přijde (před)připravený. Naše realita se skládá z multi-funkčních "objektů" - stačí posunout písmenko zepředu dozadu, nebo najít šikovné synonymum, použít vhodnou metaforu, nahradit nepříjemně rezonující formát za energeticky hutnější náboj legrace nebo vtipu (fóru), přesmyčkou získat anagram skrytého významu, či dosadit háček tam, kde je potřeba změkčit dopad dané informace. Mlčeti je sice zlato, ale aktivní práce s jazykem, mluvou a výrazovými prostředky komunikace jsou zlatem nenahraditelné...

 Portálová kompozice META-FORY nese kódování zákonů chaosu a vesmírných principů kvantování paměťových soustav Kontinuální Jednoty Života - jde o efekt motýlích křídel a analogie s kaskádami ZMĚN v topologii kolektivního Vědomí, kterých se dosahuje pomocí nad-kritických hodnot aktivních uživatelů jejich zaváděcích verzí. META je předpona pro nezjevné pozadí skutečností - zóny PSI-FAKTORŮ, které nějakým specifickým způsobem tříbí vnímání do různých vrstev obsahu informací, které dané prostředí charakterizují. Tyto indicie vedou k mediálním nosičům v systému Síria (PSÍ-hvězdy) - do genofondu civilizací, které se na Projektu ČLO-věk nějak podílejí. Naše možnosti poznání jsou nekonečné - tak, jako jsme neopakovatelní my sami = jedineční a současně do sebe zapadající střípky existence.

 Vložený arianský volací klíč je opět říkanka (rozpočítadlo) - i když zde spíš "sčítadlo" - jednotlivých fází, kterými jsme prozatím v posunu do nového Modelu evoluce prošli:

Krasa - Liče * Vista - Vinče
ZeTa - Kvarta * Nova - SanTa
La Giema Kvanta

 Jsou to kódy z Manuálu k Projektu ČLO-věk, který se promítá do virtuálního prostředí hry Posvátný Labyrint...tento máme jako velký a rozložitý archetyp - nadřazený všemu, co v nás a v hloubce našeho nevědomí změnily účelové programy Egregoru Moci a generacemi tvarované "zvyklosti" v nahlížení na podstatu Života. Kódy, které nyní opět získávají původní čistotu a narovnávají archetypální výbavu člověka obecně.

 Kompozici doplňuje báseň, která je přepisem Písně Poznání z Knihy Vzpomínek:

Tisíc a jedno Slovo Lásky
vzdálených Motivů tiché Hlásky
Slzy Štěstí u cílové Pásky
Perlami Ticha ozdobené Vlásky
Voda, co zurčí přes Oblázky
nevyslovená Odpověď na Otázky...

Kudy a kam Život míří?
Čím se Něha z Duší šíří?
Co je Světlem v našich Myslích?
Jak natáhnout Čas v těch chvílích
kdy plujeme Mořem Touhy
a skládáme Příběh dlouhý...?

O Světech Mírem tvořených
o Srdcích Vírou hojených
o Cestě do kosmických Výšin
o Spánku ve Stínu Tišin
o bílých útesech Oceánu Bytí
o Baldachýnu vyšívaném zlatou Nití...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Součástí systémového komplexu PRAGAJA v Pandoře je matrice METAFORA-ORIGIN, která je před-obrazem změn v těch částech kolektivního Vědomí, které v novém Modelu Magistra re-definují nosné archetypy původního souboru Podpory Života v Projektu ČLO-věk.
Inspirace a související informace - článek "Nový životní styl - metafyzika" Rebeky Sprinncové

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017