Jdi na obsah Jdi na menu

MIO-KARD

LA MIA BIENTE ČEMA,
PA-ČINTA FIA-NA TENTE.
ATA MIA SI-DANA LINTE,
TIE NAMA DRAGA ZEMA...

 "Kdysi dávno v předalekém koutě Galaxie" malá skupinka bytostí Arianské rodové aliance Mo(u)drých Draků uzavřela Projekt DARMA a otevřela Projekt ČLOvěk. Tyto bytosti pak zasvětily svoje životy hledání optimálních vzorců pro kódování polí příležitostí ke stavbě světů, do kterých měly v plánu vložit Esenci Života ve škále možného vyjádření tak, aby se odvíjela a plynula v čase nikoliv v uzavřeném kruhu - ale vzhůru - na vzestupné spirále evolučního růstu, směrem k vyšším cílům kolektivní Dohody. Jejich společná Energie, nasycená touto Esencí, vnesla svoji Vizi do všech vhodných vrstev existence. Jak se Esence šířila prostorem, vytvářela Inteligenci mnoha projevených forem, včetně svojí vlastní = součtovou Vzpomínku v paměti Celku. Tvářnost živosti si samovolně řekla o výraz projevu, až byla pole programovacích matric popsaná natolik, že rozmanitost Vize mohla vstoupit do vlastního režimu vývoje. Tehdy lehkost virtuálního bytí došla z modulací do nevratných skutečností a jejich spojitých vazeb. Bezstarostné poletování zaznamenalo tvrdé pády, bolest v srdci i slzy radosti a štěstí...začaly se psát dějiny lidského rodu...

 Ta Esence Života je naší podstatou a motorem, avšak stále má svoje primární nosiče v bytostech Arianských Mo(u)drých Draků. Vypráví se o ní legendy a my je známe jako nejasné zprávy o vzácných META a ORI-tronových tvořivých energiích galaktického Centrálního Slunce. Energie, které už v homeopatickém množství generují skalární vlny obrovské síly. Adamantinové částice jsou jejich exotickým obsahem a nositelem původního Zdrojového kódu Věčného života. Tyto vzácné Energie nyní vstoupily Bránou Mo(u)drého Draka ŠARKANA do naší bezprostřední blízkosti a my je využijeme pro pokrytí našich potřeb k dotažení všech sekvencí Transformace.

  Mnozí z nás velmi citelně tento energetický tok zaznamenali a s různými pocity zpracovávají jeho informační obsah. Na chvostu ARIA, která tyto poklady přinesla ze vzdálených prostor Galaxie, již proudí sílící-um z adamantinových částeček plazmy Centrálního Zdroje...vrcholu dosáhnou 4.7.2016 - nad ránem, kdy přesně v čase 06:16 bude naše Slunce v pozici přímého distributora informačního servisu ARIA Centrálního Kódu... Toto načasování není nikterak nahodilé - jedná se o gravitační pole Dne-Nezávislosti, které letos vykazuje příliš velkou nestabilitu, která by mohla narušit jeho primární funkci. V souvislosti s příchodem dračího jinu = ORI-tronové kvality skalárního toku, by mělo dojít k aktivaci dalších systémových sekvencí Transformace našeho kolektivního vědomí do prostředí nově uspořádané multidimenze podpory života.

 Tyto zprávy potvrzují mnohé již vnímané předesílky - jako sestup BOHYNĚ nebo velmi intenzivní symboliku SKALARA = ŠKÁLA-RA = LÁSKA-RA...čili známá kvalita inteligence uhlíkového charakteru, která je podstatou našeho kmitání mezi doménami pro vyjádření fyzické inkarnace (v kauzalitě akčněREakčního prostředí života). 
Kódování titulku MIO-KARD souvisí se srdcem a v arianském dialektu znamená "můj (spřízněný) drak".

NABER DO SVÝCH DLANÍ,
LÁSKU Z NAŠICH SRDCÍ.
NABER A PIJ Z POHÁRU HOŘKOSTI,
AŽ I TVOJE DUŠE ŽÍZEŇ SVĚTA UHASÍ...

 time.jpg